O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 3 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GINKLAVIMO VALDYBOS FONDĄ NR. 3

2008-02-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos dalis (1919-01-27–1919-12-31)

Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos skyrius (1920-01-01–1921-07-21)

Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos tiekimo skyrius (1921-07-22–1930-05-31)

Ginklavimo valdyba (1930-06-01–1940-10-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1919-02-03 įsakymu Nr. 21 nuo 1919-01-27 paskirtas Artilerijos dalies viršininkas.[1] Artilerijos dalis iki 1919-10-31 buvo pavaldi Tiekimų skyriaus viršininkui, nuo 1919-11-01 – Tiekimų viršininkui.

1920-03-12 įsakymu kariuomenei Nr. 268 Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos dalis nuo 1920-01-01 pavadinta Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos skyriumi.[2]Artilerijos skyrius buvo pavaldus Tiekimų viršininkui.

Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos tiekimo skyriaus viršininkas 1921-07-22 įsakyme Nr. 230 nurodė nuo liepos 22 d. įsakymus Artilerijos skyriui vadinti įsakymais Artilerijos tiekimo skyriui.[3] Artilerijos tiekimo skyrius buvo pavaldus Artilerijos viršininkui, nuo 1926-01-01 – Tiekimų viršininkui.

Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų viršininko 1930-06-26 įsakymu Nr. 16 nuo 1930-06-01 nustojo galioti Artilerijos tiekimo skyriaus etatai ir buvo nustatyti Ginklavimo valdybos taikos meto etatai.[4] Ginklavimo valdyba buvo pavaldi Tiekimų viršininkui, nuo 1935-01-01 – Kariuomenės tiekimo viršininkui.

Ginklavimo viršininko 1940-10-28 įsakymu Nr. 64 Ginklavimo valdyba nuo 1940-10-28 laikoma išformuota ir nustojo veikti.[5]

Sudarytojo funkcijos

Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos dalis, Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos skyrius, Krašto apsaugos ministerijos Artilerijos tiekimo skyrius, Ginklavimo valdyba tiekė kariuomenei ginklus, šaudmenis, raketas, dūmines ir priešchemines priemones, optinius prietaisus ir kitus ginklus, organizavo ginkluotės prižiūrą ir rūpinosi jos remontu, rengė šios srities specialistus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Ginklavimo valdybos fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-04-10 į fondo Nr. 3 apyrašą Nr.1 įrašytos 569, į apyrašą Nr. 2 – 256, į apyrašą Nr. 3 – 89, į apyrašą Nr. 4 – 86 bylos.

1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 23 bylos.

1982 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius apyrašuose Nr. 3 ir 4: apyraše Nr. 3 yra 90, apyraše Nr. 4 – 87 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 3 yra 4 apyrašai, 1025 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įstatymų projektai, vadovaujančių įstaigų, valdybos viršininko, pavaldžių įstaigų viršininkų tvarkomieji dokumentai, Ginklavimo tarybos, Priešlėktuvinės apsaugos komisijos, karininkų susirinkimų posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, dokumentai apie ginklų užsakymą ir pirkimą, priežiūrą ir remontą, išradimus ir patobulinimus karinėje srityje, karinį mokymą, karininkų egzaminus, tyrimų laboratorijos likvidaciją,

ginklų naudojimo aprašymai ir schemos, ginklų, amunicijos, prietaisų aprašymai, susirašinėjimo ginklų pirkimo užsienyje, dalių formavimo, pavaldžių įstaigų organizavimo, reorganizavimo ir aprūpinimo ginklais, šaudmenimis, ginklų gamybos ir remonto, pervežimo, sandėlių statybos, remonto, apsaugos ir patikrinimo, medžiagų, įrankių, aparatūros užsakymo, priešcheminės, priešlėktuvinės apsaugos, sporto ir šaudymo varžybų, etatų, personalo, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

šovinių ir ginklų išbandymo ir priėmimo protokolai, skyriaus bei karinio turto, ginklų patikrinimo ir apžiūrėjimo aktai, žemės sklypų, pastatų, artilerijos sandėlių draudžiamų zonų planai, ginklų, prietaisų, įrenginių schemos, priešcheminės apsaugos kursus baigusių karininkų asmens pažymėjimai, demobilizuotų kareivių atsargos liudijimai, tarnybos lapaikaro valdininkų, karininkų, tarnautojų, karių, stiklapūčių, internuotų lenkų karių, ginklų, užsienio firmų ir jų atstovų sąrašai, žinios apie asmens sudėtį, naujokus, arklius, etatų lentelės, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 592 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, planas, schema. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ginklų, šovinių, įrenginių, įrankių, medžiagos, žaliavos, autokranų, atsarginių dalių pirkimo užsienyje dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 256 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotraukos, brėžinys.

 

Ginklų dirbtuvių Kaune veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Ginklų dirbtuvių Kaune viršininko įsakymai, sutartys dėl medžiagų, mašinų pristatymo, susirašinėjimo ginklų pristatymo, darbininkų susižalojimo darbo metu, kareivinių Linkaičiuose statybos, personalo, ūkio klausimais dokumentai, netinkamų įrankių ir ginklų nurašymo protokolai, turto priėmimo ir apžiūrėjimo aktai ir protokolai, žinios apie asmens sudėtį, dirbtuvių tarnautojų ir darbininkų tarnybos liudijimai, prašymai priimti į darbą, darbininkų anketos, kareivių užrašų knygutės, karininkų, tarnautojų, darbininkų, pataisytų ginklų sąrašai, pastatų brėžiniai, įrenginių schemos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, schema.

 

Pavaldžių įstaigų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Centrinio ginklų sandėlio, I artilerijos sandėlio Tryškiuose, III artilerijos sandėlio Linkaičiuose viršininkų įsakymai, veiklos instrukcijos, mobilizacijos planai, darbo ataskaitos, turto patikrinimo aktai, susirašinėjimo sandėlių apsaugos, remonto, naujų sandėlių statybos, šovinių laikymo ir patikrinimo, šautuvų priežiūros, turto patikrinimo, maisto tiekimo, kareivių švietimo, drausmės, karių pakėlimo į aukštesnį laipsnį, teritorijos priežiūros, sanitarijos, ūkio ir kitais kausimais dokumentai, žinios apie ginklavimo reikmenų, turto būklę sandėliuose, pastatų planai, tarnautojų, karininkų ir kareivių sąrašai, karių atostogų, kelionių, komandiruočių liudijimai, kareivių registracijos knygos, kareivių atlyginimo lapai, žinios apie asmens sudėtį, ginklus, arklius, etatų lentelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigų pavadinimus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 87 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, planas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvystė   Elena Vydrina

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 21.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 70 a. p.
[3] LCVA. F. 3, ap. 1, b. 11, l. 398.
[4] LCVA. F. 1, ap.1, b. 281, l. 17, F. 384, ap. 1, b. 95, l. 55.
[5] LCVA. F. 3, ap. 1, b. 486, l. 89 a.p.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:16