O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 120 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO APSAUGOS KORPUSO DALINIŲ FONDĄ NR. 120

2005-10/2007-11-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Pasienio apsaugos korpuso žvalgybos punktas Nr. 2 (K.O.P. Placówka Wywiadowcza Nr. 2) (1929–1939 m.)

2. Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos diviziono būrio prie Vilniaus brigados postas prie Švenčionėlių bataliono (Dywizjon Żandarmerji K.O.P. Pluton przy brygadzie „Wilno“ Posterunek przy baonie „Nowo Święciany“) ([1926]–1939 m.)

3. Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos postas prie Nemenčinės bataliono (K.O.P. Posterunek Żandarmerji przy Bataljonie „Niemenczyn“) ([1926]–1939 m.)

4. Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos diviziono būrio prie Vilniaus brigados postas prie Trakų bataliono (Dywizjon Żandarmerji K.O.P. Pluton przy brygadzie „Wilno“ Posterunek przy baonie „Nowe Troki“) ([1926]–1939 m.

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Pasienio apsaugos korpuso žvalgybos punktas Nr. 2 buvo įsteigtas 1929 m., 1929-07-15 reorganizavus pasienio apsaugos korpuso žvalgybos tarnybą. Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Punktas veikė Vilniuje.

Žvalgybos punktas Nr. 2 buvo pavaldus Pasienio apsaugos korpuso Savarankiškam žvalgybos skyriui (Samodzielny Referat Wywiadowczy), nuo 1931 m. pradžios – Pasienio tarnybos skyriui (Oddział Służby Granicznej), nuo 1933-10-24 – Pasienio apsaugos korpuso Žvalgybos vadovybei (Szefowstwo Wywiadu KOP). Punktas taip pat buvo pavaldus Generalinio štabo II skyriaus atstovybei Nr. 1. [1]

2-4. Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos diviziono būrio prie Vilniaus brigados postų prie Švenčionėlių, Trakų batalionų, Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos posto prie Nemenčinės bataliono tikslios įsteigimo datos nenustatytos. Vilniaus brigada buvo suformuota 1926 m. ir 1926-03-15 perėmė sienos apsaugą. [2] Postai buvo pavaldūs žandarmerijos būrio prie Vilniaus brigados vadui.

Pasienio apsaugos korpuso daliniai veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Pasienio apsaugos korpuso žvalgybos punktas Nr. 2 vykdė žvalgybą ir kontržvalgybą, kovojo su diversijomis, kontrabanda, sekė tautinį ir visuomeninį politinį judėjimą.

2-4. Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos diviziono būrio prie Vilniaus brigados postai prie Švenčionėlių, Trakų batalionų, Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos postas prie Nemenčinės bataliono vykdė pasienio apsaugos, kontrolės, tardymo funkcijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio apsaugos korpuso dalinių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. 1948 m. fonde buvo 22 neaprašyti saugojimo vienetai.

1948-10-04 Maladečinos (Molodečno) srities valstybinis archyvas perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 2 neaprašytas bylas. Pinsko srities valstybinis archyvas 1953-03-10 perdavė 1 bylą su apyrašu.

1950-12-21 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 24 apskaitos vienetai, 1957-12-16 – apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

2000 m. prie fondo Nr. 120 apyrašo Nr. 2 buvo prijungtas fondas Nr. 122. Į fondo Nr. 120 apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 120 yra 2 apyrašai, 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie politinius emigrantus iš Lietuvos, Lietuvos socialdemokratų organizacijos užsienyje vykdomojo komiteto posėdžių bei Vilniaus grupės susirinkimų protokolai, Pasienio apsaugos korpuso žvalgybos punkto Nr. 2 surasti J. Poplavskio asmeniniame archyve.

Dalis bylų susisteminta ir į apyrašą įrašyta pagal dokumentų svarbumą, dokumentų apie politinius emigrantus bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 120 apyraše Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1937 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos diviziono būrio prie Vilniaus brigados postų prie Švenčionėlių, Trakų batalionų, Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos posto prie Nemenčinės bataliono pasieniečių apskaitos kortelės, karininko asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 120 apyraše Nr. 2 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Prochwicz J. Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924–1939, www.cs.strazgraniczna.pl.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36. Dominiczak H. Granica wschodnia Rzecypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warszawa, 1992, psl. 113, 117, 118, 122.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO APSAUGOS KORPUSO DALINIŲ FONDO NR. 120

PERTVARKYMĄ (BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2017-11-02 Nr. SA-33

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Pasienio apsaugos korpuso dalinius buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-11-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-332.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2016 m. fonde Nr. 120 buvo 2 apyrašai, 29 apskaitos vienetai.

2017 m. patobulintos ir patikslintos fondo Nr. 120 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius apyrašuose bei patobulintas apyrašo Nr. 1 pavadinimas. Apyrašas pavadintas Veiklos ir dokumentų apie Lietuvos politinius emigrantus bylų apyrašas Nr. 1.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – seni fondo Nr. 120 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2. Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 120 yra 2 apyrašai, 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija, fotokopija.

 

Veiklos ir dokumentų apie Lietuvos politinius emigrantus bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie politinius emigrantus iš Lietuvos, Lietuvos socialdemokratų organizacijos užsienyje vykdomojo komiteto posėdžių bei Vilniaus grupės susirinkimų protokolai, Pasienio apsaugos korpuso žvalgybos punkto Nr. 2 surasti J. Poplavskio asmeniniame archyve.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą. Dokumentų apie politinius emigrantus bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes.

Iš viso fondo Nr. 120 apyraše Nr. 1 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1937 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija, fotokopija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos diviziono būrio prie Vilniaus brigados postų prie Švenčionėlių, Trakų batalionų, Pasienio apsaugos korpuso žandarmerijos posto prie Nemenčinės bataliono pasieniečių apskaitos kortelės, karininko asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 120 apyraše Nr. 2 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių skyriaus vyriausioji specialistė Elžbeta Šimelevičienė

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS KARIUOMENĖS PULKŲ FONDO NR. 124 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

 

2021-06-07 Nr. SA-25

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Informacija apie Lenkijos kariuomenės pulkų fondo Nr. 124 sudarytojus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-288. Pakeitimų nebuvo.

Informacijos apie fondo sudarytojus papildymas:

13. 211-asis savanorių Panemunės ulonų pulkas (211 Ochotniczy Pułk Ułanów Nadniemeńskich) (1920-07–1921-01)

23-asis Panemunės ulonų pulkas (23 Pułk Ułanów Nadniemeńskich) (1921-01–1921-05-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

13. 23-asis Panemunės ulonų pulkas. 211-asis savanorių Panemunės ulonų pulkas pradėtas formuoti 1920 m. liepos mėn. 1921 m sausio mėn. pulkas pavadintas 23-uoju Panemunės ulonų pulku. Pulkas įėjo į Vidurio Lietuvos kariuomenės sudėtį, buvo dislokuotas Vilniuje. 1921-06-01 sujungtas su 23-uoju Gardino ulonų pulku.

 

Sudarytojų funkcijos

 

23-asis Panemunės ulonų pulkas buvo Lenkijos kariuomenės sausumos pajėgų dalinys, kurio paskirtis – valstybės sausumos teritorijos karinė apsauga ir gynyba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 38 apyrašo Nr. 1 bylų antraštes nustatyta, kad 1 byla priklauso Lenkijos kariuomenės pulkų fondui Nr. 124.

2021 m. patobulinta bylos antraštė, byla įrašyta į fondo Nr. 124 apyrašo Nr. 1 tęsinį (žr. Fondo Nr. 124 pertvarkymo (papildymo) aktą).

Iš viso fonde Nr. 124 yra 1 apyrašas, 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, piešinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas pranešimas 211-ojo savanorių Panemunės ulonų pulko vadovybei.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 61. Dokumento data 1920 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, piešinys.Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

https://plwiki.pl/Leksykon/211_Pułk_Ułanów;

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/34299/edition/51482/content

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-06-11 08:25