O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-839 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES KOMISARŲ TARYBOS ĮGALIOTINIO GYVENTOJŲ Į LIETUVOS TSR PERKĖLIMO REIKALAMS FONDĄ NR. R-839

2006-01-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinis gyventojų į Lietuvos TSR perkėlimo reikalams (1940-12-18–1941-06-05)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinis gyventojų į Lietuvos TSR perkėlimo reikalams pradėjo veiklą 1940-12-18.[1] Už savo darbą įgaliotinis turėjo atsiskaityti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-05-29 nutarimu Nr.567 Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinis gyventojų į Lietuvos TSR perkėlimo reikalams buvo įpareigotas iki 1941-06-05 likviduoti įstaigą, bylas ir inventorių perduoti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos Reikalų valdybai.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinis gyventojų į Lietuvos TSR perkėlimo reikalams, vadovaudamasis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos patvirtintais repatriantų pervežimo bei apgyvendinimo planais ir iš Tarybų Delegacijos Vyriausiojo įgaliotinio gauta informacija, vadovavo evakuacinių punktų ir inspektorių prie apskričių vykdomųjų komitetų darbui, tikrino atvykstančiųjų pervežimo bei apgyvendinimo planų vykdymą, rūpinosi repatriantų apgyvendinimo finansavimu.[3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR valstybės saugumo ministerija 1950-03-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 21 neaprašytą bylą.

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1959-07-07 Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinio gyventojų į Lietuvos TSR perkėlimo reikalams fonde buvo 1996 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai, nenustatyta.

1965-09-28 į apyrašą Nr.1 papildomai buvo įrašytos rastos 112 bylų.

1967-08-29 iš fondo Nr.R-754 perkelti ir į fondo Nr. R-839 apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Į apyrašus 1967 m., 1980 m. ir 1988 m. papildomai buvo įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-839 yra 2 apyrašai, 2167 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dalis apyraše Nr. 1 įrašytų bylų kataloguotos ir įtrauktos į vardinę ASMENŲ duomenų bazę.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, repatriantų pervežimo planai, susirašinėjimo administraciniais, ūkiniais, gyventojų pervežimo, apgyvendinimo, įdarbinimo, išlaidų apmokėjimo, personalo ir kt. klausimais dokumentai; repatriantų, iš Klaipėdos krašto ir Suvalkų apskrities, atvykusių į evakuacijos punktus ir siunčiamų į apskritis, registracijos sąrašai; asmenų, norinčių išvykti į Vokietiją, sąrašai; evakuacijos punktų ir vykdomųjų komitetų pajamų–išlaidų sąmatos; repatriantų anketos, prašymai skirti pašalpas, pasirinkti gyvenamąją vietą, pašalpų išmokėjimo lapai; įgaliotinio įstaigos bei evakuacijos punktų darbuotojų asmens bylos, sąrašai, atlyginimo išmokėjimo lapai.

Evakuacijos punktų veiklos ir vykdomųjų komitetų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal punktų bei komitetų pavadinimus abėcėlės tvarka. Dalis bylų į apyrašą įrašyta  pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 250 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Repatriantų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos repatriantų dokumentai - anketos ir registracijos lapeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 1917 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-839, ap. 1, b. 102, l. 8 a.p.
[2] LCVA, F. R-839, ap. 1, b. 102, l. 5.
[3] LCVA, F. R-754, ap. 3, b. 17, l. 17.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:17