O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 763 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUSMĖS KUOPOS FONDĄ NR. 763

2008-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Atsargos kuopa (1920-05-01–1920-10-14)

Drausmės kuopa (1920-10-15–1921-07-31)

Drausmės batalionas (1921-08-01–1923-12-31)

Drausmės kuopa (1924-01-01–1928-05-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-05-17 įsakymu kariuomenei Nr. 330 nuo 1920-05-01 paskirtas Atsargos kuopos vadas. 1920-10-15 įsakymu kariuomenei Nr. 454 Atsargos kuopa pavadinta Drausmės kuopa.[1]

Drausmės bataliono vado 1921-08-10 įsakymu Nr. 222 Drausmės kuopa nuo 1921-08-01 pavadinta Drausmės batalionu.[2]

1924-01-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 Drausmės batalionas nuo 1924-01-01 performuotas į Drausmės kuopą.[3]

Atsargos kuopos, Drausmės kuopos, Drausmės bataliono vadai buvo pavaldūs Vietinės kariuomenės brigados vadui. Nuo 1923-05-20 bataliono vadas pavaldus 2-osios pėstininkų divizijos vadui, nuo 1923-11-15 bataliono vadas, vėliau Drausmės kuopos vadas – II karo apygardos viršininkui.

Drausmės kuopos vado 1928-05-31 įsakymu Nr. 153 Drausmės kuopa nuo 1928-05-31 likviduota ir prijungta prie Karo kalėjimo.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Atsargos kuopoje, Drausmės batalione, Drausmės kuopoje buvo auklėjami ir mokomi drausmei nusižengę kareiviai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Drausmės kuopos fondas sudarytas išskyrus 134 bylas iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384 ir 1 bylą iš Karo kalėjimo ir drausmės dalies fondo Nr. 1473. Sutvarkius dokumentus, 1967-04-25 į Drausmės kuopos fondo Nr. 763 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 135 bylos.

1994-06-17 iš Kauno apygardos teismo fondo Nr. 478 į fondą Nr. 763 atkelta 1 byla.

1999 m. į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. 763 yra 1 apyrašas, 137 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1928 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kuopos, bataliono vadų įsakymai, Drausmės bataliono statutas, Drausmės kuopos, bataliono komiteto posėdžių, Karo mokslo draugijos IV neeilinio suvažiavimo protokolai,

kareivių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimo dokumentai, susirašinėjimo kareivių mokymo, drausmės, politinių pažiūrų, mobilizacijos, dezertyrų paieškos, valstybei padarytų nuostolių išieškojimo, personalo, ūkio klausimais dokumentai,

karininkų pakėlimo į aukštesnį laipsnį, atestacijos lapai, karininkų, kareivių, tarnautojų sąrašai, bausmę atliekančių kareivių asmens bylos, samdomų tarnautojų tarnybos eigos, nuteistų kareivių bylų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1928 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 24, l. 140 a. p., 289 a. p.; F. 763, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 763, ap. 1, b. 17, l. 431.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1 a. p.
[4] LCVA. F. 763, ap. 1, b. 124, psl. 187.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:22