O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1371 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ATSKIRŲ PĖSTININKŲ KUOPŲ FONDĄ NR. 1371

2008-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Atskira pėstininkų kuopa (1927-12-01–1930-09-08)

Vytauto Didžiojo kuopa (1930-09-09–1935-09-19)

2. 2-oji atskira pėstininkų kuopa (1933-04-01–1935 m. rugsėjo mėn.)

3. 3-ioji atskira pėstininkų kuopa (1934-04-09–1935-08-01)

4. 4-oji atskira kuopa (1934-09-15–1935-08-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1927-12-12 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 19 prie 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko nuo 1927-12-01 suformuota Atskira pėstininkų kuopa. 1928-02-18 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 3 Atskira pėstininkų kuopa nuo 1928-03-01 įėjo į 2-ąjį pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulką.[1]

1929-06-01 įsakymu kariuomenei Nr. 45 Atskira pėstininkų kuopa nuo 1929-07-01 išskirta iš 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko ir tapo atskira dalimi.[2]

Atskiros pėstininkų kuopos vadas buvo pavaldus II karo apygardos viršininkui.

Respublikos Prezidentas 1930-09-04 aktu Nr. 385 leido Atskirai pėstininkų kuopai vadintis Vytauto Didžiojo kuopa. Pirmas įsakymas Vytauto Didžiojo kuopai išleistas 1930-09-09. [3]

Vytauto Didžiojo kuopos vadas buvo pavaldus II karo apygardos viršininkui, nuo 1931-01-01 – II pėstininkų divizijos vadui.

1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1935-05-01 Vytauto Didžiojo kuopa įėjo į 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko sudėtį.

Vytauto Didžiojo kuopos vado 1935-09-19 įsakymu Nr. 40 kuopa nuo 1935-09-19 likviduota.[4]

2. 1933-04-13 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 3 nuo 1933-04-01 pradėta formuoti 2-oji atskira pėstininkų kuopa.[5] Kuopos vadas buvo pavaldus III pėstininkų divizijos vadui.

1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1935-05-01 2-oji atskira pėstininkų kuopa įėjo į 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko sudėtį.

III pėstininkų divizijos vado 1935-08-14 slaptu įsakymu Nr. 7 nurodyta 2-ąją atskirą kuopą likviduoti iki 1935-09-25.[6] Tiksli kuopos likvidavimo data nenustatyta.

3. 1934-03-28 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 2 nuo 1934-04-09 pradėta formuoti 3-ioji atskira pėstininkų kuopa. Kuopos vadas buvo pavaldus III pėstininkų divizijos vadui.

1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1935-05-01 3-ioji atskira pėstininkų kuopa įėjo į 7-ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko sudėtį.[7]

III pėstininkų divizijos vado 1935-08-14 slaptame įsakyme Nr. 7 nurodyta, kad 3-ioji atskira pėstininkų kuopa 1935-08-01 likviduota.[8]

4. 1934-08-30 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 15 nuo 1934-09-15 pradėta formuoti 4-oji atskira kuopa. Kuopos vadas buvo pavaldus III pėstininkų divizijos vadui. Dokumentuose kuopa dar vadinama 4-ąja atskira pėstininkų kuopa.

1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1935-05-01 4-oji atskira kuopa įėjo į 7-ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko sudėtį.[9]

4-osios atskiros kuopos vado 1935-08-31 įsakymu Nr. 36 kuopa nuo 1935-08-31 likviduota.[10]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Vytauto Didžiojo kuopos paskirtis buvo saugoti svarbius geležinkelio ir plento tiltus per Nerį.

2-osios atskiros pėstininkų kuopos, 3-iosios atskiros pėstininkų kuopos ir 4-osios atskiros kuopos uždavinys buvo saugoti ir ginti joms nustatytas Lietuvos teritorijos dalis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Atskirų pėstininkų kuopų fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-01-18 į jungtinio fondo Nr. 1371 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 95 bylos.

1999 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1371 yra 1 apyrašas, 97 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1935 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Vytauto Didžiojo kuopos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kuopos vado įsakymai, priešlėktuvinės ir priešcheminės apsaugos planas, Tiekimų valdybos Technikos ir organizacijos komiteto posėdžių protokolai, kuopos švietimo ir kultūros darbų ataskaitos,

karininkų, karinio apmokymo, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimų dokumentai, žinios apie kuopos kovinį pasirengimą, žinios apie Lenkijos kariuomenę, Lenkijos artilerijos dislokacijos schema,

susirašinėjimo naujokų šaukimo, priėmimo į kuopą, kareivių tarnybos, demobilizacijos, drausmės, asmens sudėties, spaudos, kultūros, švietimo, sporto klausimais dokumentai,

žinios apie kuopos asmens sudėtį, ginklus, inventorių, inžinerijos, ryšių, susisiekimo ir kito turto kiekį ir kokybę, karininkų tarnybos lapai, atostogų liudijimai, atestacijos, prašymai išduoti karinės tarnybos pažymėjimus,

kareivių tarnybos eigos knygos, karininkų ir kareivių sąrašai,

Revizijos komisijos kuopos turto patikrinimo aktai, žemės patalpų nuomos, maisto tiekimo, darbų atlikimo sutartys, baldų aprašymas ir brėžiniai,

Lietuvos karininkų ramovės statutas.

2-osios atskiros pėstininkų kuopos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kuopos vado įsakymai, susirašinėjimo naujokų atvykimo ir suskirstymo, demobilizacijos, sveikatos, renginių organizavimo, finansų, ūkio klausimais dokumentai, algų lapai, nuobaudų registracijos žurnalas.

3-iosios atskiros pėstininkų kuopos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kuopos vado įsakymai, susirašinėjimo puskarininkių, tarnautojų tarnybos, kareivių siuntimo į kursus, drausmės, spaudos prenumeratos, švietimo, aprūpinimo maistu, remonto, ūkio klausimais dokumentai, žinios apie kareivių išsilavinimą, maisto tiekimo sutartys.

4-osios atskiros kuopos dokumentai: kuopos vado įsakymai, susirašinėjimo karininkų tarnybos, komandiruočių, švenčių, ūkio ir kitais klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 180, 190.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 90, l. 53.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 95, l. 66; F. 1371, ap. 1, b. 17, psl. 124, 125.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 81 a. p; F. 1371, ap. 1, b. 55, 1. 58 a.p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 33.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 81 a. p; F. 511, ap. 1, b. 397, l. 10.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 45, 81 a.p.
[8] LCVA. F. 511, ap. 1, b. 397, l. 10.
[9] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 58, 81 a. p.
[10] LCVA. F. 1371, ap. 1, b. 93, l. 52.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 13:43