O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 968 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

„CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY“ EMIGRACIJOS BIURO KAUNE FONDĄ NR. 968

2005-12-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

„Canadian Pacific Railway Company“ emigracijos biuras Kaune (1922-03-01 – [1939 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministerija 1922-03-01 leido V.H. Hampson’ui atidaryti Emigracijos biurą Kaune (toliau - biuras).[1] Vidaus reikalų ministras turėjo teisę kontroliuoti biuro darbą ir tikrinti visas jo bylas.

Biuras buvo laivų bendrovės „Canadian Pacific Railway Company“ įgaliotinis Lietuvoje.

Data, kada biuras nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Biuro tikslas buvo asmenų gabenimas į užsienio šalis. Jis privalėjo pateikti vidaus reikalų ministrui tvirtinti emigrantų kelionių ir draudimo tarifus.

Biuras privalėjo pasirašyti kelionės sutartį su kiekvienu išeiviu arba kiekvienos išvykstančios šeimos galva, nugabenti išeivį bei jo daiktus į sutartyje nurodytą vietą už sutartą atlyginimą, aprūpinti kelionėje maistu bei tinkamu butu, susirgus suteikti pagalbą, o mirus – nemokamai palaidoti. Biurui buvo draudžiama vežti keleivius skolon, agituoti piliečius keliauti į užsienį. Jis neturėjo teisės varžyti išeivių, jiems pasirenkant gyvenamąją vietą ar darbą užsienyje.[2]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 12 „Canadian Pacific Railway Company“ emigracijos biuro bylų.

Fondo lape nurodyta, kad fonde 1953-12-26 buvo 46 bylos, įrašytos apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1968 m. ir 1979 m. papildomai buvo įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 968 yra 1 apyrašas, 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lietuvių, anglų kalbomis.

Fonde yra „Royal Mail Lines, Limited“emigracijos biuro Kaune fondui Nr.967 priklausančių bylų.

Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie emigruojančius asmenis, susirašinėjimo su užsienio emigracijos įstaigomis ir asmenimis emigruojančių iš Lietuvos asmenų kelionės organizavimo klausimais dokumentai, emigrantų laivakorčių–kontraktų nuorašai, išvykstančių į užsienį asmenų registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 968 apyraše Nr. 1 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 402, ap. 11, b. 372, l. 2.
[2] Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 99, l. 1.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:08