O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS TIEKIMO VALDYBOS FONDĄ NR. 1

2008-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Apsaugos tiekimo skyrius (1918-12-04–1918-12-23)

Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyrius (1918-12-24–1919-10-31)

Tiekimų viršininkas (1919-11-01–1920 m. kovo mėn.)

Tiekimų viršininko vadyba (1920 m. kovo mėn.–1921-12-31)

Tiekimų valdyba (1926-01-01–1934-12-31)

Kariuomenės tiekimo valdyba (1935-01-01–1940 m. rugpjūčio mėn.)

Liaudies kariuomenės tiekimo valdyba (1940 m. rugpjūčio mėn.–1940-10-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Apsaugos ministro 1918-12-04 įsakymu Nr. 3 paskirtas Apsaugos tiekimo skyriaus viršininkas.1

Nuo 1918-12-24 Apsaugos tiekimo skyrius vadinamas Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyriumi.2

1919-10-22 įsakymu kariuomenei Nr. 172 nuo 1919-11-01 Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyrius likviduojamas, vietoj jo steigiamas Tiekimų viršininkas su kanceliarija.3

Nuo 1920 m. kovo mėn. Tiekimo viršininkas vadinamas Tiekimų viršininko vadyba.4

1921-12-13 įsakymu kariuomenei Nr. 288 Tiekimų viršininko vadybai likviduoti sudaryta komisija, kuri veiklą turėjo baigti iki 1922-01-01.5

Vadovaujantis Krašto apsaugos ministro 1926-01-06 įsakymu Nr. 2 nuo 1926-01-01 suformuota Tiekimų valdyba.6

Remiantis krašto apsaugos ministro 1935-01-01 įsakymu Nr. 3 Tiekimų valdyba vadinama Kariuomenės tiekimo valdyba.7

Kariuomenės tiekimo valdybos viršininkas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

Nuo 1940 m. rugpjūčio mėn. Kariuomenės tiekimo valdyba dokumentuose vadinama Liaudies kariuomenės tiekimo valdyba.

Liaudies kariuomenės tiekimo viršininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 18 Kariuomenės tiekimo valdyba nuo 1940-10-28 išformuota.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apsaugos ministerijos tiekimo skyrius, Tiekimų viršininko vadyba, Tiekimo valdyba, Kariuomenės tiekimo valdyba tvarkė ir prižiūrėjo kariuomenės tiekimą.

Kariuomenės tiekimo valdybai buvo pavaldžios Ginklavimo valdyba, Kariuomenės intendantūra, Karo butų valdyba, Karo sanitarijos valdyba, Karo veterinarijos valdyba, Karo invalidams šelpti komitetas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Kariuomenės tiekimo valdybos fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-03-09 į fondo Nr. 1 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 556 apskaitos vienetai.

1974 m., 1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1 yra 1 apyrašas, 558 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių ir valdybai pavaldžių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tiekimų viršininko įsakymai, aplinkraščiai, kanceliarijos viršininko įsakymai, Komisijos prekių kainoms nustatyti, Technikos ir organizacijos komiteto posėdžių, sanitarinės būklės kariuomenės dalyse patikrinimo protokolai, žinios apie ginklus, kariuomenės aprangą, turtą ir jo pirkimą, arklius, apie KAM įmonių gamybą, belaisvius,

dokumentai apie Tiekimo ir maitinimo ministerijos likvidavimą, 1920 m. taikos sutarties su Tarybų Rusija ruošimą, karinį mokymą ir pratybas, mobilizaciją, aukas Ginklų fondui, Lietuvos teritorijoje dislokuotą TSRS kariuomenę,

susirašinėjimo kariuomenės aprūpinimo, muitų, prekių pervežimo ir sandėliavimo, šaudyklos įrengimo, karinių dalių formavimo, mobilizacijos, rekvizicijų, sanitarinės būklės kariuomenėje, kariškių gydymo, belaisvių, personalo, finansų, ūkio klausimais dokumentai,

karininkų, tarnautojų, belaisvių, prekių, ginklų, amunicijos kainų, karo grobio sąrašai, etatų, turto, ginklų lentelės, apdovanojimų, tarnybos lapai, sutartys dėl karinės aprangos, avalynės, maisto produktų pristatymo ir ūkio darbų atlikimo, prašymai priimti į darbą, skirti pašalpą, karinių įstaigų finansų dokumentai, prekių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 558 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, schema, žemės sklypų, pastatų planai, nuotraukos. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap.1, b. 3, l. 3.

2 LCVA. F. 1, ap. 1, b. 1, l. 1.

3 LCVA. F. 384, ap.1, b. 3, l. 194.

4 LCVA. F. 1, ap. 1, b. 76, l. 18.

5 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 36, l. 358 a. p.

6 LCVA. F. 1, ap. 1, b. 183, l. 1.

7 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 117, l. 2.

8 LCVA. F. 1, ap. 1, b. 526, l. 18, 36.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:18