O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo R-923 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINIO FIZKULTŪROS MEDICINOS DISPANSERIO FONDĄ NR. R-923

2007-09-         Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Respublikinis fizkultūros medicinos dispanseris (1948-05-25 –1989 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1948-05-25 įsakymu Nr. 85-K buvo įsteigtas Respublikinis fizkultūros medicinos dispanseris.

Respublikinio fizkultūros medicinos dispanserio veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. 1990 m. dispanseris veiklą tęsė. 1991 m. Respublikinis fizkultūros medicinos dispanseris pertvarkytas į Sporto medicinos centrą.

Sudarytojo funkcijos

Respublikinis fizkultūros medicinos dispanseris buvo specializuota gydymo įstaiga teikusi medicinos paslaugas sportininkams ir metodinę bei konsultacinę pagalbą sporto medicinos gydytojams, masažuotojams, treneriams.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

2001-06-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Sporto medicinos centro perėmė 235 Respublikinio fizkultūros medicinos dispanserio bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Respublikinio fizkultūros medicinos dispanserio 1948–1955 m. veiklos dokumentai neišlikę ir į archyvą neperduoti.

Iš viso fonde Nr. R-923 yra 1 apyrašas, 235 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomieji dokumentai, dispanserio vyriausiojo gydytojo įsakymai veiklos ir personalo klausimais, darbuotojų gamybinių susirinkimų, Gydytojų tarybos posėdžių protokolai, metų darbo planai ir ataskaitos, statistinės ataskaitos apie kadrus, spec. vidurinių, aukštųjų mokyklų, sporto bazių ir gydymo profilaktikos įstaigų gydomosios fizkultūros ir medicininės bei sanitarinės būklės patikrinimo aktai, konferencijų dokumentai, sanitarinio švietimo bei gamybinės gimnastikos ir sveikatingumo masinių renginių, stovyklų ir spartakiadų dokumentai, respublikinio ir miestų dispanserių metų statistinės ataskaitos apie gydomąją fizkultūrą ir konjunktūrinės apžvalgos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, metų sąmatos, balansai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 235 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-08 08:59