O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-675 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIETINĖS RINKTINĖS FONDĄ NR. R-675

2009-02-           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vietinė rinktinė (Litauische Sonderverbände) (1944-02-16–1944 m. gegužės mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vietinė rinktinė, taip pat vadinta Lietuvos vietine rinktine, įsteigta tarpininkaujant generaliniam komisarui Kaune ir remiantis Reicho SS ir policijos vado štabo 1944-01-31 įsakymu dėl lietuvių batalionų organizavimo kovai su banditizmu.

Pirmajam generaliniam tarėjui susitarus su SS ir policijos vadu Lietuvoje, buvo paskirtas Vietinės rinktinės vadas, kuris pradėjo eiti pareigas nuo 1944-02-01.

1944-02-16 išleistas Vietinės rinktinės vado įsakymas Nr. 1, kuriame nurodyta, kad Vietinė rinktinė pradeda savo veiklą. Šiuo įsakymu nuo 1944-02-03 paskirtas Vietinės rinktinės štabo viršininkas, nuo 1944-02-04 – štabo skyrių viršininkai, nuo 1944-02-11 – apskričių komendantai.

Savanorių registracija pradėta 1944-02-21.

Vietinės rinktinės veiklą prižiūrėjo SS ir policijos vadas Lietuvoje.

Vietinės rinktinės vadas 1944-05-09 gavo aukštesniojo SS ir policijos vado Rytų krašte įsakymą, kad rinktinės daliniai turi pereiti SS ir policijos vadovybės arba vokiečių apygardų komisarų žinion. Atsisakius vykdyti šiuos reikalavimus, Vietinės rinktinės vadas ir štabo karininkai 1944-05-15 buvo suimti, štabas likviduotas. Daliniai buvo nuginkluoti ir išformuoti.[1]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vietinės rinktinės paskirtis buvo kovoti prieš sovietų ir lenkų partizanus bei kitas ginkluotas nusikalstamas grupuotes.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1955 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti fondo Nr. 282 „Generolo Plechavičiaus armija“ (vėliau – fondas Nr. R-675) 2 apyrašai, 38 apskaitos vienetai.

1956 m. apyrašas Nr. 2 perkeltas į fondą Nr. 1234, bet apskaitos dokumentuose perkėlimas nebuvo užfiksuotas. Radus klaidą, 1975-05-12 apyrašas Nr. 2 ir jame įrašyti 9 apskaitos vienetai išbraukti iš fondo Nr. R-675 apskaitos dokumentų.

1963 m. ir 1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.1998 m. papildomai įrašyta 1 byla, perkelta iš fondo Nr. R-660 apyrašo Nr. 2.

1998 m. iš fondo Nr. R-675 į fondą Nr. R-1474 perkeltas 1 apskaitos vienetas.

1977 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Apie 2000 m. (tiksli data nenustatyta) dauguma fondo dokumentų kataloguota skaitmeninėje laikmenoje. 2004 m. bylos Nr. 33 dokumentai kataloguoti ir įtraukti į „Asmenų“ duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. R-675 yra 1 apyrašas, 32 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1944 metų, lietuvių ir vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vietinės rinktinės vado ir štabo tvarkomieji dokumentai, Vietinės rinktinės Karo sanitarijos valdybos veiklos dokumentai, į karinę tarnybą pašauktų asmenų, į tarnybą vermachte paimtų Vietinės rinktinės karių sąrašai, mokomojo bataliono Marijampolėje III kuopos mokinių sąrašas, Vietinės rinktinės karininko dienoraštis.

Pašauktų į karinę tarnybą, paimtų į tarnybą vermachte asmenų sąrašų bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vietovardžius abėcėlės tvarka. Kitos bylos įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1944 metų, lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 409, 411, 418; Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1234, ap. 1, b. 4, l.1a.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 08:41