O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 537 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MOKOMOJO IR REMONTO ESKADRONŲ FONDĄ NR. 537

2009-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Mokomasis eskadronas (1924-12-15–1927-08-10)

2. Kavalerijos remonto eskadronas (1933-09-01–1935-07-31)

Remonto eskadronas (1935-08-01–1940-10-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1925-10-22 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 prie Atskiros kavalerijos brigados nuo 1924-12-15 suformuotas Mokomasis eskadronas.[1] Eskadrono vadas buvo pavaldus Atskiros kavalerijos brigados vadui.

Atskiros kavalerijos brigados štabo viršininko 1926-01-31 įsakymu Nr. 17 Mokomasis eskadronas nuo 1926-01-01 veikė kaip atskira dalis.[2] Eskadrono vadas buvo pavaldus Kavalerijos inspektoriui ir III karo apygardos viršininkui, nuo 1926-08-31 – II karo apygardos viršininkui.

1927-06-08 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 8 Mokomasis eskadronas nuo 1927-06-01 išformuojamas. II karo apygardos viršininko 1927-06-03 įsakymu Nr. 31 sudaryta Mokomojo eskadrono likvidacinė komisija. Mokomojo eskadrono likvidacinės komisijos pirmininko 1927-08-10 įsakymu Nr. 87 Mokomasis eskadronas nuo 1927-08-10 likviduotas.[3]

2. 1933-07-05 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 6 nuo 1933-09-01 steigiamas neetatinis Kavalerijos remonto eskadronas.[4] Eskadrono vadas buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui.

1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1935-07-01 įsigaliojo Remonto eskadrono, suformuoto iš neetatinio Kavalerijos remonto eskadrono, etatai. Kavalerijos viršininko 1935-08-01 slaptu įsakymu Nr. 4 Remonto eskadronui įsakyta persitvarkyti pagal naujus etatus nuo 1935-08-01.[5]

Eskadrono vadas buvo pavaldus Kavalerijos viršininkui, 2-ojo ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko vadui, nuo 1940-07-22 – III pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis III pėstininkų divizijos vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 50 dėl III pėstininkų divizijos štabo, divizijos dalių bei karinių įstaigų  likvidavimo, Remonto eskadronas nuo 1940-10-26 likviduotas.[6]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Mokomajame eskadrone buvo ruošiami kavalerijos puskarininkiai.

Remonto eskadrone buvo ruošiami arkliai kavalerijos tarnybai – išjodinėjami, treniruojami, pašalinami jų blogi įpročiai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Mokomojo ir Remonto eskadronų jungtinis fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1968-01-22 į fondo Nr. 537 apyrašą Nr. 1 įrašytos 26 bylos.

Iš viso fonde Nr. 537 yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1927 m., 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kariuomenės štabo, Kavalerijos viršininko, 2-ojo ulonų Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko vado įsakymai, instrukcijos, aplinkraščiai,

Mokomojo eskadrono vado įsakymai, susirašinėjimo mobilizacijos, kareivių mokymo, drausmės, personalo, ūkio klausimais dokumentai, etatų lentelės, patalpų remonto darbų atlikimo, ganyklų įkainavimo, turto patikrinimo aktai, karo valdininkų, kareivių, turto, arklių sąrašai, kareivių, baudų registracijos knygos,

Remonto eskadrono susirašinėjimo etatų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, Kariuomenės štabo žinios apie kitų šalių kariuomenes.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1927 m., 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 126; F. 1326, ap. 1, b. 91, l. 3 a . p.
[2] LCVA. F. 1326, ap. 1, b. 126, psl. 43, b. 127, l. 9; F. 537, ap. 1, b. 1, psl. 1.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 160, b. 80, l. 71 a. p.; F. 510, ap. 1, b. 107; F. 537, ap. 1, b. 11, psl. 177, 291.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 38.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 102, l. 81 a .p.; F. 537, ap. 1, b. 22, l. 43.
[6] LCVA. F. 384, ap. 7, b. 341, l. 541.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:33