O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 967 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

 

PAŽYMA APIE

 

„ROYAL MAIL LINES, LIMITED“ EMIGRACIJOS BIURO KAUNE FONDĄ NR. 967

2005-12-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

„The Royal Mail Steam Packet Company“ emigracijos biuras Kaune (1921-04-27 – 1932 m.)

„Royal Mail Lines, Limited“emigracijos biuras Kaune (1932 m. – 1940-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1921-04-27 Ministrų Kabineto nutarimu E.E.Tomaševskaitei buvo leista įsteigti „The Royal Mail Steam Packet Company“ emigracijos biurą Kaune (toliau - biuras).[1]Vidaus reikalų ministras turėjo teisę kontroliuoti biuro darbą ir tikrinti visas jo bylas.

Biuras buvo Anglijos laivų bendrovės „The Royal Mail Steam Packet Company“ įgaliotinis Lietuvoje.

1932 m., biuro paprašymu, Vidaus reikalų ministerija leido pakeisti biuro pavadinimą į „Royal Mail Lines, Limited“ [2].

Biuras 1940-09-09 raštu informavo Vidaus reikalų ministeriją, kad nuo 1940-10-01 užsidaro.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Biuro tikslas buvo asmenų gabenimas į užsienio šalis. Jis privalėjo pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti emigrantų kelionių ir draudimo tarifus.

Biuras privalėjo pasirašyti kelionės sutartį su kiekvienu išeiviu arba kiekvienos išvykstančios šeimos galva, nugabenti išeivį bei jo daiktus į sutartyje nurodytą vietą už sutartą atlyginimą, aprūpinti kelionėje maistu bei tinkamu butu, susirgus suteikti pagalbą, o mirus – nemokamai palaidoti. Biurui buvo draudžiama vežti keleivius skolon, agituoti piliečius keliauti į užsienį. Jis neturėjo teisės varžyti išeivių, jiems pasirenkant gyvenamąją vietą ar darbą užsienyje.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 40 „Royal Mail Lines, Limited“ emigracijos biuro Kaune neaprašytų bylų.

Fondo lape nurodyta, kad fonde 1953-12-26 buvo 177 bylos, įrašytos apyraše Nr1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1968 m. papildomai į apyrašą Nr1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė archyvui 13 bylų, įrašytų apyraše Nr2.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1979 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr967 yra 2 apyrašai, 247 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lietuvių, anglų kalbomis.

Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su užsienio emigracijos įstaigomis ir asmenimis emigruojančių iš Lietuvos asmenų kelionės organizavimo klausimais dokumentai, emigruojančių asmenų sąrašai, statistiniai duomenys apie išvykusius į užsienį asmenis, išvykusių į užsienį asmenų kelionių sutartys, emigrantų laivakorčių–kontraktų nuorašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 967 apyraše Nr. 1 įrašyti 234 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su užsienio emigracijos įstaigomis asmenų pervežimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 967 apyraše Nr. 2 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1928 m. Dokumentai lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) , F. 377, ap. 10, b. 275, l. 8.
[2] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 275, l. 122, 124.
[3] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 275, l. 181.
[4] Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 99, l. 1.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:10