O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1054 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIO ŠAULIŲ SĄJUNGOS KARO INSTRUKTORIAUS ŠTABO FONDĄ NR. 1054

2007-09-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausias šaulių sąjungos karo instruktoriaus štabas (1921-08-23–1922-11-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1921-08-23 Šaulių sąjungos karinės organizacijos dėsniais[1] įsteigta Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus pareigybė.

Krašto apsaugos ministro 1921-09-23 įsakymu Nr. 225 nuo 1921-09-09 patvirtinti Vyriausias šaulių sąjungos karo instruktoriaus štabo etatai.[2]

Vyriausias šaulių sąjungos karo instruktoriaus štabas savo veikloje vadovavosi 1921-08-11 Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu,[3] 1921-08-23 Šaulių sąjungos karinės organizacijos dėsniais,[4] kitais teisės aktais ir buvo pavaldus Krašto apsaugos ministrui.

Krašto apsaugos ministro 1922-11-11 raštu Nr. 6819 Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus funkcijos perduotos Lietuvos šaulių sąjungos viršininkui. [5]

Krašto apsaugos ministro 1922-11-22 įsakymu Nr. 252 Vyriausias šaulių sąjungos karo instruktorius iš pareigų atleistas.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausias šaulių sąjungos karo instruktoriaus štabas vadovavo šaulių sąjungos karinei veiklai, rūpinosi kariniu ir fiziniu šaulių parengimu. Šaulių karinę veiklą vietose kontroliavo rajonų karo instruktoriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaulių sąjungos vyriausiojo karo instruktoriaus štabo fondas Nr.1054 sudarytas 1968-01-18. Į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 28 apskaitos vienetai, perkelti iš pertvarkyto Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384.

Iš viso fonde Nr. 1054 yra 1 apyrašas, 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1922 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vyriausio šaulių sąjungos karo instruktoriaus ir Lietuvos šaulių sąjungos viršininko įsakymai, Lietuvos šaulių sąjungos aplinkraščiai, karo instruktorių tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos, instruktorių kursų, rikiuotės ir karo pamokų būriuose organizavimo, žvalgybos, karinės drausmės, pasipriešinimo lenkų kariuomenei, lietuvių padėties okupuotame Vilniaus krašte klausimais dokumentai, šaulių ir būriuose esančių ginklų sąrašai, pranešimai apie lenkų kariuomenės judėjimą ir veiksmus pasienyje, lenkų kariuomenės išskirstymo schemos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių, suomių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, schemos.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47; F. 384, ap. 2, b. 313, l. 33-33 a.p.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 35, l. 261, ap. 2, b. 313, l. 165; F. 1054, ap. 1, b. 2, l. 48.
[3] Vyriausybės žinios, 1921 m., Nr.70 – 624.
[4] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 7, l. 47; F. 384, ap. 2, b. 313, l. 33-33 a.p.
[5] LCVA. F. 1054, ap. 1, b. 2, l. 4.
[6] Įsakymas kariuomenei, 1922 m., Nr.252 – 2.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 08:37