O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-622 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ĮGALIOTINIO RUSŲ TAUTYBĖS GYVENTOJŲ REIKALAMS BIURO FONDĄ NR. R-622

2010-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Įgaliotinio rusų tautybės gyventojų reikalams biuras (Бюро Поверенного по делам русского населения Литовской генеральной области, Vertrauensstelle fur die Russische Bevelkerung im Generalbezirk Litauen) (1943–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tikslios datos, kada 1943 m. buvo įsteigtas ir kada 1944 m. baigė veiklą Įgaliotinio rusų tautybės gyventojų reikalams biuras Lietuvos generalinėje srityje, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Įgaliotinis rusų tautybės gyventojų reikalams buvo atsakingas už propagandinį ir aiškinamąjį darbą rusų pabėgėlių tarpe, sudarinėjo pabėgėlių sąrašus, dalyvavo skirstant juos darbams ir kt. Įgaliotinis vadovavo apskričių ir miestų pabėgėlių punktų bei valsčių įgaliotinių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-08-27 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 3 bylos.

1979 m. fonde buvo 1 apyrašas, 20 bylų. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1995 m. fondas pertvarkytas: buvo sudarytos 27 bylos ir įrašytos į naują apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-622 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

Dalis bylų kataloguota ir įtraukta į vardinę Asmenų duomenų bazę.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įgaliotinio aplinkraščiai ir instrukcijos dėl rusų karo pabėgėlių reikalų tvarkymo apskričių punktuose, susirašinėjimo pabėgėlių registravimo, apgyvendinimo, įdarbinimo, gydymo, aprūpinimo maisto produktais klausimais dokumentai, Lietuvoje apgyvendintų rusų karo pabėgėlių sąrašai ir registracijos kortelės, kandidatų į Ukmergės apskrities valsčių įgaliotinius pabėgėlių reikalams sąrašas ir autobiografijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą, pabėgėlių sąrašai – pagal vietovių, kuriose jie buvo apgyvendinti, pavadinimus abėcėlės tvarka, pabėgėlių registracijos kortelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:21