O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 522 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

9-OJO PĖSTININKŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTENIO PULKO FONDĄ NR. 522

2008-11-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Atskiras partizanų batalionas (1919-03-01–1919-06-19)

Joniškėlio batalionas (1919-06-20–1919-12-09)

9-asis pėstininkų pulkas (1919-12-10–1920-02-15)

9-asis pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkas (1920-02-16–1940-07-24)

9-asis pėstininkų pulkas (1940-07-25–1940 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-05-20 įsakymu kariuomenei Nr. 81 Joniškėlio srityje veikusi partizanų kuopa nuo 1919-04-07 pavadinta Atskiru partizanų batalionu. Dokumentuose batalionas dar buvo vadinamas Atskiru partizanų mirties batalionu. 1927-06-15 įsakymu kariuomenei Nr. 79 Atskiras partizanų batalionas laikomas reguliaria kariuomenės dalimi nuo 1919-03-01.[1]

Vadovaujantis Vyriausiojo karo vado 1919-06-20 įsakymu Nr. 12 Atskiras partizanų batalionas pavadintas Joniškėlio batalionu.[2] Bataliono vadas buvo pavaldus II brigados vadui.

1919-12-15 įsakymu kariuomenei Nr. 205 Joniškėlio batalionas nuo 1919-12-10 performuotas į pulką ir pavadintas 9-uoju pėstininkų pulku.[3]

Valstybės Prezidentas 1920-02-16 įsakymu leido 9-ajam pėstininkų pulkui vadintis 9-uoju pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulku.[4]

Pulko vadas buvo pavaldus II brigados, nuo 1920-01-13 – III brigados, nuo 1920-02-10 – III pėstininkų divizijos vadams, nuo 1923-11-15 – III karo apygardos, nuo 1926-08-31 – II karo apygardos viršininkams, nuo 1931-01-01 – II pėstininkų divizijos vadui.

1940-07-25 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 9-asis pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkas pavadintas 9-uoju pėstininkų pulku.[5]

Vadovaujantis 29 šaulių teritorinio korpuso štabo 1940-09-01 slaptu įsakymu 9-asis pėstininkų pulkas įėjo į naujai formuojamą 215 šaulių pulką.[6]

Tiksli data, kada 9-asis pėstininkų pulkas buvo likviduotas, nenustatyta. Pulko likvidavimas vyko iki 1940 m. gruodžio mėn.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Atskiro partizanų bataliono, Joniškėlio bataliono, 9-ojo pėstininkų pulko, 9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko uždavinys buvo saugoti ir ginti Lietuvos teritoriją.

Pulko teismas nagrinėjo pulko kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-04-19 į fondo Nr. 522 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 35 bylos.

1974 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 522 yra 1 apyrašas, 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1924 m., 1926 m., 1929–1930 m., 1935–1937 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono, pulko vadų įsakymai, nurodymai, karinio apmokymo dokumentai, susirašinėjimo pulko likvidavimo, finansų, ūkio klausimais dokumentai, finansų dokumentai, svečių registracijos knyga, karių baudžiamosios bylos, Marijampolės priedangos rinktinės veiksmų planas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1924 m., 1926 m., 1929–1930 m., 1935–1937 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, žemėlapis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 85; F. 522, ap. 1, b. 1, l. 1; F. 384, ap. 1, b. 80, l. 65.
[2] LCVA. F. 929,ap. 1, b. 325, l. 16; F. 522, ap. 1, b. 1, l. 96.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 3, l. 243; F. 522, ap. 1, b. 6, l. 1.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 52.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 247 a. p.
[6] LCVA. F. R-222, ap. 1, b. 10, l. 1-4.
[7] LCVA. F. 522, ap. 1, b. 28 a.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 13:47