O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1296 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

IŠEIVYBĖS BIURO „SUSISIEKIMAS“ FONDĄ NR. 1296

2005-11-            Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Išeivybės biuras „Susisiekimas“(1927-04-23–1940-02-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Kabineto nutarimu nuo 1927-04-23 A. Levinui buvo leista Kaune įsteigti išeivybės biurą „Susisiekimas“.[1] Vidaus reikalų ministras turėjo teisę kontroliuoti biuro darbą ir tikrinti visas jo bylas.

Išeivybės biuras „Susisiekimas“ buvo užsienio garlaivių bendrovių generalinė atstovybė Lietuvojeatstovavusi užsienio bendrovėms „Hamburg – Südamerikanische Damphschiffahrts – Gesellschaft“ linija, „Svenska America Linien“ir kt.

Vidaus reikalų ministerija 1940-03-16 raštu pranešė Kauno apskrities viršininkui, kad nuo 1940-02-21 užsidarė Išeivybės biuras „Susisiekimas“.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Išeivybės biuro „Susisiekimas“ tikslas buvo išeivių gabenimas į užsienio šalis. Jis privalėjo pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti emigrantų kelionių ir draudimo tarifus.

Išeivybės biuras „Susisiekimas“ privalėjo pasirašyti kelionės sutartį su kiekvienu išeiviu arba kiekvienos išvykstančios šeimos galva, nugabenti išeivį bei jo daiktus į sutartyje nurodytą vietą už sutartą atlyginimą, aprūpinti kelionėje sveiku maistu bei tinkamu butu, susirgus suteikti medicininę pagalbą, o mirus – nemokamai palaidoti. Išeivybės įstaigai buvo draudžiama vežti keleivius skolon, agituoti piliečius keliauti į užsienį. Išeivybės įstaiga neturėjo teisės varžyti išeivių, jiems pasirenkant gyvenamąją vietą ar darbą užsienyje.[3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-11-25 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 39 Išeivybės biuro „Susisiekimas“ bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1296 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1931 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Dokumentai kataloguoti vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Emigrantų kelionės sutarčių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos emigrantų kelionės sutartys (laivakortės).

Apyrašas – suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal metus.

Iš viso fondo Nr. 1296 apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1931 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) , F. 377, ap. 10, b. 3, l. 18
[2] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 126, l. 234.
[3] Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 99, l. 1.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:06