O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-671 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIETINĖS RINKTINĖS 306-OJO BATALIONO FONDĄ NR. R-671

2011-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vietinės rinktinės 306-asis batalionas (306 Bataillon der lit. Sonderverbände) (1944 m. kovo mėn.–1944 m. gegužės mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vietinės rinktinės 306-ojo bataliono vadas buvo paskirtas Vietinės rinktinės vado 1944-03-30 įsakymu Nr. 2 nuo 1944-02-23. Įsakyme nurodyta vietinės rinktinės batalionų formavimo pradžios data – 1944-03-01.[1] Tiksli data, kada suformuotas 306-asis batalionas, nenustatyta. 1944-03-22 batalionas jau veikė.[2]

Batalionas buvo dislokuotas Marijampolėje, nuo 1944 m. balandžio mėn. pradžios – Vilniuje.[3]

Batalionas buvo pavaldus Vietinės rinktinės vadui, nuo 1944 m. balandžio mėn. veikė Vilniaus miesto ir apskrities komendantūros žinioje. Bataliono veiklą prižiūrėjo vokiečių ryšio karininkas.

Bataliono aprūpinimas ginkluote, uniformomis priklausė vokiečių SS ir policijos vadovybės kompetencijai.[4]

Vietinės rinktinės 306-asis batalionas veikė iki 1944 m. gegužės mėn.[5] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vietinės rinktinės 306-ojo bataliono uždaviniai buvo dalyvauti kovoje su partizanais, saugoti objektus, vykdyti kitus SS ir policijos vado bei tvarkos policijos vado Vilniuje nurodymus.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-11 buvo įrašyti apyrašas Nr. 1 ir 1 byla.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje dokumentų katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-671 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1944 metų, lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Ūkio dalies veiklos dokumentų bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti bataliono Ūkio dalies veiklos dokumentai: raštai bataliono aprūpinimo ginklais, apranga, patalpomis bei kitais ūkio klausimais, karių raportai dėl tarpininkavimo suteikiant atostogas.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1944 metų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1234, ap. 1, b. 2, l. 20.

[2] LCVA. F. R-671, ap. 1, b. 1, l. 70.

[3] LCVA. F. R-671, ap. 1, b. 1.

[4] LCVA. F. R-1234, ap. 1, b. 2, l. 1,2.

[5] A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 421, 422.

[6] LCVA. F. R-689, ap. 1, b. 198, l. 223.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 08:43