O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-840 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VYRIAUSIOJO ĮGALIOTINIO EVAKUACIJAI LENKIJOS TERITORIJOJE FONDĄ NR. R-840

2006-01-           Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR vyriausiasis įgaliotinis evakuacijai Lenkijos teritorijoje (1944-10-12–1945-06-07)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR vyriausiasis įgaliotinis evakuacijai Lenkijos teritorijoje paskirtas Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-10-12 nutarimu Nr.133[1], vykdant 1944-09-22 susitarimą tarp Lietuvos TSR Vyriausybės ir Lenkijos tautinio išsivadavimo komiteto dėl lietuvių evakavimo iš Lenkijos teritorijos ir Lenkijos piliečių evakavimo iš Lietuvos TSR teritorijos[2]. Už savo darbą įgaliotinis turėjo atsiskaityti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai.

1952-07-21 Lietuvių evakuacijos iš Lenkijos teritorijos užbaigimo akte nurodyta, kad ,,lietuvių evakuacija iš Lenkijos Respublikos teritorijos į Lietuvos TSR buvo visiškai užbaigta 1945-05-19“.[3]

Lietuvos TSR vyriausiojo įgaliotinio evakuacijai Lenkijos teritorijoje 1945-06-07 įsakyme Nr.38 nurodyta, kad „pabaigus registracijos darbą ir atgabenus užsiregistravusius į Lietuvos TSR, evakuacijos darbą Lenkijos teritorijoje laikyti baigtu. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko nurodymu visas bylas ir dokumentus atiduoti saugoti Užsienio liaudies komisariatui“.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR vyriausiasis įgaliotinis evakuacijai Lenkijos teritorijoje vadovavo lietuvių tautybės piliečių, norinčiųjų persikelti iš Balstogės vaivadijos ir kitų Lenkijos rajonų į Lietuvos TSR, registracijai ir jų evakuacijos organizavimui.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerija 1948-09-02 perdavė archyvui 22 Lietuvos TSR vyriausiojo įgaliotinio evakuacijai Lenkijos teritorijoje bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1956 m. fonde Nr. R-840 buvo 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų. Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967-10-27 papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR Užsienio reikalų ministerija 1974-02-20 perdavė archyvui 1 bylą (Lietuvių evakuacijos iš Lenkijos teritorijos užbaigimo 1952-07-21 akto originalą), kuri įrašyta į apyrašą Nr.1.

1999 m. patikslintas bylų skaičius fonde - 16 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-840 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1946 m., 1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra 1946 m. dokumentų, priklausančių Lietuvos TSR vyriausiojo atstovo evakuacijai Lietuvos TSR teritorijoje fondui Nr. R-841.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta: Lietuvių evakuacijos iš Lenkijos teritorijos užbaigimo aktas, įgaliotinio įsakymai, susirašinėjimo finansų, įgaliotinio įstaigos aprūpinimo patalpomis, gyventojų pervežimo, registracijos, transporto, degalų įsigijimo klausimais dokumentai; piliečių, atvykstančių ir išvykstančių į Lenkiją asmenų pažymėjimai, liudijimai; finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. R-840 apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1946 m., 1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 201.
[2] LCVA, F. R-840, ap. 1, b. 25, l. 3.
[3] LCVA, F. R-840, ap. 1, b. 25, l. 3.
[4] LCVA, F. R-840, ap. 1, b. 10, l. 28.
[5] LCVA, F. R-841, ap. 10, b. 9, l. 8 – 11.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:15