O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1331 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

4-OJO ATSKIRO PASIENIO BATALIONO FONDĄ NR. 1331

2008-07-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

12-asis pėstininkų Kauno pulkas (1920-10-14–1923-05-12)

4-asis pasienio pulkas (1923-05-13–1923-11-30)

4-asis atskiras pasienio batalionas (1923-12-01–1924-05-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-10-18 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 10 nuo 1920-10-14 pradėtas formuoti 12-asis pėstininkų pulkas. 1920-10-18 įsakymu kariuomenei Nr. 457 12-asis pėstininkų pulkas nuo 1920-10-14 pavadintas 12-uoju pėstininkų Kauno pulku. Į pulką buvo paskirti Suvalkų miesto ir apskrities, Eglaitės stoties ir ruožo komendantūrų kareiviai bei dalis Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Mažeikių stočių ir ruožų komendantūrų kareivių. Pulko vadas buvo pavaldus IV pėstininkų divizijos vadui.[1]

1923-06-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 7 12-asis pėstininkų Kauno pulkas nuo 1923-05-02 performuojamas ir pavadinamas 4-uoju pasienio pulku. 4-ojo pasienio pulko vado 1923-05-12 įsakymu Nr. 1 4-asis pasienio pulkas suformuotas 1923-05-13. Pulko vadas buvo pavaldus Pasienio divizijos vadui.[2]

1923-11-24 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 nurodyta 4-ąjį pasienio pulką nuo 1923-11-15 performuoti į 4-ąjį atskirą pasienio batalioną. 4-ojo atskiro pasienio bataliono vado 1923-11-30 įsakymu Nr. 1 batalionas suformuotas 1923-12-01. Bataliono vadas buvo pavaldus Pasienio brigados vadui.[3]

1924-01-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 nurodyta 4-ąjį atskirą pasienio batalioną iki 1924-03-01 likviduoti. 4-ojo atskiro pasienio bataliono vado 1924-05-10 įsakymu Nr. 109 4-asis atskiras pasienio batalionas 1924-05-10 likviduotas. Pasienio brigados likvidacijos komisijos viršininko 1926-06-25 įsakyme Nr. 72 nurodyta, kad 4-ojo atskiro pasienio bataliono likvidacija baigta 1926-06-24.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

12-asis pėstininkų Kauno pulkas buvo kariuomenės sausumos pajėgų dalinys, kurio uždavinys buvo ginti Lietuvos nepriklausomybę.

4-ojo pasienio pulko, 4-ojo atskiro pasienio bataliono uždavinys buvo saugoti Lietuvos demarkacinę liniją su Lenkija ir užkirsti kelią nelegaliam asmenų perėjimui bei kontrabandos gabenimui per sieną.

Bataliono pulko teismas nagrinėjo kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

4-ojo atskiro pasienio bataliono fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-09-30 į fondo Nr. 1331 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 79, į apyrašą Nr. 2 – 6 bylos.

1988 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1331 yra 2 apyrašai, 87 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, bataliono vado įsakymai, žinios apie kitų šalių kariuomenes, jų bei pulko dislokacijos schemos, pranešimai apie praleistus per demarkacinę liniją asmenis, paleidžiamus į atsargą kareivius, lenkų kareivių tardymo protokolai,

susirašinėjimo gyventojų perėjimo per demarkacinę liniją, mobilizacijos, kareivių švietimo, paskirstymo į dalinius, apdovanojimo, gydymo, drausmės, dezertyrų, karinių pratybų, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimo, bataliono likvidavimo dokumentai, žinios apie naujokų išsilavinimą, karo dienynas, prašymai išduoti liudijimus žemei gauti, liudijimai apie tarnybą pulke, mokslą mokomojoje kuopoje, leidimai pereiti demarkacine liniją, karininkų, karo valdininkų, gydytojų, kareivių sąrašai, turto ir finansų patikrinimo, kareivinių perdavimo aktai, pabėgusių kareivių registracijos knyga, algų lapai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimo dokumentai, nuteistų asmenų, teisminių bylų registracijos knygos, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal svarbumą, kareivių baudžiamosios bylos – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 13; b. 24, l. 292.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 110; F. 1331, ap. 1, b. 59, l. 1.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 121; F. 1331, ap. 1, b. 59, l. 1, l. 9.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1; F. 1331, ap. 1, b. 78, l. 23; F. 1539, ap. 1, b. 152, l. 140.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:51