O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 765 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

2-OJO PASIENIO PULKO FONDĄ NR. 765

2008-07-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

2-asis pasienio pulkas (1922-09-01–1923 m. lapkričio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1922-09-02 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 18 nuo 1922-09-01 pradėtas formuoti 2-asis pasienio pulkas.[1]

Pulko vadas buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui.

1923-07-02 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 9 nurodyta 2-ąjį pasienio pulką likviduoti iki 1923-08-20. 2-ojo pasienio pulko vado 1923-11-15 įsakymu Nr. 366 pulkas likviduotas nuo 1923 m lapkričio mėn. (diena nenurodyta).[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

2-ojo pasienio pulko uždavinys buvo saugoti Lietuvos sieną su Latvija ir užkirsti kelią kontrabandos gabenimui.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

2-ojo pasienio pulko fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-05-05 į fondo Nr. 765 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 42 bylos.

Iš viso fonde Nr. 765 yra 1 apyrašas, 42 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1923 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pulko vado įsakymai, protokolai ir žinių lapai apie kontrabandos sulaikymą, susirašinėjimo sienos apsaugos, perėjimo, piliečių turto, prekių pervežimo per sieną, kontrabandos, karininkų klubo steigimo, sveikatos, ūkio klausimais dokumentai, drausmės pažeidimų, tarnybinių nusižengimų tyrimo dokumentai, žinios apie asmens sudėtį, kariškių išsilavinimą, raportai apie padėtį pasienyje, sargybos atlikimą, kareivių dienynas, karininkų, karo valdininkų, kareivių sąrašai, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal pulko struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 15, l. 98; F. 765, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 114; F. 765, ap. 1, b. 15, l. 314 a. p.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:20