O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1325 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

1-OJO ATSARGOS BATALIONO FONDĄ NR. 1325

2008-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1-asis savanorių pulkas (1920-10-15–1921-01-10)

13-asis pėstininkų pulkas (1921-01-11–1921-03-31)

2-asis atsargos batalionas (1921-04-01–1921-05-17)

1-asis atsargos batalionas (1921-05-18–1922-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-10-15 įsakymu kariuomenei Nr. 455 nuo 1920-10-12 paskirtas 1-ojo savanorių pulko vadas. 1-asis savanorių pulkas pradėtas formuoti nuo 1919-10-15.[1]

1921-01-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 2 1-asis savanorių pulkas nuo 1921-01-11 pavadintas 13-uojų pėstininkų pulku.

1921-03-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 8 13-asis pėstininkų pulkas nuo 1921-04-01 reorganizuotas į atsargos batalioną ir pavadintas 2-uojų atsargos batalionu.

1921-05-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 2-asis atsargos batalionas nuo 1921-05-18 pavadintas 1-uoju atsargos batalionu.[2]

1-ojo savanorių pulko, 13-ojo pėstininkų pulko vadai buvo pavaldūs Armijos vadui, nuo 1921-02-01 13-ojo pėstininkų pulko, 2-ojo atsargos bataliono, 1-ojo atsargos bataliono vadai buvo pavaldūs 3-iosios pėstininkų divizijos vadui.

1922-06-26 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 1-asis atsargos batalionas nuo 1922-07-01 išformuojamas. 1-ojo atsargos bataliono vado 1922-09-10 įsakymu Nr. 250 batalionas nuo 1922-09-10 likviduotas.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

1-asis savanorių pulkas buvo suformuotas kovai su lenkais. 13-asis pėstininkų pulkas, 2-asis atsargos batalionas, 1-asis atsargos batalionas ruošė naujokus karinei tarnybai prieš išsiunčiant juos į veikiančius pulkus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1-ojo atsargos bataliono fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-09-21 į fondo Nr. 1325 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 67 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1325 yra 1 apyrašas, 67 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m., 1939 m.

Fonde yra I pėstininkų atsargos bataliono, veikusio 1939-09-18–1939-11-13, veiklos dokumentų ir II pėstininkų atsargos bataliono, veikusio 1939-09-19–1939-10-05, vado įsakymų byla.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, bataliono vadų įsakymai, nurodymai, karininkų susirinkimų protokolai, krašto apsaugos ministro ir pulko vado atsišaukimai,

pranešimai apie įvykius budėjimo metu, susirašinėjimo kareivių mokymo, švietimo, pakėlimo į aukštesnį laipsnį, politinių pažiūrų, drausmės, dezertyrų paieškos, kuopų ir komandų likvidavimo, etatų, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

drausmės pažeidimų, tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentai,

žinios apie asmens sudėtį ir turtą, naujokų išsilavinimą, etatų lentelės, kareivių, inventoriaus sąrašai, prašymai išduoti liudijimus apie tarnybą kariuomenėje, atleisti iš karinės tarnybos, kuopų turto ir inventoriaus priėmimo-perdavimo, turto patikrinimo aktai, suimtų, perduotų teismui, nuteistų, pabėgusių kareivių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 67 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m, 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 24, l. 290; F. 1325, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 26, 34, 44; F. 1325, ap. 1, b. 14, psl. 218, b. 15, psl. 6, 168.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 96; F. 1325, ap. 1, b. 45.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:53