O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-841 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VYRIAUSIOJO ATSTOVO EVAKUACIJAI LIETUVOS TSR TERITORIJOJE FONDĄ NR. R-841

2006-01-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR vyriausiasis atstovas evakuacijai Lietuvos TSR teritorijoje (1944-10-12 –1947-11-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR vyriausiasis atstovas evakuacijai Lietuvos TSR teritorijoje paskirtas Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-10-12 nutarimu Nr.132[1], vykdant 1944-09-22 susitarimą tarp Lietuvos TSR Vyriausybės ir Lenkijos tautinio išsivadavimo komiteto dėl lietuvių evakavimo iš Lenkijos teritorijos ir Lenkijos piliečių evakavimo iš Lietuvos TSR teritorijos.[2] Lietuvos TSR vyriausiasis atstovas evakuacijai Lietuvos TSR teritorijoje buvo pavaldus Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1947-10-15 nutarimu Nr.741 Lietuvos TSR vyriausiasis atstovas evakuacijai Lietuvos TSR teritorijoje buvo įpareigotas iki 1947-11-01 likviduoti jo vadovaujamą įstaigą, jos bylas ir turtą perduoti Užsienio reikalų ministerijai.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR vyriausiasis atstovas evakuacijai Lietuvos TSR teritorijoje vadovavo lenkų ir žydų tautybių Lenkijos piliečių, norinčių persikelti į Lenkijos teritoriją, registracijai ir jų evakuacijos organizavimui.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerija 1948-09-02 perdavė archyvui Lietuvos TSR vyriausiojo atstovo evakuacijai Lietuvos TSR teritorijoje dokumentus: 1012 bylų ir 42 dėžes kartotekų.

Archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta, kad fonde 1950-12-16 buvo 1084 apskaitos vienetai, įrašyti apyrašuose Nr.1 – Nr.10.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. ir 1968 m papildomai į apyrašą Nr.10 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerija 1973-04-20 perdavė archyvui Lietuvos TSR vyriausiojo atstovo evakuacijai Lietuvos TSR teritorijoje 3 neaprašytas bylas ir 10 apskaitos vienetų, įrašytų apyraše Nr. 1. Gautos neaprašytos bylos sutvarkytos ir įrašytos į apyrašą Nr. 10, perduotas apyrašas Nr. 1 ir apyraše įrašytos bylos peršifruoti į apyrašą Nr. 11.

Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerija 1974-02-21 perdavė archyvui 2 neaprašytas bylas, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 10.

1976-11-04 atrinkta naikinti apyraše Nr. 9 įrašytų 50 apskaitos vienetų. 1977 m. papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1998-03-17 sudarytas naujas suminis apyrašas Nr. 12, kuriame įrašytos 63466 iš Lietuvos TSR į Lenkiją išvykusių piliečių registracijos kortelės.

1999 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-841 yra 12 apyrašų, 64544 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

Fonde yra pavienių 1938–1940 ir 1951–1952 m. dokumentų. Fondui Nr.R-841 priklausančių 1946 m. dokumentų yra fonde Nr.R-840.

Dalis apyraše Nr. 6 įrašytų bylų kataloguotos ir įtrauktos į vardinę ASMENŲ katalogo duomenų bazę.

 

Bendrojo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo administraciniais, ūkio, vyriausiojo atstovo evakuacijai įstaigos likvidavimo, skyrių veiklos, gyventojų perkėlimo, apgyvendinimo, įdarbinimo, transporto skyrimo, dingusių daiktų ir kt. klausimais dokumentai; tarnautojų sąrašai, darbo pažymėjimai, skelbimai, leidimai išvežti baldus.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vyriausiojo atstovo įsakymai, kadrų įskaitos asmens lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Ūkio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos susirašinėjimo ūkio (autotransporto priežiūros, aprūpinimo degalais, vyriausiojo atstovo įstaigų patalpų nuomos, remonto, inventoriaus ir raštinės reikmenų įsigijimo, blankų spausdinimo, traukinių aptarnaujančio personalo maitinimo ir kt.) klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Įkainavimo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos žinios apie gyventojų paliktą turtą, turto įvertinimo duomenys, susirašinėjimo gyventojų palikto turto, draudimo klausimais dokumentai, rajonų gyventojų palikto turto surašymo aktai ir turto registracijos žurnalai.

Rajonų gyventojų turto surašymo aktų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rajonų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašyta 119 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Buhalterijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti buhalteriniai dokumentai, susirašinėjimo atskaitomybės klausimais dokumentai, banko sąskaitų, kasos knygos, tabeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kuri nėra griežtai išlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Transporto skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti keleivinių traukinių vagonų paskirstymo planai, susirašinėjimo geležinkelių transporto paskirstymo klausimais dokumentai, evakuojamų gyventojų, kuriems skirtas transportas turtui į geležinkelio stotis nuvežti, sąrašai, transporto grafiko knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir traukinių stočių pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 354 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo asmenų tautybės bei pilietybės nustatymo klausimais dokumentai, įstaigų prašymai atidėti darbuotojų evakuaciją; asmenų, kuriems atidėtas išvykimas bei demobilizuotų iš Lenkijos armijos karių sąrašai; laiku neišvykusių asmenų prašymai grąžinti arba išduoti evakuacijos lapus.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1946 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Statistikos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

Apyraše įrašyti pranešimai ir suvestinės žinios apie registraciją bei evakuaciją į Lenkiją; norinčių išvykti  ir išvykusių į Lenkiją bei atsisakiusių evakuotis asmenų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rajonų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 271 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo evakuojamiesiems gyventojams pažymų apie darbą, gyvenamąją vietą, sveikatos būklę, maisto kortelių, leidimų išsivežti baldus išdavimo, transporto paskyrimo ir kt. klausimais dokumentai; pasų registracijos sąrašai, prašymai skirti transportą baldų išvežimui, prašymai išduoti evakuacijos lapų kopijas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rajonų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo evakuacijos įstaigų darbuotojų perkėlimo į kitą darbą, evakuojamiesiems gyventojams pažymų apie darbą, gyvenamąją vietą, sveikatos būklę, maisto kortelių išdavimo, transporto paskyrimo, evakuojamų asmenų registracijos ir kt. klausimais dokumentai; Lenkijos piliečių evakuacijos iš Lietuvos TSR teritorijos užbaigimo aktas; Įgaliotinio įstaigos tarnautojų, asmenų, turinčių teisę atsisakyti TSRS pilietybės, sąrašai; asmenų, išvykstančių į Lenkiją, tautybės, šeimyninės ir materialinės padėties pažymėjimai, asmens liudijimai, papildomos registracijos pažymėjimai, buhalteriniai dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašytas 41 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m., 1945–1947 m., 1951–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo evakuacijos paruošiamojo darbo, Vyriausiojo atstovo įstaigų etatų, evakuacijos eigos, evakuojamų rajonų centro įstaigų likvidavimo, evakuacijos užbaigimo klausimais dokumentai; evakuojamų piliečių sąrašai ir statistinės žinios; asmenų, kuriems buvo leista dirbti su slaptais dokumentais, personalo dokumentai; slaptų telefonogramų knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1947 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Išvykusių į Lenkiją piliečių registracijos kortelių apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos išvykusių į Lenkiją asmenų registracijos kortelės.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmens pavardės pirmąją raidę abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-841 apyraše Nr. 12 įrašyti 63466 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 200.
[2] LCVA, F. R-840, ap. 1, b. 25, l. 3.
[3] LCVA, F. R-841, ap. 10, b. 8, l. 9.
[4] LCVA, F. R-841, ap. 10, b. 9, l. 8 – 11.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 14:14