O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 757 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO ATBĖGĖLIAMS TVARKYTI KOMISARIATO FONDĄ NR. 757

2005-11-            Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Karo atbėgėliams tvarkyti komisariatas (1939-12-15 – 1941-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1939-12-07 Karo atbėgėliams tvarkyti įstatymu buvo įkurtas Karo atbėgėliams tvarkyti komisariatas. Komisarą skyrė ir atleido vidaus reikalų ministras.[1]

Karo atbėgėliams tvarkyti komisariatas savo veiklą pradėjo 1939-12-15.[2]

Lietuvos TSR Liaudies komisarų taryba 1940-09-05 nutarimu Nr. 53 „Apie buvusios Vidaus reikalų ministerijos aparato pertvarkymą“ nutarė likviduoti Karo atbėgėliams tvarkyti komisariatą.[3] Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1941-03-28 nutarimu Nr. 291 „Dėl Karo atbėgėliams tvarkyti komisariato likvidavimo“ nutarė iki 1941-04-01 komisariatą likviduoti, jo turtą bei bylas perduoti Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui, Lenkijos karo atbėgėlių bylas perduoti milicijai.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Karo atbėgėliams tvarkyti komisariatas privalėjo nustatyti atbėgėlių registravimo laiką, vietą ir tvarką, gyvenimo sąlygas, ištirti jų materialinę būklę, prižiūrėti bei derinti su kitomis organizacijomis jų šelpimą, rūpintis repatriacija bei kitais atbėgėlių reikalais Lietuvoje.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerija 1947-08-09 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 192 lenkų karo atbėgėlių asmens bylas, 1949-12-23 perdavė archyvui 439 lenkų karo atbėgėlių asmens bylas.

Apskaitos dokumentuose 1956-04-20 nurodyta, kad Karo atbėgėliams tvarkyti komisariato fonde buvo 78992 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1 – 9.

Papildomai į fondo apyrašus 1965–1968 m., 1974 m., 1977 m., 1980 m., 1986 m., 1989 m. ir 2001 m. buvo įrašyti 2135 apskaitos vienetai.

Dokumentų naikinimo 1976-11-04 aktu buvo atrinkta naikinti nesaugotinų 70000 kortelių.

Iš viso fonde Nr. 757 yra 9 apyrašai, 79303 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos karo atbėgėlių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 1 įrašyti 7347 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos karo atbėgėlių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 2 įrašyti 10569 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos karo atbėgėlių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 3 įrašyti 13669 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos karo atbėgėlių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 4 įrašyti 19608 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos karo atbėgėlių asmens bylos, ieškomų karo atbėgėlių byla, išvykusių į TSRS atbėgėlių ir svetimšalių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 5 įrašyti 15775 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940-05-03 – 1940-12-06. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos karo atbėgėlių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 6 įrašyti 8426 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos karo atbėgėlių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, nors ši tvarka nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 7 įrašyti 2853 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos karo atbėgėlių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 8 įrašyti 707 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, pranešimas apie Raudonojo Kryžiaus organizacijos veiklą Vilniuje, karo atbėgėlių asmens bylos, susirašinėjimo atbėgėlių registravimo, apgyvendinimo ir kt. klausimais dokumentai; atbėgėlių bei jų turto sąrašai, asmenų, kilusių iš Vokietijai atitekusių sričių, pareiškimai – anketos, registracijos knygos, liudijimų dublikatai.

Karo atbėgėlių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Asmenų, kilusių iš Vokietijai atitekusių sričių, pareiškimų – anketų apyrašo dalis – suminė. Likusios bylos susistemintos ir į apyrašą įrašyta pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 757 apyraše Nr. 9 įrašyti 349 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė    Gintarė Jauniškienė[1] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1939 m., Nr. 681, l. 731.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 757, ap. 9, b. 1, l. 24.
[3] LCVA, F.R – 754, ap. 1, b. 1, l. 29.
[4] LCVA, F.R – 754, ap. 3, b. 332, l. 408.
[5] VŽ, 1939 m., Nr. 681, l. 731.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:19