O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 538 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GAIŽIŪNŲ POLIGONO ŠTABO FONDĄ NR. 538

2008-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Gaižiūnų poligono štabas (1931-07-07–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis slaptu 1931-06-24 Generalinio štabo viršininko įsakymu Nr. 46588 apie Gaižiūnų poligono 1931 m. pratimų organizavimą, 1931-07-07 veiklą pradėjo Gaižiūnų poligono vadovybė, kuriai vadovavo poligono viršininkas. Vadovybei priklausė ir Gaižiūnų poligono štabas.[1]

Gaižiūnų poligono vadovybė buvo pavaldi kariuomenės inspektoriui, nuo 1935-05-01 – pėstininkų inspektoriui. Gaižiūnų poligono štabas buvo pavaldus poligono viršininkui.

Tiksli Gaižiūnų poligono štabo veiklos pabaigos data nenustatyta.

Lietuvos vyriausybės atstovų ir SSRS kariuomenės Lietuvoje vadovybės atstovų 1939-12-28 susitarimu Lietuvoje dislokuotos SSRS kariuomenės mokymams skirtas Gaižiūnų poligonas.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Poligono štabas buvo sudaromas karinių pratybų Gaižiūnų poligone metu ir vadovavo pratybų organizavimui ir eigai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Gaižiūnų poligono štabo fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-12-28 į fondo Nr. 538 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 64 bylos.

1997 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 538 yra 1 apyrašas, 65 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m.

Dokumentų apie Gaižiūnų poligoną ir poligono štabo veiklą yra Pėstininkų inspekcijos archyviniame fonde Nr. 836.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, poligono viršininko, poligono komendanto, stovyklų viršininkų įsakymai, karinių pratybų, karinio mokymo, geležinkelio šakos iki Gaižiūnų poligono statybos dokumentai, susirašinėjimo pratybų organizavimo ir vykdymo, ginklų, tiekimo, personalo, ūkio klausimais dokumentai, poligono aeronuotraukos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 929, ap. 3, b. 759, l. 23, 84; ap. 6, b. 335.
[2] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 4, l. 3, 19.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:32