O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 533 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

1-OJO INŽINERIJOS BATALIONO FONDĄ NR. 533

2008-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pionierių batalionas (1927-09-01–1935-07-31)

1-asis inžinerijos batalionas (1935-08-01–1940-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1927-08-04 įsakymu kariuomenei Nr. 97 nuo 1927-09-01 įsigaliojo Pionierių bataliono etatai.[1]

Karo technikos viršininko 1935-07-27 įsakymu Nr. 17 Pionierių batalionas nuo 1935-08-01 pavadintas Pirmuoju inžinerijos batalionu.[2] Dokumentuose naudojamas 1-ojo inžinerijos bataliono pavadinimas.

Pionierių batalionas, 1-asis inžinerijos batalionas buvo pavaldus Karo technikos viršininkui.

Sovietams okupavus Lietuvą, 29-ojo šaulių teritorinio korpuso štabo viršininko 1940-09-01 slaptu įsakymu Nr. 1 1-asis inžinerijos batalionas įėjo į 29-ojo šaulių teritorinio korpuso sudėtį. [3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pionierių batalionas, 1-asis inžinerijos pulkas statė tiltus, tiesė kelius, ruošė sprogdinimus, kliūčių sudarymą priešui, rengė karo inžinerijos specialistus.

Batalione veikęs Pulko teismas nagrinėjo bylas dėl kariškių nusižengimų, piktnaudžiavimo tarnyba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

1967-07-28 sudaryti fondo Nr. 533 2 apyrašai: į apyrašą Nr. 1 įrašyta 90 apskaitos vienetų, į apyrašą Nr. 2 – 22 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 533 yra 2 apyrašai, 112 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, bataliono vado tvarkomieji dokumentai, karininkų, Ekonominės karių bendrovės susirinkimų, liktinių puskarininkių ir laisvai samdomų tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos posėdžių protokolai, karinės propagandos spaudoje planas, karinio apmokymo, specialistų ruošimo, kareivių sužalojimų ir ligos nustatymo, tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimo tyrimo dokumentai,

susirašinėjimo fortų apsaugos ir perdavimo, pareigų perdavimo, karinių statutų ruošimo, karių sveikatos, drausmės, švietimo, sporto ir meno švenčių organizavimo, ūkio klausimais dokumentai,

žinios apie  bataliono tarnautojus ir jų šeimas, kareivių išsilavinimą, raportai apie avarijas, ledų sprogdinimą, budėjimą, kelių planai, schemos, įrankių ir įrenginių aprašymai, nuotraukos,

karininkų, kareivių, tarnautojų, fortuose gyvenančių asmenų, taupomosios skolinamosios kasos narių sąrašai, tarnautojų tarnybos eigos registracijos, kareivių nuobaudų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, planas, nuotrauka.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –  LCVA). F. 384, ap. 1, b. 80, l. 99.
[2] LCVA. F. 1364, ap. 1, b. 153, l. 284.
[3] LCVA. F. R-222, ap. 1, b. 4, l. 8, b. 10, l. 1, 3.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:37