O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 2 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO VETERINARIJOS VALDYBOS IR LIGONINIŲ FONDĄ NR. 2

2008-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

I. 1. Krašto apsaugos ministerijos Veterinarijos dalis (1919-02-01–1919-12-31)

Krašto apsaugos ministerijos Veterinarijos skyrius (1920-01-01–1921-08-10)

Karo veterinarijos skyrius (1921-08-11–1923-12-31)

2. Armijos veterinarijos ligoninė (1919-04-03–1919-08-24)

 Centrinė armijos veterinarijos ligoninė (1919-08-25–1921-12-31)

Kauno karo veterinarijos ligoninė (1922-01-01–1923-12-31)

Karo veterinarija (1924-01-01–1925-12-31)

Karo veterinarijos inspekcija (1926-01-01–1927-12-08)

Karo veterinarijos valdyba (1927-12-09–1940-10-27)

II. I karo veterinarijos ligoninė (1939-09-19–1939 m. spalio mėn.)

III. III karo veterinarijos ligoninė (1939-09-19–1939 m. spalio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

I. 1. Krašto apsaugos ministro 1919-02-03 įsakymu Nr. 24 nuo 1919-02-01 buvo paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Veterinarijos dalies viršininkas.[1]

Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-03-12 įsakymu Nr. 268 Veterinarijos dalis nuo 1920-01-01 pavadinta Krašto apsaugos ministerijos Veterinarijos skyriumi.[2]

1921-08-11 įsakyme kariuomenei Nr. 188 paskelbti Karo veterinarijos skyriaus bendrieji dėsniai.[3] Dokumentuose iki 1922 m. dar naudojamas ir Veterinarijos skyriaus pavadinimas.

Veterinarijos dalis iki 1919-06-13 buvo pavaldi Krašto apsaugos tiekimų skyriaus viršininkui, nuo 1919-06-13 – Sanitarijos skyriaus viršininkui. Nuo 1919-07-09 Veterinarijos dalies, nuo 1920-01-01 Veterinarijos skyriaus viršininkai buvo pavaldūs krašto apsaugos ministrui. [4]

2. Krašto apsaugos ministro 1919-04-10 įsakymu Nr. 64 Veterinarijos dalies viršininkui pavesta nuo 1919-04-03 steigti Armijos veterinarijos ligoninę.[5]

Nuo 1919-08-25 ligoninė vadinama Centrine armijos veterinarijos ligonine,[6] nuo 1922-01-01 – Kauno karo veterinarijos ligonine.[7]

Kauno karo veterinarijos ligoninė buvo pavaldi Karo veterinarijos skyriaus viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1924-01-10 įsakymu kariuomenei Nr. 1 Karo veterinarijos skyrius ir Kauno karo veterinarijos ligoninė performuoti į Karo veterinariją.[8] Karo veterinarijos viršininkas buvo pavaldus krašto apsaugos ministrui.

1926-01-06 įsakymu kariuomenei Nr. 3 nuo 1926-01-01 paskirtas Karo veterinarijos inspektorius, kuris buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui.[9]

1927-12-09 įsakymu kariuomenei Nr. 141 Karo veterinarijos inspekcija pavadinta Karo veterinarijos valdyba.[10] Valdyba iki 1934-12-31 buvo pavaldi Vyriausiojo štabo viršininkui, nuo 1935-01-01 – Kariuomenės tiekimų viršininkui.[11]

Karo veterinarijos viršininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 28 Karo veterinarijos valdyba nuo 1940-10-27 išformuota.[12]

II, III. Karo veterinarijos viršininko 1939-09-20 įsakymu Nr. 1 mob. nuo 1939-09-19 buvo suformuotos I karo veterinarijos ligoninė, veikusi Raudondvaryje, ir III karo veterinarijos ligoninė, veikusi Panevėžyje.

Karo veterinarijos ligoninės buvo pavaldžios Karo veterinarijos valdybai.

1939-10-03 Karo veterinarijos viršininko įsakymu Nr. 2 mob. I karo veterinarijos ligoninė ir III karo veterinarijos ligoninė nuo 1939-10-02 laikomos demobilizuotomis. Likvidaciją nurodyta baigti iki 1939-10-31.[13]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Krašto apsaugos ministerijos Veterinarijos dalis, Veterinarijos skyrius, vėliau – Karo veterinarijos valdyba rūpinosi veterinarine gyvulių priežiūra, sergančių, sužeistų gyvulių gydymu, evakuacija, prižiūrėjo arklių kaustymą, kontroliavo kariuomenei tiekiamų mėsos produktų kokybę, teikė kariuomenei veterinarinės priežiūros priemones.

Karo veterinarijos ligoninės gydė susirgusius ir sužeistus gyvulius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Karo veterinarijos valdybos ir ligoninių fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-03-24 į fondo Nr. 2 apyrašą Nr. 1 įrašyti 113 apskaitos vienetų, į apyrašą Nr. 2 – 18 apskaitos vienetų.

1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 2 yra 2 apyrašai, 137 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Karo veterinarijos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir Karo veterinarijos valdybos tvarkomieji dokumentai, specialistų ruošimo dokumentai, susirašinėjimo arklių priežiūros, gydymo, pašarų pirkimo, dalinių aprūpinimo kalviais, kariuomenės aprūpinimo, mobilizacijos, finansų, personalo, ūkio klausimais dokumentai, veterinarijos kursų, suvažiavimų, kongresų programos, žinios apie valdybos dalių turtą, arklius, karo valdininkų, veterinarų, kareivių, tarnautojų sąrašai, tarnybos lapai, etatų lentelės, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 119 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Karo veterinarijos ligoninių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Karo veterinarijos ligoninių viršininkų įsakymai, veterinarijos felčerių mokyklos prie ligoninės programa, susirašinėjimo asmens sudėties ir ūkio klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1924 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap.1, b. 3, l. 24.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 70.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 35, l. 223.
[4] LCVA. F. 384, ap.1, b. 3, l. 24, 97, 121, F. 1, ap. 1, b. 6, l. 13.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 64.
[6] LCVA. F. 2, ap. 2, b. 2, l. 133.
[7] LCVA. F. 2, ap. 2, b. 9, l. 60, b. 11, l. 1.
[8] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1.
[9] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 7 a. p.
[10] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 162.
[11] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 119, l. 2.
[12] LCVA. F. 2, ap. 1, b. 109, l. 25.
[13] LCVA. F. 2, ap. 1, b. 102, l. 1, 10.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:17