O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1239 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS RESPUBLIKOS PASIENIO APSAUGOS DALINIŲ FONDĄ NR. 1239

2008-08-         Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Muitinės batalionas Nr. 31 (Baon Celny Nr. 31) ([1921 m.]–1922 m. rugsėjo mėn.)

2. Pasienio apsaugos batalionai (Baony Straży Granicznej) (1922–1923 m.)

3. Valstybinės policijos batalionai (Baony Policji Państwowej) (1923-02-15–[1923 m.])

4. Valstybinės policijos pasienio kuopos (Kompanje Graniczne Policji Państwowej) (1923 m. liepos mėn.–1926 m. kovo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Muitinės bataliono Nr. 31 tiksli suformavimo data nenustatyta. 1921-09-10 batalionas buvo perduotas Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro žinion sienos su Rusija apsaugai. Batalionas buvo dislokuotas Dokšicoje.[1]

Batalionas buvo pavaldus vidaus reikalų ministrui, I ir II instancijos bendrosios administracijos institucijoms.

Batalionas išformuotas vadovaujantis Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1922-05-23 nutarimu, kuris pradėtas vykdyti 1922 m. rugsėjo mėn. Tiksli išformavimo data nenustatyta.

2. Pasienio apsaugos batalionai buvo suformuoti vadovaujantis Lenkijos RespublikosMinistrų Tarybos 1922-05-23 nutarimu. Batalionai pradėjo veikti 1922 m. rugsėjo mėn., buvo pavaldūs apskričių pasienio apsaugos valdyboms.[2]

Vykdant Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1923-05-24 nutarimą, sienos apsaugos batalionai buvo likviduojami. Sienos su Tarybų Sąjunga, Lietuva, Latvija apsaugą nuo 1923-07-01 perėmė valstybinė policija.[3] Breslaujos, Dysnos, Švenčionių, Vileikos apskrityse sienos apsaugos batalionai vidaus reikalų ministerijos įsakymu buvo išformuoti 1923 m. spalio mėn.[4]

3. Vidaus reikalų ministro įsakymu nuo 1923-02-15 sienos su Lietuva buvusios neutralios zonos teritorijoje apsaugą perėmė valstybinės policijos batalionai. Valstybinės policijos I batalionas buvo dislokuotas Varėnoje, II batalionas – į vakarus nuo Valkininkų geležinkelio stoties.[5]

Batalionų išformavimo data nenustatyta. 1923 m. kovo mėn. batalionai dar veikė.

4. Tikslios valstybinės policijos pasienio kuopų suformavimo datos nenustatytos. Valstybinė policija sienos su Tarybų Sąjunga, Lietuva, Latvija apsaugą perėmė nuo 1923-07-01.

Kuopos buvo pavaldžios valstybinės policijos apskričių valdyboms, pastarosios – valstybinės policijos apygardų valdyboms.

Valstybinės policijos pasienio kuopas, saugančias sieną su Tarybų Sąjunga, buvo pradėta išformuoti 1924 m. spalio mėn. Lapkričio pradžioje sienos apsaugą perėmė Pasienio apsaugos korpuso daliniai. Galutinai valstybinė policija sienos apsaugos funkciją perdavė Pasienio apsaugos korpusui 1926-03-15. [6]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Pasienio apsaugos dalinių uždaviniai buvo neleisti pereiti sieną asmenims, neturintiems tam leidimo, sulaikyti kontrabandininkus, pasienio upėse neleistinose vietose prie krantų priplaukiantį vandens transportą, atlikti kontrabanda įtariamų asmenų kratas bei kratas pastatuose pasienio ruože, prižiūrėti statybas pasienio ruože.[7]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkijos Respublikos pasienio apsaugos dalinių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1966 m. balandžio mėn. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 36 apskaitos vienetai, 1966 m. spalio mėn. – apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 43 apskaitos vienetai.

2008 m. rengiant fondo pažymą nustatyta, kad fonde yra įvairių pasienio apsaugos dalinių dokumentai. Patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas Lenkijos Respublikos pasienio apsaugos dalinių fondu.

Iš viso fonde Nr. 1239 yra 2 apyrašai, 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1926 m. Dokumentai lenkų kalba.

Valstybinės policijos III pasienio kuopos Puchačiuose veiklos bylų yra fonde Nr. 1150.

Fonde yra Sienos perėjimo kontrolės skyriaus veiklos dokumentų (apyraše Nr. 1), Breslaujos, Dysnos, Stolpcų apskričių valstybinės policijos valdybų, Pasienio apsaugos korpuso veiklos dokumentų (apyraše Nr. 2).

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Valstybinės policijos I bataliono vado įsakymai, telefonogramos, sergančių pasieniečių registracijos žurnalas.

Pasienio apsaugos 9-ojo, 15-ojo, 30-ojo, 33-iojo, 43-iojo batalionų pasieniečių sąrašai, finansų dokumentai.

Valstybinės policijos III pasienio kuopos Puchačiuose posto perdavimo-priėmimo protokolai, susirašinėjimo dokumentai, pasieniečių, pasienio kaimų gyventojų sąrašai.

Lydos apskrities valstybinės policijos pasienio kuopos raštų registracijos knygos.

Valstybinės policijos 2-osios pasienio kuopos Kolosove postų patikrinimo protokolai, pasieniečių sąrašas.

Valstybinės policijos 3-iosios pasienio kuopos Sverinove postų patikrinimo protokolai, pasieniečių sąrašas, mokymo žurnalas.

Valstybinės policijos 4-osios pasienio kuopos Rubeževičiuose raštų registracijos žurnalas.

Valstybinės policijos 5-osios pasienio kuopos Volmoje sulaikytų asmenų registracijos žurnalas.

Valstybinės policijos 7-osios pasienio kuopos Turkovščiznoje postų patikrinimo protokolai, pasieniečių sąrašas.

Instrukcija pasienio policijos tarnautojams, policijos nuovadų (geležinkelio, pasienio ir kitų) dislokacijos Vilniaus vaivadijoje žemėlapis.

Sienos perėjimo kontrolės skyriaus veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 1239 apyraše Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Muitinės bataliono Nr. 31 išduotos aprangos registracijos knyga.

Valstybinės policijos II bataliono raštų registracijos knyga.

Pasienio apsaugos 7-ojo, 9-ojo, 28-ojo, 30-ojo, 31-ojo, 33-iojo, 43-iojo batalionųginklų, inventoriaus, išduotos aprangos registracijos knygos, kasos knygos, finansų dokumentai.

Valstybinės policijos 3-iosios pasienio kuopos Sverinove postų budėjimo knygos, policininkų mokymo, sulaikytų asmenų registracijos knyga.

Valstybinės policijos 4-osios pasienio kuopos Rubeževičiuose suimtų asmenų registracijos knyga, pasieniečių mokymo žurnalas.

Valstybinės policijos 5-osios pasienio kuopos Volmoje postų budėjimo knygos, raštų registracijos knyga.

Valstybinės policijos 6-osios pasienio kuopos Rakove posto Zablotkovščiznoje budėjimo knyga, pasieniečių mokymo žurnalas.

Vilniaus-Trakų apskrities valstybinės policijos 5-osios pasienio kuopos raštų registracijos knyga.

Breslaujos, Dysnos, Stolpcų apskričių valstybinės policijos valdybų, Pasienio apsaugos korpuso veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 1239 apyraše Nr. 2 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1924 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 51, ap. 15, b. 1180, l. 143, 144.
[2] Dominiczak H., Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warszawa, 1992, psl. 76-82.
[3] LCVA. F. 51, ap. 15, b. 446, l. 115. F. 51, ap. 15, b. 1278, l. 73, 76, 77, 96. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36.
[4] Dominiczak H., Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warszawa, 1992, psl. 95-98.
[5] LCVA. F. 1239, ap. 1, b. 5.
[6] LCVA. F. 51, ap. 15, b. 1387, l. 195-198. F. 89, ap. 7, b. 9, l. 36.
[7] Dominiczak H., Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Warszawa, 1992, psl. 83, 84; LCVA. F. 1239, ap. 1, b. 6, l. 5, 6.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 15:56