O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1365 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

1-OJO ARTILERIJOS PULKO FONDĄ NR. 1365

2009-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mokomoji atsargos baterija (1921-08-01–1924-01-21)

Mokomoji baterija (1924-01-22–1928-08-31)

Atskira artilerijos grupė (1928-09-01–1935-07-31)

1-asis artilerijos pulkas (1935-08-01–1940-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1921-09-05 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 22 nuo 1921-08-01 suformuota Mokomoji atsargos baterija.[1] Baterijos vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui.

Nuo 1924-01-22 Mokomoji atsargos baterija įsakymuose vadinama Mokomąja baterija.[2] Baterijos vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui, nuo 1925-09-05 – II karo apygardos viršininkui, nuo 1927-06-15 – Artilerijos ir II karo apygardos, nuo 1928-08-15 – III karo apygardos viršininkams.

Vadovaujantis 1928-08-31 įsakymu kariuomenei Nr. 65, vietoje Mokomosios baterijos etatų nuo 1928-09-01 įsigaliojo Atskiros artilerijos grupės etatai. Grupės vadas pradėjo eiti pareigas 1928-09-01[3] ir buvo pavaldus III karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – III pėstininkų divizijos, nuo 1934-05-25 – II pėstininkų divizijos vadams.

1935-07-20 įsakymu kariuomenei Nr. 49 Atskira artilerijos grupė pavadinta 1-uoju artilerijos pulku. 1-ojo artilerijos pulko vado 1935-08-01 įsakyme Nr. 1 (216) nurodyta, kad jis nuo 1935-08-01 pradėjo eiti 1-ojo artilerijos pulko vado pareigas ir vietoje Atskiros artilerijos grupės etatų nuo 1935-08-01 įsigaliojo 1-ojo artilerijos pulko etatai.[4] Pulko vadas buvo pavaldus I pėstininkų divizijos vadui.

1-ojo artilerijos pulko vadas 1940-09-09 įsakymu Nr. 41 nurodė pulką inkorporuoti į 179 šaulių divizijos artilerijos pulką ir galutinai likviduoti. Paskutinis įsakymas 1-ajam artilerijos pulkui išėjo 1940-10-01.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokomoji atsargos baterija, Mokomoji baterija ruošė artilerijos dalims rikiuotės puskarininkius, artilerijos žvalgus, telefonistus ir kalvius.

Atskiros artilerijos grupės, 1-ojo artilerijos pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1-ojo artilerijos pulko fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-12-31 į fondo Nr. 1365 apyrašą Nr. 1 įrašytos 236 bylos.

1974 m., 1999 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 saugojimo vienetai.

1999-04-01 ir 1999-12-07 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos archyvų bibliotekos perėmė 2 Atskiros artilerijos grupės ir 1 Mokomosios baterijos bylą, kurios buvo įrašytos į fondo Nr. 1365 apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1365 yra 1 apyrašas, 241 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

1-ojo artilerijos pulko dokumentų yra Artilerijos brigados ir 1-ojo artilerijos pulko fonde Nr. 527.

Fonde yra Atsargos artilerijos pulko, veikusio1939-09-17–1939-11-07, veiklos dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Mokomosios atsargos baterijos, Mokomosios baterijos, Atskiros artilerijos grupės, 1-ojo artilerijos pulko vadų įsakymai, visuotinių karininkų susirinkimų protokolai, Karių pensijų komisijos nutarimai,

karininkų kvalifikacijos kėlimo, karinio apmokymo, mobilizacijos, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentai,

žinios apie pasirengimą pavojaus atveju, Lenkijos kariuomenę, Lenkijos aeronautikos ir aerodromų dislokacijos schema,

susirašinėjimo mobilizacijos, demobilizacijos, manevrų, ginkluotes, trobesių priežiūros, karininkų apdovanojimo, naujokų paskirstymo, politinių pažiūrų ir priešvalstybinės veiklos, švietimo, aprūpinimo maistu, etatų, asmens sudėties, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

haubicų techniniai duomenys ir brėžiniai, žemėlapio suskaldymo lapai, pastatų, patalpų planai, vasarnamio Palangoje nuotraukos,

karininkų tarnybos lapai, žinios apie asmens sudėtį, naujokus, kareivių sveikatą, ginklus, turtą, neliečiamas atsargas, etatų lentelės,

karininkų, karo ir civilinių tarnautojų, puskarininkių, kareivių, techniko turto, ginklų sąrašai,

turto perdavimo, pievų nuomos, arklių sveikatos ir tinkamumo darbui patikrinimo aktai, turto, ginklų pareikalavimai, turto tiekimo tabeliai,

kareivių tarnybos eigos, karių registracijos knygos, nuobaudų žurnalas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 241 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 52; F. 1365, ap. 1, b. 1, psl. 1; F. 1373, ap. 1, b. 1, l. 1 a. p.
[2] LCVA. F. 1365, ap. 1, b. 20, psl. 70.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 85, l. 114; F. 1365, ap. 1, b. 51, l. 1.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 81 a. p., b. 117, l. 62; F. 1365, ap. 1, b. 124, l. 291.
[5] LCVA. F. 1365, ap. 1, b. 212, l. 52, 60.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:44