O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1386 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES GYVENTOJŲ ASMENS DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 1386

2011-03     Nr. SA-

Vilnius

 

Kolekcijoje sukaupti Telšių apskrities gyventojų asmens dokumentai: gyventojų kortelės su priedais vidaus pasui gauti, piliečių asmens liudijimai, gimimo, sutuoktuvių metrikų ištraukos ir kt.

Pasų išdavimo tvarką Lietuvoje reglamentavo 1919-07-26, 1919-12-23 Pasų įstatai bei jų pakeitimai, 1921-12-20 Pasų įstatų papildymo ir pakeitimo įstatymas, 1930-11-29 Vidaus pasams duoti taisyklės bei jų pakeitimai.[1]

Vadovaujantis Pasų įstatais, kiekvienas pilietis, sulaukęs 17 metų, privalėjo turėti pasą. Pasą asmuo galėjo gauti tame valsčiuje ar mieste, kuriame buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Pasai buvo duodami be termino. Pasus išduodavo valsčiuose valsčiaus valdyba (viršaitis), miestuose – nuovados viršininkas.

Vadovaujantis 1930-11-29 Vidaus pasams duoti taisyklėmis, valsčiuose pasus išduodavo valsčiaus viršaitis, miestuose, kurie valdėsi valsčių teisėmis, – miesto burmistras, miestuose, kurie valdėsi apskričių teisėmis, – miesto arba miesto ir apskrities policijos vadas. Nuo 1931-12-22 pirmaeiliuose ir antraeiliuose miestuose pasus duodavo miesto burmistras, o Kaune – policijos vadas. Pasų išdavimą prižiūrėjo miesto ir apskrities arba apskrities viršininkas.

Diplomatinius ir tarnybinius užsienio pasus išduodavo Užsienio reikalų ministerija.

1939-03-09 Pasų įstatų pakeitime nurodyta, kad nuo 1939-05-01 pasus išduoda valsčių ir miestų savivaldybės vadovaujantis Vidaus reikalų ministerijos nustatytomis instrukcijomis.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės vidaus reikalų ministras 1941-07-21 aplinkraštyje Nr. 5 apskričių viršininkams, apskričių savivaldybės ir pirmaeilių miestų burmistrams nurodė išduodant gyventojams asmens dokumentus vadovautis 1919-12-23 Pasų įstatais bei jų pakeitimais.[2]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-05-23 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo Dokumentų perdavimo aktu Nr. 2/307 perėmė 17003 Telšių apskrities pasų biuro bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Archyve fondui duotas Nr. 1386.

Rašant pažymą nustatyta, kad Telšių apskrities pasų biuro Lietuvos Respublikos laikais nebuvo.

2011 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Telšių apskrities gyventojų asmens dokumentų kolekcija.

Iš viso fonde Nr.1386 yra 1 apyrašas, 17 003 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1916 m., 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos gyventojų kortelės su priedais vidaus pasui gauti, piliečių asmens liudijimai, gimimo, sutuoktuvių metrikų ištraukos ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 17 003 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1916 m., 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Laikinosios Vyriausybės Žinios, 1919 m., Nr. 9, psl. 6; Nr.18, psl. 3; Vyriausybės Žinios, 1921 m., Nr. 75–671; 1922 m., Nr. 85-734; Nr. 94-775; 1925 m. Nr. 185-1251; 1929 m. Nr. 293-1944; 1930 m. Nr. 341-2339; 1931 m. Nr. 358-2441, Nr. 372-254; 1932 m. Nr. 380-2613; 1937 m. Nr. 565-3914; 1939 m. Nr. 635-4608, Nr. 679-5026.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1075, ap. 2, b. 39, l. 8.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APSKRITIES GYVENTOJŲ ASMENS DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS

FONDO NR. 1386 APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ

2016-11-29 Nr. SA-51

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Telšių apskrities gyventojų asmens dokumentų kolekcijos fondą Nr. 1386 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2011-03-07 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 65.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2016 m. apyrašas Nr. 1 patobulintas. Patikslintos bylų antraštės ir bylų skaičius apyraše. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Sudaryta 1 nauja byla Nr. 17006 (senas fondo Nr. 1386 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 1386 yra 1 apyrašas, 17005 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1913–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos gyventojų kortelės su priedais vidaus pasui gauti, piliečių asmens liudijimai, gimimo, sutuoktuvių metrikų ištraukos ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 17 005 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Alicija Cybulskienė  

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 13:43