O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1352 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KRETINGOS APSKRITIES PILIEČIŲ APGYVENDINIMO KOMISIJOS FONDĄ NR. R-1352

2006-02-            Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kretingos apskrities piliečių apgyvendinimo komisija (1942 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kretingos apskrities piliečių apgyvendinimo komisija buvo sudaryta vadovaujantis Pirmojo generalinio tarėjo 1942-07-21 Lietuvos piliečių apgyvendinimui vykdyti instrukcija Nr.1.[1] Tiksli data, kada komisija pradėjo veikti, nenustatyta.

Piliečių perkėlimui vadovavo generalinis tarėjas vidaus reikalams ir Vyriausioji krašto piliečių apgyvendinimo komisija.

Tiksli data, kada 1944 m. Kretingos apskrities piliečių apgyvendinimo komisija nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kretingos apskrities piliečių apgyvendinimo komisija kaupė ir sistemino žinias apie repatrijavusių vokiečių ūkius, iškeldinamus iš šių ūkių jų valdytojus bei darbininkus, įkainavo repatriantų ūkiuose paliekamą valdytojų nuosavą turtą; sudarė repatrijavusių vokiečių bei kitų ūkių, tinkamų paimti į iškeldintiems ir repatrijavusiems iš Klaipėdos krašto ir Suvalkų lietuviams apgyvendinti skirtą žemės fondą, sąrašus ir teikė juos Šiaulių apygardos komisarui, surašė ūkių turtą; rengė žemės fondo ūkių paskirstymo lietuviams, iškeliamų rusų ir lenkų tautybės piliečių apgyvendinimo apskrityje ir už jos ribų, kitus piliečių perkėlimo planus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Klaipėdos filialas 1969-10-28 perdavė archyvui 20 Kretingos apskrities piliečių apgyvendinimo komisijos bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1352 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų.

 

Asmenų, atkeltų į Kretingos apskritį ir apgyvendintų repatrijavusiųjų į Vokietiją ūkiuose, bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos lietuvių, atkeltų į Kretingos apskritį ir apgyvendintų repatrijavusių į Vokietiją asmenų ūkiuose, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-1314, ap. 1, b. 313, l. 1 - 4.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:11