O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

5.02 Kariuomenė

 

NumerisPavadinimas
1 Kariuomenės tiekimo valdyba
2 Karo veterinarijos valdyba ir ligoninės
3 Ginklavimo valdyba
4 Karo sanitarijos valdyba
5 Kariuomenės fizinio lavinimo inspekcija ir Kariuomenės sporto draugija
6 Lietuvos karininkų ramovė
120 Pasienio apsaugos korpuso daliniai
124 Lenkijos kariuomenės pulkai
R-170 616-asis artilerijos pulkas
R-222 Tarybų Lietuvos liaudies kariuomenės karinės įstaigos ir daliniai
506 Kariuomenės intendantūra
509 I pėstininkų divizija
510 II pėstininkų divizija
511 III pėstininkų divizija
512 Karo butų valdyba
513 1-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas
514 2-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulkas
515 Kariuomenės archyvas
516 3-iasis pėstininkų Vytauto Didžiojo pulkas
517 4-asis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas
518 5-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulkas
519 6-asis pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkas
520 7-asis pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulkas
521 8-asis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas
522 9-asis pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkas
523 Klaipėdos krašto 1-asis savanorių pulkas
524 1-asis husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulkas
525 2-asis ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulkas
526 3-iasis dragūnų Geležinio vilko pulkas
527 Artilerijos brigada ir 1-asis artilerijos pulkas
528 2-asis artilerijos pulkas
529 3-iasis artilerijos pulkas
530 4-asis artilerijos pulkas
531 Karo aviacijos grupės, eskadrilės ir teismai
532 Autorinktinė
533 1-asis inžinerijos batalionas
534 2-asis inžinerijos batalionas
536 Elektrotechnikos batalionas
537 Mokomasis ir remonto eskadronai
538 Gaižiūnų poligono štabas
R-656 SS kariuomenės pastiprinimo inspekcijos Ostlande Lietuvos skyrius (SS-Ersatz-Inspektion Ostland. Nebenstelle Litauen)
R-657 Lietuvių SS legiono formavimo dokumentų kolekcija
R-673 25-asis atsargos batalionas (Feld-Ersatz-Bataillon 25)
R-674 101-asis motorizuotas pėstininkų pulkas (Panzer-Grenadier Regiment 101)
761 Technikos pulkas
763 Drausmės kuopa
764 1-asis atskiras pasienio batalionas
765 2-asis pasienio pulkas
766 Pasienio apsaugos batalionai
809 Kariuomenės gydymo įstaigos
810 Evakuacijos punktai
812 Kariuomenės sanitarinis sandėlis
813 Priešakinis tvarstomasis būrys Nr. 1
817 Ryšių batalionas
828 Šarvuočių rinktinė
832 Karo laivas „Prezidentas Smetona“
833 Armijos inžinierių vadyba, Kauno tvirtovės valdyba ir Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopa
834 Centrinė lauko pašto kontora
836 Pėstininkų inspekcija
R-837 Priešlėktuvinės apsaugos rinktinė
838 Atskiri batalionai
858 Atsargos batalionai
859 Mokomasis batalionas
860 Minosvaidžių batalionas
871 Kariuomenės įgulos
872 Vilniaus rinktinė
R-879 Kilnojamosios aviacijos dirbtuvės Nr. 93
R-896 Lietuvos ir Baltarusijos TSR revoliucinės karo tarybos Ypatingasis skyrius
908 Baltgudžių karo biuras ir kariniai daliniai
R-924 875-asis šaulių batalionas (Das Landes-Schützen-Bataillon Nr. 875)
930 Krašto apsaugos ministerijos įstaigų ir karinių dalinių asmens sudėties dokumentų kolekcija
981 Mobilizuotos-demobilizuotos karinės dalys
982 Atsarginių pėstininkų pulkas
1102 Dr. Jono Basanavičiaus vardo karo ligoninė
1239 Lenkijos Respublikos pasienio apsaugos daliniai
1313 3-iasis atskiras pasienio batalionas
1322 2-asis atskiras pasienio batalionas
1323 Karo aviacija ir Karo aviacijos karininkų ramovė
1324 Priešlėktuvinės apsaugos rinktinė
1325 1-asis atsargos batalionas
1326 Kavalerijos štabas
1331 4-asis atskiras pasienio batalionas
1359 Pasienio brigada
1364 Karo technikos valdyba
1365 1-asis artilerijos pulkas
1371 Atskiros pėstininkų kuopos
1373 Artilerijos inspekcija
1446 Kariuomenės pirmūnų sąjunga
R-1547 Kauno 13-oji didžioji kariuomenės statybos įstaiga (Grosse Heeresbaudienststelle 13 Kauen)
R-1550 Vilniaus 190-oji kariuomenės apgyvendinimo valdyba (Heereunterkunftsverwaltung 190 Wilna)

 

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-31 11:34