O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-293 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS PERKĖLIMO IR ORGANIZUOTO DARBININKŲ TELKIMO VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-293

2008-03-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Perkėlimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1951-06-08–1953-05-29)

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Perkėlimo valdyba (1953-05-30–1953 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Perkėlimo valdyba (1953 m. gruodžio mėn.–1954-12-30)

2. Organizuoto darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1953-05-15–1954-12-30)

Vyriausioji perkėlimo ir organizuoto darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1954-12-31–1967-03-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS Ministrų Tarybos 1951-05-06 potvarkiu Nr. 6729p ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1951-06-08 potvarkiu Nr. 640p buvo organizuota Perkėlimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[1] Prie Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių sričių darbo žmonių deputatų tarybų (toliau – DŽDT) vykdomųjų komitetų buvo organizuoti perkėlimo skyriai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-30 nutarimu Nr. 352 „Dėl Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos struktūros ir etatų“ Perkėlimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tapo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijai ir pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Perkėlimo valdyba.[2]

1953 m. gruodžio mėn. Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministeriją pavadinus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Perkėlimo valdyba pavadinta Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Perkėlimo valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-15 nutarimu Nr. 347 įsteigta Organizuoto darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-12-31 nutarimu Nr. 873 Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Perkėlimo valdyba ir Organizuoto darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo sujungtos ir įsteigta Vyriausioji perkėlimo ir organizuoto darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[4]

Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1967-03-21 nutarimu Nr. 139 Vyriausioji perkėlimo ir organizuoto darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos likviduota.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Perkėlimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos organizavo kolūkiečių ir kitų gyventojų perkėlimą respublikoje iš mažažemių rajonų į rajonus, kur žemės buvo daugiau ir ji buvo derlingesnė, organizavo ir finansavo persikeliančiųjų priėmimą ir apgyvendinimą, vadovavo perkėlimo skyriams prie sričių DŽDT vykdomųjų komitetų.

Lietuvos TSR žemės ūkio ir paruošų ministerijos Perkėlimo valdyba, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Perkėlimo valdyba organizavo kolūkiečių ir kitų gyventojų perkėlimą respublikoje iš mažažemių rajonų į rajonus, kur žemės buvo daugiau ir ji buvo derlingesnė, organizavo ir finansavo persikeliančiųjų priėmimą ir apgyvendinimą.

Organizuoto darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybosorganizavo darbininkų telkimą nuolatiniam darbui respublikos pramonėje ir statyboje, vadovavo organizuoto darbininkų telkimo rajonų įgaliotiniams bei inspektoriams.

Vyriausioji perkėlimo ir organizuoto darbininkų telkimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos perėmė Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Perkėlimo valdybos ir Organizuoto darbininkų telkimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos funkcijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1967-10-09 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio darbo resursų naudojimo komiteto perėmė 615 Vyriausiosios perkėlimo ir organizuoto darbininkų telkimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1945–1966 m. bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1, 1l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18.

Archyvo Ekspertų komisijos 1977-06-17 aktu Nr. 1 laikino saugojimo 181 byla, įrašyta apyraše Nr. 1l, buvo sunaikinta.

Iš viso fonde Nr. R-293 yra 8 apyrašai, 434 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945 m., 1948–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Apyraše Nr. 6 yra 1945 m., 1948–1951 m. Klaipėdos miesto DŽDT vykdomojo komiteto Repatriacijos ir persikėlimo skyriaus bylų.

Dalis apyraše Nr. 6 įrašytų bylų kataloguotos ir įtrauktos į vardinę ASMENŲ duomenų bazę.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Vyriausiosios valdybos įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, įgaliotinių, inspektorių bei darbuotojų pasitarimų protokolai, gyventojų perkėlimo Lietuvos teritorijoje ir už jos ribų, darbininkų atrinkimo ir kiti planai, gyventojų perkėlimo, priėmimo, apgyvendinimo Lietuvoje, išsiuntimo į Kazachstaną, kadrų kaitos ir kitos ataskaitos, repatriantų sąrašai, išlaidų sąmatos, balansai ir etatų sąrašai, darbininkų apskaitos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 121 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR žemės ūkio ministro, valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, darbo sutartys su laikinais darbuotojais, tarnautojų ir darbininkų asmens sąskaitų kortelės, atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Perkėlimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Organizuoto darbininkų telkimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Vyriausiosios perkėlimo ir organizuoto darbininkų telkimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, perkėlimo skyrių prie Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Vilniaus sričių DŽDT vykdomųjų komitetų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 152 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Perkėlimo skyriaus prie Vilniaus srities DŽDT vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Perkėlimo skyriaus prie Vilniaus srities DŽDT vykdomojo komiteto viršininko įsakymai personalo klausimais, sąmatos ir metų balansai.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950 m., 1952 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Perkėlimo skyriaus prie Kauno srities DŽDT vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos ataskaitos apie persikėlusiųjų apgyvendinimą, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1951–1952 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Perkėlimo skyriaus prie Klaipėdos srities DŽDT vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti perkėlimo skyriaus viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais, perkeltų į Klaipėdos sritį asmenų paskirstymo ir apgyvendinimo, gyvenamojo fondo sudarymo planai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945 m., 1948–1953 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše yra 1945 m., 1948–1951 m. Klaipėdos miesto DŽDT vykdomojo komiteto Repatriacijos ir persikėlimo skyriaus bylų.

 

Perkėlimo skyriaus prie Šiaulių srities DŽDT vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Šiaulių srities DŽDT vykdomojo komiteto potvarkiai perkėlimo klausimais, skyriaus metų balansas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1953 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Perkėlimo valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos Perkėlimo valdybos potvarkiai ir nurodymai perkėlimo klausimais, šeimų perkėlimo į Lietuvos TSR rajonus, gyvenamojo fondo sudarymo, finansų planai ir ataskaitos, sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1954 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-293, ap. 1, b. 1, l. 59.
[2] LCVA. F. R-764, ap. 1, b. 140, l. 14.
[3] LCVA. F. R-293, ap. 1, b. 14, l. 50.
[4] LCVA. F. R-293, ap. 1, b. 28, l. 15.
[5] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 890, l. 201, 211.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:24