O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 536 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ELEKTROTECHNIKOS BATALIONO FONDĄ NR. 536

2008-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mokomasis elektrotechnikos batalionas (1919-08-01–1920-12-10)

Elektrotechnikos batalionas (1920-12-11–1925-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Mokomojo elektrotechnikos bataliono vado 1919-08-01 įsakymu Nr. 1 nuo 1919-08-01 pradėtas formuoti Mokomasis elektrotechnikos batalionas.[1] Mokomasis elektrotechnikos batalionas iki 1920-08-31 buvo pavaldus Generalio štabo Susisiekimo skyriui, nuo 1920-09-01 – Generalio štabo Technikos skyriui.

Mokomojo elektrotechnikos bataliono vado 1920-12-11 įsakymu Nr. 344 batalionas pavadintas Elektrotechnikos batalionu.[2] Elektrotechnikos batalionas iki 1921-05-28 buvo pavaldus Generalio štabo Technikos skyriaus viršininkui, nuo 1921-05-29 – Karo technikos vadybos Ryšio skyriaus viršininkui, nuo 1922-01-01 – Karo technikos viršininkui.

Karo technikos viršininkas 1925-12-29 raštu Nr. 315 Elektrotechnikos bataliono vadui nurodė, kad Elektrotechnikos batalionas nuo 1926-01-01 išformuojamas ir įeina į Technikos pulką.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokomasis elektrotechnikos batalionas tiesė telefono ir telegrafo linijas, statė radijo imtuvus ir siųstuvus, rūpinosi kariuomenės ryšio tinklų eksploatacija, mokė ir rengė kariuomenei ryšių tarnybos specialistus.

Batalione veikęs Pulko teismas nagrinėjo bylas dėl kariškių nusižengimų, piktnaudžiavimo tarnyba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Elektrotechnikos bataliono fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-05-17 į fondo Nr. 536 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 156, į apyrašą Nr. 2 – 62 bylos.

1979 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. 536 yra 2 apyrašai, 219 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, bataliono vado tvarkomieji dokumentai, Aukštųjų karo technikos kursų dėsnių projektai, Linijų statymo, remonto ir eksploatavimo darbų komisijos posėdžių protokolai,

karinio mokymo, specialistų ruošimo, drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentai,

susirašinėjimo ryšių linijų tiesimo, remonto, telefono stulpų paruošimo ir išdėstymo, telefono ir telegrafo linijų perdavimo Pašto valdybai ir karinėms dalims, Kauno radijo stoties išbandymo, radijo stočių esploatacijos, manevrų, kareivių sveikatos, švietimo, drausmės, personalo, finansų, ūkio klausimais dokumentai,

radijo stočių bandymo planai, fronte atliktų darbų apyskaitos, žinios apie bataliono veiklą, turtą, ginklus, bataliono, kariuomenės dalių bei įstaigų dislokaciją, 1914–1920 m. karo veiksmus Lietuvoje, asmens sudėtį, kareivių medicininę apžiūrą, budėjimo raportai, kilnojamų radijo stočių priėmimo, kariškių telefono linijų perdavimo pašto įstaigoms aktai, telefono linijų tinklo schemos,

tarnybos lapai, kareivių tarnybos ir ligos liudijimai, etatų lentelės, puskarininkių, kareivių, specialistų, laisvai samdomų tarnautojų sąrašai, kareivių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 156 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1926 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimo dokumentai, kareivių baudžiamosios bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą, kareivių baudžiamosios bylos – pagal temas ir asmenų pavardes abėcėles tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 63 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1925 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 536, ap. 1, b. 1, l. 1; F. 929, ap. 1, b. 325, l. 29.
[2] LCVA. F. 536, ap. 1, b. 19, l. 446.
[3] LCVA. F. 1364, ap. 1, b. 111, l. 4.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:34