O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 512 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO BUTŲ VALDYBOS FONDĄ NR. 512

2008-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyriaus Butų valdyba (1919-05-01–1919 m. rugpjūčio mėn.)

Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyriaus Butų dalis (1919 m. rugpjūčio mėn. –1919-10-31)

Krašto apsaugos ministerijos Butų skyrius (1919-11-01–1921 m. lapkričio mėn.)

Krašto apsaugos ministerijos Karo butų skyrius (1921 m. lapkričio mėn.–1924-02-29)

Karo technikos valdybos Statybos skyrius (1924-03-01–1925-12-31)

Karo technikos statybos skyrius (1926-01-01–1929-03-31)

Karo butų skyrius (1929-04-01–1935-05-31)

Karo butų valdyba (1935-06-01–1940-10-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Butų valdybos viršininko 1919-05-01 įsakymu Nr. 1 veiklą pradėjo Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyriaus Butų valdyba.[1] Butų valdybos viršininkas buvo pavaldus Tiekimų skyriaus viršininkui.

Tiekimų skyriaus viršininko 1919-07-19 įsakyme Nr. 174 paskelbti Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyriaus Butų dalies etatai. Pavadinimas ,,Butų dalis“ dokumentuose vartojamas nuo 1919 m. rugpjūčio mėn.[2]

Butų dalies viršininkas buvo pavaldus Tiekimų skyriaus viršininkui.

Krašto apsaugos ministro 1919-10-22 įsakymu Nr. 172 nuo 1919-11-01 Tiekimų skyrius likviduojamas, Krašto apsaugos ministerijos Butų dalis performuojama į savarankišką Krašto apsaugos ministerijos Butų skyrių. Butų skyriaus viršininkas nuo 1919-11-01 pavaldus Tiekimų viršininkui.[3]

Butų skyriaus viršininko 1921-10-24 įsakyme Nr. 169 paskelbti Karo butų skyriaus etatai. Pavadinimas ,,Karo butų skyrius“ dokumentuose vartojamas nuo 1921 m. lapkričio mėn.[4] Karo butų skyriaus viršininkas buvo tiesiogiai pavaldus krašto apsaugos ministrui.

1923-11-29 įsakymu kariuomenei Nr. 213 nurodyta Krašto apsaugos ministerijos Karo butų skyrių iki 1924-01-01 likviduoti ir Karo technikos valdyboje suformuoti Statybos skyrių.[5]

1924-01-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 Karo butų skyriaus likvidavimo terminas pratęstas iki 1924-03-01.[6]

Karo technikos valdybos Statybos skyriaus viršininkas buvo pavaldus karo technikos viršininkui.

1926-01-06 įsakymu kariuomenei Nr. 5 nuo 1926-01-01 buvo paskirtas Karo technikos statybos skyriaus viršininkas, kuris buvo pavaldus Tiekimų viršininkui.[7]

Karo butų skyriaus viršininko 1929-04-02 įsakymu Nr. 1 Karo technikos statybos skyrius nuo 1929-04-01 pavadintas Karo butų skyriumi.[8] Skyriaus viršininkas buvo pavaldus Tiekimų viršininkui.

Karo butų viršininko 1935-07-20 įsakymu Nr. 55 Karo butų skyrius nuo 1935-06-01 pavadintas Karo butų valdyba.[9] Valdybos viršininkas buvo pavaldus Tiekimo viršininkui.

Karo butų viršininko 1940-10-27 įsakyme Nr. 41 nurodyta, kad Karo butų valdyba 1940-10-27 likviduota.[10]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyriaus Butų valdyba, Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų skyriaus Butų dalis, Krašto apsaugos ministerijos Butų bei Karo butų skyriai, Karo technikos valdybos Statybos skyrius, Karo technikos statybos skyrius, Karo butų skyrius, Karo butų valdyba rūpinosi kariuomenės gyvenamosiomis ir kitomis patalpomis, jų priežiūra, apšvietimu, aprūpinimu inventoriumi, kuru, vandeniu, ugniagesybos priemonėmis, naujų pastatų statyba, prižiūrėjo kariuomenei priklausančius žemės sklypus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Karo butų valdybos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-04-10 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašytas fondo Nr. 512 apyrašas Nr. 1, 30 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 512 yra 1 apyrašas, 30 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių, rusų, kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1929–1940 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai, pastatų statybų dokumentai, nekilnojamojo turto Raudonajai armijai perdavimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 30 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, planas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 512, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 1, ap. 1, b. 6, l. 19 a.p.; F. 924, ap. 4, b. 140, l. 9; F. 512, ap. 1, b. 1, l. 43.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 194. F. 512, ap. 1, b. 1, l. 85.
[4] LCVA. F. 512, ap. 1, b. 5.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 53, l. 261.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1 a.p.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 11; F. 1, ap. 1, b. 183, l. 1.
[8] LCVA. F. 512, ap. 1, b. 11, l. 21.
[9] LCVA. F. 512, ap. 1, b. 19, l. 58, 61.
[10] LCVA. F. 512, ap. 1, b. 27, l. 78 a. p.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:00