O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1234 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO IR APSKRITIES KOMENDANTŪROS FONDĄ NR. R-1234

2009-02-         Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra (1944-04-12–1944-05-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto ir apskrities komendantas buvo paskirtas Vietinės rinktinės vado 1944-02-16 įsakymu Nr. 1.

Komendantas, kuris Vietinės rinktinės vado 1944-04-03 įsakymu buvo paskirtas ir Vilniaus įgulos viršininku, pareigas pradėjo eiti 1944-04-04.

1944-04-12 buvo išleistas įsakymas Nr. 1 Vilniaus miesto ir apskrities komendantūrai. Jame nurodyta, kad „nuo šios dienos Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra laikoma įsteigta ir pradeda savo darbą“.

Dokumentuose komendantūra taip pat vadinama Vietinės rinktinės Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra, „Vietinė rinktinė Vilniaus komendantūra - Litauische Sonderverbände Kommandantur von Wilna “.

Komendantūra buvo pavaldi Vietinės rinktinės vadui.

Vykdant Vilniaus miesto komisaro 1944-05-23 raštą, Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra nuo 1944-05-23 likviduota. [1]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra registravo komendantūros veiklos teritorijoje gyvenusius karininkus, kariūnus ir vykdė jų mobilizaciją, rūpinosi Vietinės rinktinės dalinių ir karininkų įkurdinimu, ūkio reikalais, drausmės ir tvarkos daliniuose palaikymu, medicinos pagalbos teikimo organizavimu, rinko informaciją apie sovietų ir lenkų partizanus, organizavo komendantūrai priskirtų Vietinės rinktinės dalinių akcijas prieš juos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1956-03-12 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašytas Vietinės rinktinės („Plechavičiaus armijos“) Vilniaus miesto ir apskrities komendantūros fondo Nr. R-1234 apyrašas Nr. 1, 9 apskaitos vienetai. Bylos ir apyrašas į fondą Nr. R-1234 perkelti iš Lietuvos vietinės rinktinės fondo Nr. R-675 (buvęs šio fondo apyrašas Nr. 2).

1979 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas Nr. R-1234 „Vietinė rinktinė. Vilniaus komendantūra“ pavadintas „Vilniaus miesto ir apskrities komendantūra“.

Iš viso fonde Nr. R-1234 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1944 metų, lietuvių ir vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vietinės rinktinės vado ir štabo, SS ir policijos vado Lietuvoje tvarkomieji dokumentai, įsakymai Vilniaus miesto ir apskrities komendantūrai, Vietinės rinktinės dalinių Vilniaus įgulai, Lietuviškųjų dalinių Vilniaus įgulai,

komendanto pranešimas apie komendantūros organizavimą, gauti pranešimai apie sovietų ir lenkų partizanų veiklą,

susirašinėjimo karininkų ir kariūnų registravimo ir šaukimo į karinę tarnybą, Vietinės rinktinės dalinių aprūpinimo patalpomis ir karininkų apgyvendinimo, Vilniaus karo ligoninės organizavimo, komendantūros likvidavimo, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

skyrimo į pareigas komendantūroje, tarnybą daliniuose dokumentai, žinios apie komedantūros karininkų, puskarininkių ir kareivių skaičių, komendantūros personalo šeimų sudėtį, apie sužeistus, žuvusius, dingusius be žinios karius, pažymėjimai apie tarnybą komendantūroje, atleidimą iš tarnybos, Vietinės rinktinės kario priesaikos tekstas, Vilniaus miesto ir apskrities komendantūros antspaudų pavyzdžiai, pareigūnų sąrašai, finansų ir buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1944 metų, lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1234, ap. 1, b. 4, l. 1a-3; b. 3, l. 9; b. 1, l. 1, 13, 41;  b. 2, l. 27, 30, 32.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 08:36