O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 6 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KARININKŲ RAMOVĖS FONDĄ NR. 6

2008-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos kariuomenės karininkų klubas (1922-12-07–1923-11-15)

Kariuomenės karininkų klubas (1923-11-16–1924-04-29)

Lietuvos karininkų ramovė (1924-04-30–1940-09-24)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1922-12-07 Lietuvos kariuomenės karo įstaigų viršininkų ir kariuomenės dalių vadų susirinkime įsteigtas Lietuvos kariuomenės karininkų klubas.[1]

1923-11-16 įsakymu kariuomenei Nr. 208 paskelbti Kariuomenės karininkų klubo įstatai.[2]

Klubą valdė kariuomenės vadas, kariuomenės dalių ir įstaigų karininkų atstovų suvažiavimas, seniūnų taryba.

1924-04-30 įsakymu kariuomenei Nr. 56 Kariuomenės karininkų klubas pavadintas Lietuvos karininkų ramove.[3]

Ramovė savo veikloje vadovavosi Lietuvos karininkų ramovės įstatais, 1936-05-07 Lietuvos karininkų ramovės įstatymu, 1938 m. Lietuvos karininkų ramovės statutu.[4]

Ramovę valdė pirmininkas, valdyba, seniūnų taryba, visuotinis susirinkimas, kontrolės komisija.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-24 nutarimu Nr. 144 Lietuvos karininkų ramovė likviduota.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos kariuomenės karininkų klubo, Kariuomenės karininkų klubo, Lietuvos karininkų ramovės nariais galėjo būti visi Lietuvos kariuomenės karininkai ir karo valdininkai.

Kariuomenės karininkų klubas, Lietuvos karininkų ramovė ugdė karininkų tautiškumą ir karines tradicijas, skleidė visuomenėje krašto gynimo idėjas, rūpinosi karininkų kultūriniais ir ekonominiais reikalais, rengė koncertus, ekskursijas, vakarus ir kitus renginius, steigė bibliotekas, skaityklas, kursus, sanatorijas, valgyklas, kultūros ir savišalpos fondus, leido spaudos leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

1967-04-04 sudarytas fondo Nr. 6 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 65 bylos.

Iš viso fonde Nr. 6 yra 1 apyrašas, 65 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, italų, suomių kalbomis. 

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos karininkų ramovės statutas, ramovės seniūnų tarybos, valdybos, karininkų atstovų visuotinių suvažiavimų, Statybos komisijos posėdžių protokolai,

ramovės rūmų remonto, naujų ramovės rūmų statybos, įrengimo ir apdailos, patalpų nuomos dokumentai, ramovės vilos Palangoje projektai, nuotraukos, ramovės revizijos komisijos aktai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, italų, suomių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, piešinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 6, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 53, l. 255.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 63, l. 71.
[4] Vyriausybės žinios, 1936, Nr. 532-3692; LCVA. F. 6, ap. 1, b. 45, l. 1.
[5] LCVA. F. 384, ap. 4, b. 26, l. 169, 177.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 14:13