O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 764 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

1-OJO ATSKIRO PASIENIO BATALIONO FONDĄ NR. 764

2008-07-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1-asis parubežinis pulkas (1920-02-01–1922-09-27)

1-asis pasienio pulkas (1922-09-28–1923-11-15)

1-asis atskiras pasienio batalionas (1923-11-16–1924-05-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1920-02-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 4 nuo 1920-02-01 pradėtas formuoti 1-asis parubežinis pulkas.[1] Jo vadas buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui.

Vadovaudamasis 1922-01-19 įsakymu kariuomenei Nr. 12, Pirmojo parubežinio pulko vadas 1922-09-27 įsakymu Nr. 270 nurodė pakeisti pulko pavadinimą ir pulką vadinti Pasienio pulku. Pulko vadas buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui, nuo 1923-05-02 – Pasienio apsaugos divizijos vadui.[2]

Pirmojo pasienio pulko vado 1923-11-16 įsakymu Nr. 320 pulkas nuo 1923-11-16 performuotas į 1-ąjį atskirą pasienio batalioną. Bataliono vadas buvo pavaldus Pasienio brigados vadui.[3]

1924-01-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 nurodyta 1-ąjį atskirą pasienio batalioną iki 1924-03-01 likviduoti.[4]

Pasienio brigados vado 1924 m. gegužės mėn. (diena nenurodyta) įsakymu Nr. 47

1-asis atskiras pasienio batalionas 1924-05-10 likviduotas. Pasienio brigados likvidacijos komisijos viršininko 1926-04-15 įsakyme Nr. 70 nurodyta, kad 1-ojo atskiro pasienio bataliono likvidacija baigta 1926-04-01.[5]

Sudarytojo funkcijos

1-ojo parubežinio pulko, 1-ojo pasienio pulko, 1-ojo atskiro pasienio bataliono uždavinys buvo saugoti Lietuvos sieną su Vokietija ir užkirsti kelią nelegaliam asmenų perėjimui bei kontrabandos gabenimui per sieną.

Pulko teismas nagrinėjo pulko ir bataliono kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1-ojo pasienio bataliono fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-04-30 į fondo Nr. 764 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 115, į apyrašą Nr. 2 – 86 bylos.

1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – ,,1-asis atskiras pasienio batalionas“.

Iš viso fonde Nr. 764 yra 2 apyrašai, 202 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko, bataliono vadų įsakymai, adjutanto paliepimai, šaudymo pratybų programa, karininkų susirinkimų, sulaikytų sieną su Klaipėdos kraštu norinčių pereiti asmenų tardymo protokolai,

tarnybinių nusižengimų, sienos pažeidimo tyrimų dokumentai, žinios apie TSRS ir lenkų kariuomenes, jų dislokacijos žemėlapiai,

susirašinėjimo pasienio apsaugos, kontrabandos, leidimų pereiti sieną išdavimo, kariškių apmokymo, drausmės, dezertyrų, pulkui priklausančios žemės išnuomojimo, kareivių apgyvendinimo, aprūpinimo, personalo, finansų klausimais dokumentai,

pranešimai apie sienos pažeidimus, sulaikytus kontrabandininkus ir kontrabandą, išvykusius kareivius, žinios apie asmens sudėtį, kareivių kvalifikaciją, turtą, demobilizacijos, ligos liudijimai, etatų lentelės, karininkų, karo valdininkų, kareivių, dezertyrų sąrašai, turto patikrinimo aktai, karininkų, karo valdininkų, kareivių algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal pulko struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai, kareivių baudžiamosios bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą, kareivių baudžiamosios bylos – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1924 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 5; F. 764, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 47, l. 23 a. p.; F. 764, ap. 1, b. 40, psl. 143.
[3] LCVA. F. 764, ap. 1, b. 75, l. 459.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1; F. 764, ap. 1, b. 107, l. 28 a. p.
[5] LCVA. F. 1539, ap. 1, b. 1, l. 151 a. p.; b. 152, l. 140.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:21