O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1051 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS SANITARIJOS EPIDEMIOLOGIJOS STOTIES FONDĄ NR. R-1051

2007-09-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinė sanitarinė epidemiologinė stotis (1953-06-20–1957-01-15)

Respublikinė sanitarinė epidemiologinė stotis (1963-01-25–1973 m.)

Respublikinė sanitarijos epidemiologijos stotis (1973–1989 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1953-06-08 įsakymu Nr. 257 „Dėl tvarkos sričių sveikatos apsaugos skyriaus likviduoti ryšium su sričių panaikinimu“ Vilniaus srities sanitarinė epidemiologinė stotis nuo 1953-06-20 reorganizuota ir pavadinta Respublikine sanitarine epidemiologine stotimi.[1]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1956-12-30 įsakymu Nr. 786 Respublikinė sanitarinė epidemiologinė stotis nuo 1957-01-16 buvo prijungta prie Vilniaus mokslo tiriamojo epidemiologijos ir higienos instituto.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1963-01-25 nutarimu Nr. 56 „Dėl papildomų priemonių susirgimams apkrečiamomis ligomis respublikoje mažinti“ ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1963-03-29 įsakymu Nr. 217 „Dėl Respublikinės sanitarinės epidemiologinės stoties etatų patvirtinimo“ buvo įsteigta Respublikinė sanitarinė epidemiologinė stotis.[3]

Nuo 1973 m. Respublikinė sanitarinė epidemiologinė stotis vadinama Respublikine sanitarijos epidemiologijos stotimi.

Respublikinės sanitarijos epidemiologijos stoties veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas. 1990 m. Respublikinė sanitarijos epidemiologijos stotis pertvarkyta į Respublikinį higienos centrą, kuris 1995 m. reorganizuotas į Valstybinį visuomenės sveikatos centrą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinė sanitarinė epidemiologinė stotis, Respublikinė sanitarijos epidemiologijos stotis vadovavo rajonų sanitarijos epidemiologijos stotims, kontroliavo įstaigų ir įmonių sanitarinę būklę, maisto produktų paruošimą bei jų laikymo sąlygas, likvidavo ypatingai pavojingus infekcinius susirgimus, atliko profilaktinį darbą, rūpinosi sanitariniu gyventojų švietimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-12-17 iš Valstybinio visuomenės sveikatos centro perėmė 648 Respublikinės sanitarijos epidemiologijos stoties bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R-1051 yra 1 apyrašas, 648 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1956 m., 1963–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vyriausiojo gydytojo 1980–1989 m. įsakymai veiklos ir personalo klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, respublikinės sanitarinės epidemiologinės stoties metų darbo planai, respublikinės ir rajonų sanitarinių epidemiologinių stočių metų darbo ataskaitos bei konjunktūrinės apžvalgos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, įstaigų ir įmonių sanitarinės būklės patikrinimų dokumentai, pranešimai apie pavojingus susirgimus ir paskelbtus karantinus, etatų sąrašai, sąmatos, metų balansai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal institucijos struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 648 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1956 m., 1963–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F.R-769, ap. 1, b. 722, l. 204, 207.
[2] LCVA. F.R-769, ap. 1, b. 1128, l. 136.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 683, l. 88, F.R-769, ap. 1, b. 2241, l. 141.

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:34