O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 810 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EVAKUACIJOS PUNKTŲ FONDĄ NR. 810

2008-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Kauno evakuacijos punktas (1919-06-15–1920-07-31)

Armijos evakuacijos punktas (1920-08-01–1921-12-31)

Kariuomenės evakuacijos punktas (1922-01-01–1923-12-01)

2. Priešakinis evakuacijos punktas Nr. 2 (1919-09-13–1920-12-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininko 1919-06-26 įsakymu Nr. 76 nuo 1919-06-15 buvo paskirtas Kauno evakuacijos punkto viršininkas.[1]

Armijos evakuacijos punkto viršininko 1920-10-18 įsakymu Nr. 149 Kauno evakuacijos punktas nuo 1920-08-01 performuotas į Armijos evakuacijos punktą.[2]

Krašto apsaugos ministro 1922-01-19 įsakymu kariuomenei Nr. 12 Armijos evakuacijos punktas nuo 1922-01-01 pavadintas Kariuomenės evakuacijos punktu.[3]

Kariuomenės evakuacijos punktas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos skyriaus viršininkui.

1923-09-07 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 12 nurodyta Kariuomenės evakuacijos punktą iki 1923-11-01 likviduoti. Kariuomenės evakuacijos punktas galutinai likviduotas 1923-12-01.[4]

2. Vadovaujantis 1919-09-13 įsakymu kariuomenei Nr. 145 nuo 1919-09-13 suformuotas Priešakinis evakuacijos punktas Nr. 2.[5]

Priešakinio evakuacijos punkto Nr. 2 viršininkas buvo pavaldus Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyriaus viršininkui.

1921-01-12 įsakymu kariuomenei Nr. 6 Priešakinis evakuacijos punktas Nr. 2 nuo 1920-12-31 išformuotas.[6]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Kariuomenės evakuacijos punktas ir Priešakinis evakuacijos punktas Nr. 2 evakavo, tvarstė ir gydė sužeistuosius, juos aprūpino vaistais ir tvarsliava.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Evakuacijos punktų fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-08-02 į fondo Nr. 810 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 810 yra 1 apyrašas, 57 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Kariuomenės evakuacijos punkto dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kariuomenės evakuacijos punkto viršininko įsakymai, nusižengusių kareivių kvotų protokolai, ataskaitos apie vaistų vartojimą, medicinos instrumentų naudojimą, susirašinėjimo ligonių gydymo, dezinfekcijos, belaisvių stovyklų sanitarinės būklės, punkto likvidavimo, ūkio, personalo klausimais dokumentai, technikos patikrinimo aktai, žinios apie asmens sudėtį, tarnautojų turtinę padėtį, apdovanojimo aktai, gailestingųjų seserų atestacijos, asmens liudijimai, karininkų, karo tarnautojų, medicinos personalo, kareivių, arklių sąrašai.

Priešakinio evakuacijos punkto Nr. 2 viršininko įsakymai, statistinės žinios apie punkto tarnautojus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 4, ap. 1, b. 1, l. 143; F. 810, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 810, ap. 1, b. 6, l. 137.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 47, l. 23, 23 a. p.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 117, 122 a.p.
[5] LCVA. F. 810, ap. 1, b. 53, l. 92; F. 384, ap. 1, b. 3, l. 158.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 36, l. 11.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:16