O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1324 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIEŠLĖKTUVINĖS APSAUGOS RINKTINĖS FONDĄ NR. 1324

2009-04-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Priešlėktuvinės apsaugos rinktinė (1935-07-10–1940-09-05)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis 1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11, nuo 1935-07-10 pradėta formuoti Priešlėktuvinės apsaugos rinktinė.[1] Rinktinės vadas buvo pavaldus Kariuomenės vadui, nuo 1940-03-09 – Priešlėktuvinės apsaugos viršininkui.[2]

29 šaulių teritorinio korpuso Atskiro zenitinės artilerijos diviziono vado 1940-09-05 įsakymu Nr. 1 Priešlėktuvinės apsaugos rinktinė nuo 1940-09-05 performuota į 29 šaulių teritorinio korpuso Atskirą zenitinės artilerijos divizioną.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę sudarė Zenitinės artilerijos grupė, Prožektorių, Automatinių pabūklų, Sunkiųjų kulkosvaidžių ir Pasyvios apsaugos kuopos. Rinktinė buvo apginkluota priešlėktuviniais pabūklais su atitinkamomis pagalbinėmis priemonėmis ir vykdė aktyviąją priešlėktuvinę apsaugą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-12-15 į fondo Nr. 1324 apyrašą Nr. 1 įrašyta 121 byla.

1999-04-01 ir 2000-11-29 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos archyvų bibliotekos perėmė 5 Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės bylos, kurios buvo įrašytos į fondo Nr. 1324 apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1324 yra 1 apyrašas, 126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės 1940 m. liepos–rugsėjo mėn. dokumentų yra Lietuvos TSR priešlėktuvinės apsaugos rinktinės fonde Nr. R-837.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir nurodymai, Karių pensijų komisijos nutarimai,

karininkų laipsnių kėlimo, karinio apmokymo, pratybų, mobilizacijos, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo, apskričių priešlėktuvinės apsaugos komitetų veiklos dokumentai,

rinktinės budėtojo instrukcija, lakūnų pranešimai apie atliktas užduotis, leidimai perskristi Lietuvos teritoriją, protokolai dėl priešlėktuvinės apsaugos nesilaikymo, ataskaitos apie švietimo ir kultūros darbą rinktinėje, sekimo postų išdėstymo schemos ir sąrašai,

raportai apie pareigų, turto perdavimą, karininkų paleidimą į atsargą, perkėlimus, karių sveikatą, žinios apie oro puolimo sekėjų būrelius,

susirašinėjimo karinio apmokymo, priešlėktuvinės apsaugos, telefono ryšio, aprūpinimo ginklais, technika ir jos panaudojimo, degalų, tepalų normų nustatymo, užsienio lėktuvų skraidymo virš Lietuvos teritorijos, karių paaukštinimo tarnyboje, apdovanojimo, tarnybos eigos, apgyvendinimo, demobilizacijos, pašalpų skyrimo, sveikatos, sporto, švietimo, renginių, asmens sudėties, finansų, ūkio klausimais dokumentai,

priešcheminės apsaugos priemonių aprašymas ir brėžiniai, ginklų buožių ir graviravimo lentelių brėžiniai,

rikiuotės, rinktinės ambulatorijos dienynai, atostogų, ligų liudijimai, arešto lapeliai, pažymėjimai apie tarnybą, sargybos postų, kareivių suskirstymo kategorijomis lentelės, asmens dokumentai, žinios apie asmens sudėtį, karių specialybę ir kategoriją, turtą,

karininkų, karių, ugniagesių komandos, mėgėjų radijo stočių, turto sąrašai, karininkų algų mokėjimo žiniaraščiai,

Susisiekimo ministerijos Oro pavojaus skyriaus laikinojo statuto projektas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 126 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1324, ap, 1, b. 1, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 102, l. 81.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 84 a. p., b. 140, l. 7.
[3] LCVA. F. R-222, ap. 1, b. 4, l. 7, ap. 2, b. 80, l. 1.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:54