O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 124 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS KARIUOMENĖS PULKŲ FONDĄ NR. 124

2007-10-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Legionų 1-asis lauko artilerijos pulkas (1 pułk artylerii polowej Legionów) ([1918]–1931 m.)

Legionų 1-asis lengvosios artilerijos pulkas (1 pułk artylerii lekkiej Legionów) (1931 m.–1938-03-17)

Juzefo Pilsudskio legionų 1-asis lengvosios artilerijos pulkas (1 pułk artylerii lekkiej Legionów Józefa Pilsudskiego) (1938-03-18–[1939 m.])

2. 1-asis ulonų pulkas (1 pułk ułanów) ([1918–1923 m.])

1-asis pulkininko Boleslavo Moscickio ulonų krechoviečių pulkas (1 pułk ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego) ([1923–1939 m.])

3. 3-iasis sunkiosios artilerijos pulkas (3 pułk artylerii ciężkiej) ([1918–1923 m.])

3-iasis karaliaus Stepono Batoro sunkiosios artilerijos pulkas (3 pułk artylerii ciężkiej Króla St. Batorego) ([1923–1939 m.])

4. 4-asis ulonų pulkas (4 pułk ułanów) (1918-11-04–1927 m.)

4-asis Užnemunės ulonų pulkas (4 pułk ułanów Zaniemeńskich) (1927–[1939]m.)

5. 5-asis pėstininkų pulkas (5 pułk piechoty ) (1918 m.–1919-01-15)

Legionų 5-asis pėstininkų pulkas (5 pułk piechoty Legionów) (1919-01–16–1938-03-17)

Juzefo Pilsudskio legionų 5-asis pėstininkų pulkas (5 pułk piechoty Legionów Józefa Pilsudskiego) (1938-03-18–[1939 m.])

6. Legionų 6-asis pėstininkų pulkas (6 pułk piechoty Legionów) (1919 m.–1938-03-17)

Juzefo Pilsudskio legionų 6-asis pėstininkų pulkas (6 pułk piechoty Legionów Józefa Pilsudskiego) (1938-03-18–[1939 m.])

7. 9-asis raitųjų šaulių pulkas (9 pułk strzelców konnych) (1921-10-10–1936-05-13)

9-asis generolo Kazimiero Pulaskio raitųjų šaulių pulkas (9 pułk strzelców konnych im. Gen. Kazimierza Pułaskiego) (1936-05-14–[1939 m.])

8. 1-asis Suvalkų šaulių pulkas (1 Suwalski pułk strzelców) (1918-12-19–1919 m.)

41-asis Suvalkų pėstininkų pulkas (41 Suwalski pułk piechoty) (1919–[1939] m.)

9. 53-iasis pėstininkų pulkas (53 pułk piechoty) ([1918]–1919 m.)

53-iasis Paribių pėstininkų pulkas (53 pułk piechoty kresowej) (1919–[1939] m.)

10. Vilniaus šaulių pulkas (Pułk strzelców Wileńskich) (1918 m. gruodžio mėn.–1921 m.)

85-asis pėstininkų pulkas (85 pułk piechoty) (1921 m.–1922-08-16)

85-asis Vilniaus šaulių pulkas (85 pułk strzelców Wileńskich) (1922-08-17–[1939 m.])

11. Minsko šaulių pulkas (Miński Pułk Strzelców) ([1920 m.]–1921 m. rugsėjo mėn.)

86-asis pėstininkų pulkas (86 pułk piechoty) (1921 m. rugsėjo mėn.–[1939 m.])

12. 33-iasis Vilniaus lengvosios artilerijos divizionas (33 Wileński dywizjon artylerii lekkiej) (1931–[1939] m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Juzefo Pilsudskio legionų 1-asis lengvosios artilerijos pulkas. Tikslios pulko suformavimo ir išformavimo datos nenustatytos. Legionų 1-asis lauko artilerijos pulkas 1931 m. pavadintas Legionų 1-uoju lengvosios artilerijos pulku.[1] Kariuomenės reikalų ministro 1938-03-18 potvarkiu pulkas pavadintas Juzefo Pilsudskio legionų 1-uoju lengvosios artilerijos pulku.[2] Pulkas įėjo į Lenkijos kariuomenės III korpuso (toliau – III korpuso) Legionų 1-osios pėstininkų divizijos sudėtį. 1923 m., 1939 m. buvo dislokuotas Vilniuje.[3]

2. 1-asis pulkininko Boleslavo Moscickio ulonų krechoviečių pulkas. Tikslios pulko suformavimo ir išformavimo datos nenustatytos. 1923 m. dokumentuose pulkas buvo vadinamas 1-uoju ulonų pulku.[4] Vėliau, įamžinant pulko vado Boleslavo Moscickio ir istorinių pulko kautynių prie Krechovcų (Vakarų Ukraina) atminimą, pulkas pavadintas 1-uoju pulkininko Boleslavo Moscickio ulonų krechoviečių pulku.[5] Pavadinimo pakeitimo data, teisinis pagrindas nenustatyti. Pulkas įėjo į III korpuso 4-osios kavalerijos brigados sudėtį. 1923 m., 1939 m. buvo dislokuotas Augustave.[6]

3. 3-iasis karaliaus Stepono Batoro sunkiosios artilerijos pulkas. Tikslios pulko suformavimo ir išformavimo datos nenustatytos. 1923 m. dokumentuose pulkas buvo vadinamas 3-iuoju sunkiosios artilerijos pulku, vėliau pavadinimas pakeistas. Pulkas pavadintas 3-iuoju karaliaus Stepono Batoro sunkiosios artilerijos pulku. Pavadinimo pakeitimo data, teisinis pagrindas nenustatyti. Pulkas įėjo į III korpuso sudėtį. 1923 m., 1939 m. buvo dislokuotas Vilniuje.[7]

4. 4-asis Užnemunės ulonų pulkas. Pulkas pradėtas formuoti Lenkijos Regentų Tarybai 1918-11-04 dekretu paskyrus S. Ravič-Dzievulskį 4-ojo ulonų pulko vadu.[8]Nuo 1927 m. (tiksli data nenustatyta) pulkas pavadintas 4-uoju Užnemunės ulonų pulku.[9] Pulkas įėjo į III korpuso sudėtį. Buvo dislokuotas Švenčionių apskrityje, Vilniuje.[10] Tiksli pulko išformavimo data nenustatyta.

5. Juzefo Pilsudskio legionų 5-asis pėstininkų pulkas. 5-asis pėstininkų pulkas pradėtas formuoti 1918 m. Lenkijos kariuomenės Galicijoje vado įsakymu.[11] Tikslios suformavimo ir išformavimo datos nenustatytos.

Remiantis Lenkijos kariuomenės generalinio štabo 1919-01-16 įsakymu Nr. 24 dėl kariuomenės dalinių pavadinimų ir numerių, 5-asis pėstininkų pulkas pavadintas Legionų 5-uoju pėstininkų pulku. Kariuomenės reikalų ministro 1938-03-18 potvarkiu pulkas pavadintas Juzefo Pilsudskio legionų 5-uoju pėstininkų pulku.[12] Pulkas įėjo į III korpuso Legionų 1-osios pėstininkų divizijos sudėtį. 1923–1939 m. buvo dislokuotas Vilniuje.[13]

6. Juzefo Pilsudskio legionų 6-asis pėstininkų pulkas. Tikslios pulko suformavimo ir išformavimo datos nenustatytos. Lenkijos kariuomenės generalinio štabo 1919-01-16 įsakyme Nr. 24 dėl kariuomenės dalinių pavadinimų ir numerių Legionų 6-asis pėstininkų pulkas įvardintas kaip besiformuojantis. Kariuomenės reikalų ministro 1938-03-18 potvarkiu pulkas pavadintas Juzefo Pilsudskio legionų 6-uoju pėstininkų pulku.[14] Įėjo į III korpuso Legionų 1-osios pėstininkų divizijos sudėtį. 1922–1939 m. buvo dislokuotas Vilniuje.[15]

7. 9-asis generolo Kazimiero Pulaskio raitųjų šaulių pulkas. 9-asis raitųjų šaulių pulkas suformuotas remiantis Kariuomenės reikalų ministro 1921-10-10 įsakymu Nr. 7600/I. Kariuomenės reikalų ministro įsakymu nuo 1936-05-14 pavadintas 9-uoju generolo Kazimiero Pulaskio raitųjų šaulių pulku. Nuo 1924 m. įėjo į III korpuso 9-osios kavalerijos brigados sudėtį, buvo dislokuotas Grajeve.[16] Tiksli pulko išformavimo data nenustatyta.

8. 41-asis Suvalkų pėstininkų pulkas. 1-asis Suvalkų šaulių pulkas pradėtas formuoti1918 m. rudenį. Pirmasis pulko vadovybės įsakymas išleistas 1918-12-19. 1919 m. viduryje fronto vadovybės įsakymu pavadintas 41-uoju Suvalkų pėstininkų pulku.[17]Dokumentuose taip pat vadinamas Juzefo Pilsudskio 41-uoju Suvalkų pėstininkų pulku.Pavadinimo pasikeitimo data, teisinis pagrindas nenustatyti. Pulkas įėjo į III korpuso 29-osios pėstininkų divizijos sudėtį. 1923 m., 1939 m. buvo dislokuotas Suvalkuose.[18]Tiksli pulko išformavimo data nenustatyta.

9. 53-sis Paribių pėstininkų pulkas. Tikslios pulko suformavimo ir išformavimo datosnenustatytos. Buvo dislokuotas Stryjuje (Vakarų Ukraina).[19]

10. 85-asis Vilniaus šaulių pulkas. Vilniaus šaulių pulkas pradėtas formuoti 1918 m. gruodžio mėn. Pirmasis pulko vadovybės įsakymas išleistas 1918-12-19. 1-asis batalionas kūrėsi iš Vilniaus savigynos būrių narių, 2-asis batalionas formavosi fronte, 3-iasis batalionas suformuotas 1920 m. iš atsargos bataliono Vilniuje. Pulkas įėjo į 1-osios Lietuvių-baltarusių divizijos sudėtį.

1921 m. rudenį Vilniaus šaulių pulkas pavadintas 85-uoju pėstininkų pulku. 1921 m. pulkas buvo dislokuotas prie Vilniaus (Liudvinave, Kazbiejuose, Pagiriuose, Jočionyse).

1922-08-17 įsakyme pulkui Nr. 229 buvo nurodyta, kad J. Pilsudskio žodiniu įsakymu 85-asis pėstininkų pulkas pavadintas 85-uoju Vilniaus šaulių pulku. Pulkas įėjo į III korpuso 19-osios pėstininkų divizijos sudėtį. 1922–1939 m. pulkas buvo dislokuotas Naujojoje Vilnioje.[20] Tiksli pulko išformavimo data nenustatyta.

11. 86-asis pėstininkų pulkas. Tikslios pulko suformavimo ir išformavimo datos nenustatytos. 1920 m. Minsko šaulių pulkas įėjo į Vidurio Lietuvos kariuomenės 1-osios Lietuvių-baltarusių divizijos sudėtį. 1921 m. rudenį buvo pavadintas 86-uoju pėstininkų pulku. Įėjo į III Korpuso 19-osios pėstininkų divizijos sudėtį. 1923 m., 1931 m. buvo dislokuotas Maladečinoje.[21] Vėlesnė dislokacijos vieta, tiksli pulko išformavimo data nenustatytos.

12. 33-iasis Vilniaus lengvosios artilerijos divizionas suformuotas 1931 m.,[22]buvo dislokuotas Vilniuje, įėjo į III korpuso sudėtį. Tiksli diviziono išformavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1-12. Juzefo Pilsudskio legionų 1-asis lengvosios artilerijos pulkas, 1-asis pulkininko Boleslavo Moscickio ulonų krechoviečių pulkas, 3-iasis karaliaus Stepono Batoro sunkiosios artilerijos pulkas, 4-asis Užnemunės ulonų pulkas, Juzefo Pilsudskio legionų 5-asis pėstininkų pulkas, Juzefo Pilsudskio legionų 6-asis pėstininkų pulkas, 9-asis generolo Kazimiero Pulaskio raitųjų šaulių pulkas, 41-asis Suvalkų pėstininkų pulkas, 53-asis Paribių pėstininkų pulkas, 85-asis pėstininkų pulkas, 86-asis pėstininkų pulkas, 33-iasis Vilniaus lengvosios artilerijos divizionas buvo Lenkijos kariuomenės sausumos pajėgų daliniai, kurių paskirtis – valstybės sausumos teritorijos karinė apsauga ir gynyba.

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1948-10-04 perėmė iš Maladečinos (Molodečno) srities valstybinio archyvo vieną neaprašytą 53-iojo pėstininkų pulko bylą.

1953-01-02 sudarytas Lenkijos kariuomenės 53-iojo pėstininkų pulko fondo Nr. 124 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas. Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą papildomai įrašyti 46 apskaitos vienetai. 1967-04-10 sudarytas jungtinis fondas „Lenkijos kariuomenės pulkai“.

1980 m. į apyrašą papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 124 yra 1 apyrašas, 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Juzefo Pilsudskio legionų 1-ojo lengvosios artilerijos pulko vado įsakymai, algų bei jų priedų mokėjimo karininkams ir puskarininkiams žiniaraščiai,

1-ojo pulkininko Boleslavo Moscickio ulonų krechoviečių pulko karininkams ir puskarininkiams algų bei jų priedų mokėjimo žiniaraščiai,

3-iojo karaliaus Stepono Batoro sunkiosios artilerijos pulko vado įsakymai, algų bei jų priedų mokėjimo karininkams ir puskarininkiams žiniaraščiai, atostogų lapai,

4-ojo Užnemunės ulonų pulko karininkams ir puskarininkiams algų bei jų priedų mokėjimo žiniaraščiai, skolininkų sąrašai, atostogų lapai,

Juzefo Pilsudskio legionų 5-ojo pėstininkų pulko susirašinėjimo su Vilniaus įgulos vadovybe apie veiksmus streiko metu dokumentai, rezervo karininkų kvalifikacijos lapai ir apskaitos sąsiuviniai,

Juzefo Pilsudskio legionų 6-ojo pėstininkų pulko vado įsakymai, pulko istorijos apžvalga, žinios apie žuvusiuosius ir dingusiuosius, žuvusiųjų, sužeistųjų ir dingusiųjų sąrašai, pulko nuotraukų albumas,

9-ojo generolo Kazimiero Pulaskio raitųjų šaulių pulko karininkams ir puskarininkiams algų bei jų priedų mokėjimo žiniaraščiai, kiti buhalterijos dokumentai,

41-ojo Suvalkų pėstininkų pulko vado įsakymai, algų bei jų priedų mokėjimo karininkams ir puskarininkiams žiniaraščiai, atostogų lapai,

53-ojo paribių pėstininkų pulko karininko kvalifikacijos lapai, apskaitos sąsiuvinis,

85-ojo pėstininkų pulko susirašinėjimo kadrų klausimais dokumentai,

86-ojo pėstininkų pulko vado įsakymai,

33-iojo Vilniaus lengvosios artilerijos diviziono vado įsakymai, algų bei jų priedų mokėjimo karininkams ir puskarininkiams žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus, karininkų kvalifikacijos lapų bylos ir apskaitos sąsiuviniai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 124 apyraše Nr. 1 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė   Elena Vydrina[1] softland.com.pl/aerojac/aaa/artykul/artyleria.html
[2] „Historia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego“, Warszawa, 1939, psl. 10.
[3] Dziennik rozkazów tajnych Dowództwa Okręgu Korpusu Nr. III (toliau - DRT), 1923, Nr. 11, 75.Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 124, ap. 1, b. 2.
[4]  DRT, 1923, Nr. 11, 75.
[5] Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 6, 1965, l. 170.
[6] DRT, 1923, Nr. 11, 75; LCVA. F. 124, ap. 1, b. 4.
[7] DRT, 1923, Nr. 11, 75; LCVA. F. 124, ap. 1, b. 5.
[8] Zarys historii wojennej 4-go pułku ułanów Zaniemeńskich, Warszawa, 1929, psl. 3.
[9] http://pl.wikipedia.org/wiki/4
[10] DRT, 1923, Nr. 11, 75; LCVA. F. 124, ap. 1, b. 8.
[11] T. Nalęcz, „Polska organizacja wojskowa 1914–1918“, 1984, psl. 206-208.
[12] „Historia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego“, Warszawa, 1939, psl. 10.
[13] DRT, 1923, Nr. 11, 75; LCVA. F. 124, ap. 1, b. 11, 21.
[14] „Historia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego“, Warszawa, 1939, psl. 10.
[15] LCVA. F. 124, ap. 1, b. 33, l. 5.
[16] LCVA. F. 124, ap.1, b. 40; www.e-grajewo.pl.
[17] Zarys historji wojennej 41-go  Suwalskiego pułku piechoty imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa, 1929, p. 5, 16.
[18] DRT, 1923, Nr. 11, 75; LCVA. F. 124, ap. 1, b. 41.
[19] http://pl.wikipedia.org/wiki/53
[20] B.Waligóra „Dzieje 85 pułku strzelców Wileńskich“, Warszawa, 1928; DRT., 1923, Nr. 11, 75; LCVA. F. 124, ap. 1, b. 44.
[21] DRT, 1923, Nr. 11, 75; LCVA. F. 124, ap. 1, b. 45.
[22] softland.com.pl/aerojac/aaa/artykul/artyleria.html.
 
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS KARIUOMENĖS PULKŲ FONDO NR. 124 PAPILDYMĄ

2019-04-02 Nr. SA-8

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lenkijos kariuomenės pulkų fondo Nr. 124 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-288. Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Sigitos Mėlynytės 2017-01-27 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-4 perėmė 1 sąlyginį vienetą neaprašytų Vladyslavo Pastuško (Władysław Pastuszko) dokumentų.

2019 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas 1 apskaitos vienetas – Nr. 60, kuris įrašytas į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Iš viso fonde Nr. 124 yra 1 apyrašas, 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, piešinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Legionų 6-ojo pėstininkų pulko karininko Vladyslavo Pastuško (Władysław Pastuszko) asmens dokumentai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 60. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Danuta Bruzgul

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKIJOS KARIUOMENĖS PULKŲ FONDO NR. 124 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2021-06-07 Nr. SA-25

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Informacija apie Lenkijos kariuomenės pulkų fondo Nr. 124 sudarytojus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-10-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-288. Pakeitimų nebuvo.

Informacijos apie fondo sudarytojus papildymas:

13. 211-asis savanorių Panemunės ulonų pulkas (211 Ochotniczy Pułk Ułanów Nadniemeńskich) (1920-07–1921-01)

23-asis Panemunės ulonų pulkas (23 Pułk Ułanów Nadniemeńskich) (1921-01–1921-05-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

13. 23-asis Panemunės ulonų pulkas. 211-asis savanorių Panemunės ulonų pulkas pradėtas formuoti 1920 m. liepos mėn. 1921 m sausio mėn. pulkas pavadintas 23-uoju Panemunės ulonų pulku. Pulkas įėjo į Vidurio Lietuvos kariuomenės sudėtį, buvo dislokuotas Vilniuje. 1921-06-01 sujungtas su 23-uoju Gardino ulonų pulku.1

 

Sudarytojų funkcijos

 

23-asis Panemunės ulonų pulkas buvo Lenkijos kariuomenės sausumos pajėgų dalinys, kurio paskirtis – valstybės sausumos teritorijos karinė apsauga ir gynyba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Lenkų mokytojų draugijos karaliaus Žygimanto Augusto gimnazijos Vilniuje fondo Nr. 38 apyrašo Nr. 1 bylų antraštes nustatyta, kad 1 byla priklauso Lenkijos kariuomenės pulkų fondui Nr. 124.

2021 m. patobulinta bylos antraštė, byla įrašyta į fondo Nr. 124 apyrašo Nr. 1 tęsinį (žr. Fondo Nr. 124 pertvarkymo (papildymo) aktą).

Iš viso fonde Nr. 124 yra 1 apyrašas, 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, piešinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas pranešimas 211-ojo savanorių Panemunės ulonų pulko vadovybei.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 61. Dokumento data 1920 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, piešinys.Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

1 https://plwiki.pl/Leksykon/211_Pułk_Ułanów;

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/34299/edition/51482/content

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-06-15 13:42