O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 532 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AUTORINKTINĖS FONDĄ NR. 532

2008-04-   Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Automobilių kuopa (1919-04-03–1919-11-30)

Autobatalionas (1919-12-01–1925-12-31)

Autokuopa (1926-01-01–1930-12-31)

Autorinktinė (1931-01-01–1940-10-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-04-07 įsakymu kariuomenei Nr. 63 Automobilių kuopa nuo 1919-04-03 išskirta iš Inžinerijos bataliono. Automobilių kuopos vadas buvo pavaldus Inžinerijos dalies viršininkui.

1919-12-07 įsakymu kariuomenei Nr. 200 atskiros autodalys nuo 1919-12-01 sujungtos į Autobatalioną.[1] Autobataliono vadas buvo pavaldus Generalio štabo Susisiekimo skyriaus viršininkui, nuo 1920-09-01 – Generalio štabo Technikos skyriaus viršininkui, nuo 1921-05-29 – Karo technikos vadybos Susisiekimo skyriaus viršininkui.

Nuo 1926-01-01 Autobatalionas išformuotas ir įėjo į naujai suformuoto Technikos pulko sudėtį. Autobatalionas pavadintas Autokuopa.[2] Autokuopos vadas buvo pavaldus Technikos pulko vadui. Nuo 1927-09-01 įsigaliojo Autokuopos, kaip atskiros dalies, taikos meto etatai. [3]

Autorinktinės vado 1931-03-24 įsakymu Nr. 1/24 Autokuopa nuo 1931-01-01 pavadinta Autorinktine.[4]

Autokuopos, Autorinktinės vadai buvo pavaldūs Karo technikos viršininkui.

1940-10-27 Autorinktinės vado įsakyme Nr. 283 nurodyta, kad Autorinktinė išformuota. Karininkai, tarnautojai ir kareiviai nuo 1940-10-28 perkelti į 29 Šaulių teritorinio korpuso Pionierių batalioną.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Automobilių kuopa, Autobatalionas, Autokuopa, Autorinktinė buvo naudojami kariuomenės transporto ir susiekimo reikalams, mokė ir rengė karinio transporto vairuotojus, motociklininkus, technikus.

Auto rinktinėje veikęs Pulko teismas nagrinėjo bylas dėl kariškių nusižengimų, piktnaudžiavimo tarnyba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Auto rinktinės fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-07-31 į fondo Nr. 532 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 193 bylos, į apyrašą Nr. 2 – 31 byla.

1974 m. iš apyrašo Nr. 1 nurašytas ir iš apskaitos išbrauktas 1 apskaitos vienetas. Akto fondo byloje nėra.

1998 m. ir 1999 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyti po vieną apskaitos vienetą.

Iš viso fonde Nr. 532 yra 2 apyrašai, 225 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, kuopos, bataliono, rinktinės vadų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos karininkų ramovės, Bataliono karininkų klubo statutai, Tyrimų komisijos posėdžių, karininkų ir tarnautojų, virštarnybinių puskarininkių ir civilių tarnautojų susirinkimų, karininkų garbės teismo rinkimų protokolai,

karo specialistų apmokymo, pakėlimo į aukštesnį laipsnį, mobilizacijos, karinių pratybų ir sportinių pratimų organizavimo, tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimo dokumentai,

susirašinėjimo tepalų ir kuro normų nustatymo, švietimo, drausmės, apdovanojimų, renginių organizavimo, kadrų, tiekimo, ūkio klausimais dokumentai,

priešlėktuvinės, cheminės, ryšio apsaugos planai, žinios apie asmens sudėtį, bataliono automobilius ir motociklus, turtą, degalus, aprūpinimą maistu mobilizacijos metu, sanitarinę būklę, kareivių, civilinių tarnautojų asmens žinios, raportai apie pareigų perdavimą ir priėmimą,

automobilių, ūkio inventoriaus priėmimo, lengvųjų automobilių paskirstymo aktai, etatų, ginklų, turto lentelės, karininkų, tarnautojų, kareivių, sportininkų, ugniagesių komandos narių, kariuomenės dalių ir įstaigų dislokacijos, kariuomenės automobilių sąrašai, telefonų tinklo schemos, transporto priemonių detalių brėžiniai, dalinių šifrai, kuopos dešimtmečio ženklo projektai, tarnybos lapai, prašymai gauti darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 532 apyraše Nr. 1 įrašyti 193 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, piešinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą, kareivių baudžiamosios bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso fondo Nr. 532 apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1925 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap.1, b. 3, l. 63, 235 a. p.
[2] LCVA. F. 1364, ap. 1, b. 111, l. 4-5.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 80, l. 71, 99.
[4] LCVA. F. 532, ap. 1, b. 76, l. 32.
[5] LCVA. F. 532, ap. 1, b. 176, l. 292.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:38