O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 531 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO AVIACIJOS GRUPIŲ, ESKADRILIŲ IR TEISMŲ FONDĄ NR. 531

2009-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Mokomoji oro eskadrilė (1920-09-01–1932-10-01)

2. I oro eskadrilė (1920-04-01–1920-08-31)

Oro eskadrilė (1920-09-01–1921-02-28)

1-oji oro eskadrilė (1921-03-01–1935-07-29)

1-oji eskadrilė (1935-07-30–1940-10-28)

3. 2-oji oro eskadrilė (1921-03-01–1935-07-29)

2-oji eskadrilė (1935-07-30–1940-10-28)

4. 3-ioji oro eskadrilė (1923-04-01–1935-07-29)

3-ioji eskadrilė (1935-07-30–1940-10-28)

5. 4-oji oro eskadrilė (1925-08-01–1935-07-29)

4-oji eskadrilė (1935-07-30–1940-10-28)

6. 5-oji oro eskadrilė (1932-10-01–1935-07-29)

5-oji eskadrilė (1935-07-30–1940-10-28)

7. 6-oji oro eskadrilė (1932-10-01–1935-07-29)

6-oji eskadrilė (1935-07-30–1940-10-28)

8. 7-oji eskadrilė (1938-04-01–1940-10-28)

9. Karo aviacijos Žvalgų grupė (1935-09-01–1936-01-31)

Karo aviacijos I grupė (1936-02-01–1940-10-28)

10. Karo aviacijos Naikintojų grupė (1935-09-01–1936-01-31)

Karo aviacijos II grupė (1936-02-01–1940-10-28)

11. Karo aviacijos Bombonešių grupė (1935-09-01–1936-01-31)

Karo aviacijos III grupė (1936-02-01–1940-10-28)

12. Aviacijos pulko teismas (nenustatyta–1940-10-28)

13. Karo aviacijos karininkų garbės teismas (nenustatyta–1940-10-28)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Mokomosios oro eskadrilės vado 1920-09-07 įsakymu Nr. 1 nuo 1920-09-01 buvo pradėta formuoti Mokomoji oro eskadrilė.

1932-10-01 įsigaliojus naujiems Aviacijos etatams, Mokomoji eskadrilė įėjo į Aviacijos mokyklos sudėtį.[1]

2. Remiantis Aviacijos dalies 1920-04-11 įsakymu Nr. 102, I oro eskadrilės vadas 1920-04-26 įsakymu Nr. 1 Mokomąjį būrį  nuo 1920-04-01 pavadino I oro eskadrile.[2]

Vadovaujantis 1920-08-31 Aviacijos dalies etatais, I oro eskadrilė nuo 1920-09-01 vadinama Oro eskadrile.[3]

1921-03-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 8 Oro eskadrilė nuo 1921-03-01 pavadinta 1-ąja oro eskadrile.[4] Eskadrilės vadas buvo pavaldus Aviacijos dalies, nuo 1920-09-01 – Oro laivyno vadams, nuo 1921-05-29 – Aviacijos, nuo 1933-02-15 – Karo aviacijos viršininkams, nuo 1935-09-01 – II grupės vadui.

Karo aviacijos vado 1935-07-30 slaptu įsakymu Nr. 10 1-oji oro eskadrilė pavadinta 1-ąja naikintojų eskadrile. Slaptumui išsaugoti 1-oji naikintojų eskadrilė buvo vadinama 1-ąja eskadrile.[5]

3. 1921-03-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 8 nuo 1921-03-01 pradėta formuoti 2-oji oro eskadrilė.[6] Eskadrilės vadas buvo pavaldus Oro laivyno vadui, nuo 1921-05-29 – Aviacijos, nuo 1933-02-15 – Karo aviacijos viršininkams, nuo 1935-09-01 – I grupės vadui.

Karo aviacijos vado 1935-07-30 slaptu įsakymu Nr. 10 2-oji oro eskadrilė pavadinta 1-ąja artimos žvalgybos eskadrile. Slaptumui išsaugoti 1-oji artimos žvalgybos eskadrilė buvo vadinama 2-ąja eskadrile.[7]

4. Aviacijos viršininko 1923-04-03 įsakymu Nr. 26 nuo 1923-04-01 pradėta formuoti 3-ioji oro eskadrilė.[8] Eskadrilės vadas buvo pavaldus – Aviacijos, nuo 1933-02-15 – Karo aviacijos viršininkams, nuo 1935-09-01 – III grupės vadui.

Karo aviacijos vado 1935-07-30 slaptu įsakymu Nr. 10 3-ioji oro eskadrilė pavadinta 1-ąja bombonešių eskadrile. Slaptumui išsaugoti 1-oji bombonešių eskadrilė buvo vadinama 3-iąja eskadrile.[9]

5. 4-osios oro eskadrilės vado 1925-08-04 įsakymu Nr. 1 nuo 1925-08-01 pradėta formuoti 4-oji oro eskadrilė.[10] Eskadrilės vadas buvo pavaldus – Aviacijos, nuo 1933-02-15 – Karo aviacijos viršininkams, nuo 1935-09-01 – III grupės vadui.

Karo aviacijos vado 1935-07-30 slaptu įsakymu Nr. 10 4-oji oro eskadrilė pavadinta 2-ąja bombonešių eskadrile. Slaptumui išsaugoti 2-oji bombonešių eskadrilė buvo vadinama 4-ąja eskadrile.[11]

6. Aviacijos viršininko 1932-10-01 įsakymu Nr. 38 nuo 1932-10-01 pradėta formuoti 5-oji eskadrilė.[12] Eskadrilės vadas buvo pavaldus – Aviacijos, nuo 1933-02-15 – Karo aviacijos viršininkams, nuo 1935-09-01 – II grupės vadui.

Karo aviacijos vado 1935-07-30 slaptu įsakymu Nr. 10 5-oji oro eskadrilė pavadinta 2-ąja naikintojų eskadrile. Slaptumui išsaugoti 2-oji naikintojų eskadrilė buvo vadinama 5-ąja eskadrile.[13]

7. Aviacijos viršininko 1932-10-01 įsakymu Nr. 38 nuo 1932-10-01 pradėta formuoti 6-oji eskadrilė.[14] Eskadrilės vadas buvo pavaldus – Aviacijos, nuo 1933-02-15 – Karo aviacijos viršininkams, nuo 1935-09-01 – I grupės vadui.

Karo aviacijos vado 1935-07-30 slaptu įsakymu Nr. 10 6-oji oro eskadrilė pavadinta Tolimos žvalgybos eskadrile. Slaptumui išsaugoti Tolimos žvalgybos eskadrilė buvo vadinama 6-ąja eskadrile.[15]

8. Karo aviacijos viršininko 1938-03-30 slaptu įsakymu Nr. 3 nuo 1938-04-01 pradėta formuoti 3-ioji naikintojų eskadrilė, kuri slaptumui išsaugoti buvo vadinama 7-ąja eskadrile.[16] Eskadrilės vadas buvo pavaldus II grupės vadui.

9–11. Karo aviacijos viršininko 1935-09-02 įsakymu Nr. 206 nuo 1935-09-01 paskirti Karo aviacijos Žvalgybos, Naikintojų ir Bombonešių grupių vadai.

Karo aviacijos viršininko 1936-01-23 įsakymu Nr. 2 nuo 1936-02-01 slaptumui išsaugoti Žvalgybos grupė pavadinta I grupe, Naikintojų grupė – II grupe, Bombonešių grupė – III grupe. [17] Karo aviacijos grupių vadai buvo pavaldūs Karo aviacijos viršininkui.

12–13. Datos, kada buvo sudaryti ir veiklą pradėjo Aviacijos pulko ir Karo aviacijos Karininkų garbės teismai, nenustatytos.

Karo aviacijos viršininko 1940-10-27 įsakymu Nr. 96 Karo aviacija nuo 1940-10-28 išformuota.[18]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Mokomoji eskadrilė rengė karo lakūnus, žvalgus ir technikus.

Oro eskadrilės, Karo aviacijos I–III grupės buvo Lietuvos aviacijos kovos dalys. Jų uždavinys buvo kontroliuoti, saugoti ir ginti Lietuvos oro erdvę, padėti sausumos karinėms pajėgoms.

Pulko teismas nagrinėjo Karo aviacijos kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

Karininkų garbės teismas sprendė bylas, susijusias su karininko vardo, garbės ar tarnybinio orumo žeminimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Karo aviacijos karinių grupių štabų ir eskadrilių fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1966-10-31 į fondo Nr. 531 apyrašą Nr. 1 įrašytos 324 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 60 bylų.

1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 31 saugojimo vienetas.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Karo aviacijos grupės, eskadrilės ir teismai“.

Iš viso fonde Nr. 531 yra 2 apyrašai, 415 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, eskadrilių, grupių vadų įsakymai, grupių ir eskadrilių veiklos instrukcijos ir taisyklės,

karinių pratybų, lakūnų mokymo ir specialistų ruošimo, atestacijos, eskadrilių ir grupių likvidacijos dokumentai,

raportai apie vietų aerodromams apžiūras, tarnybos eigą,

susirašinėjimo lėktuvų, kitos technikos remonto ir priežiūros, aerodromų, eskadrilių aprūpinimo lėktuvais, ginklais, tepalais ir kuru, šaudmenimis, butais, naujokų paskirstymo, mobilizacijos, demobilizacijos, karininkų atestacijos, laipsnių pakėlimo, lakūno vardo suteikimo, tarnybos eigos, drausmės, mokymo, švietimo, sveikatos, etatų, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

lakūnų skraidymo užrašų knygutės, aerodromų schemos ir aprašymai,

žinios apie skraidymus, lėktuvus ir jų patikrinimus, motorus, aerodromus,

laipsnio pakėlimo lapai, asmens liudijimai, išsilavinimo lapeliai, rikiuotės dienyno papildymai, karininkų, civilių tarnautojų sąrašai, etatų lentelės,

Karo aviacijos ginklavimo turto terminologijos pakeitimo, ginklų tiekimo, turto lentelės ir nurašymo aktai,

technikos, ūkio operacijų dienoraščiai, tepalų ir kuro atsiskaitymo žiniaraščiai, ginklų, šaudmenų ir medžiagų apyskaitos, žinios apie jų suvartojimą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal fondo sudarytojus ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 355 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Karo aviacijos karininkų garbės ir Aviacijos pulko teismų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo karo aviacijos kariškių drausmės ir nusižengimų klausimais dokumentai, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, kariškių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, baudžiamosios bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA).  F. 531, ap. 1, b. 258, l. 2; F. 1323, ap. 1, b. 12, l. 417 a . p.; F. 929, ap. 1, b. 308, l. 79.
[2] LCVA.  F. 531, ap. 1, b. 1, psl. 1; F. 1323, ap. 1, b. 11, psl. 401.
[3] LCVA. F. 531, ap. 1, b. 2, l. 69; F. 1323, ap. 1, b. 12, l. 417 a. p.; F. 929, ap. 5, b. 22, l. 100.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 34.
[5] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 313, l. 81, b. 356, l. 96; F. 929, ap. 5, b. 428, l. 10-15.
[6] LCVA. F. 531, ap. 1, b. 11, psl. 1; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 34; F. 1323, ap. 1, b. 20, l. 15 a. p.
[7] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 313, l. 81, b. 356, l. 96; F. 929, ap. 5, b. 428, l. 10-15.
[8] LCVA.  F.1323, ap. 1, b. 66, psl. 36.
[9] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 313, l. 81, b. 356, l. 96; F. 929, ap. 5, b. 428, l. 10-15.
[10] LCVA. F. 531, ap. 1, b. 47, psl. 1; F. 1323, ap. 1, b. 114, psl. 127.
[11] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 313, l. 81, b. 356, l. 96; F. 929, ap. 5, b. 428, l. 10-15.
[12] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 239.
[13] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 313, l. 81, b. 356, l. 96; F. 929, ap. 5, b. 428, l. 10-15.
[14] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 239.
[15] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 313, l. 81, b. 356, l. 96; F. 929, ap. 5, b. 428, l. 10-15.
[16] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 313, l. 42.
[17] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 318, l. 247, b. 313, l. 78.
[18] LCVA. F. 1323, ap. 1, b. 593, l. 165 a. p.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:40