O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 766 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO APSAUGOS BATALIONŲ FONDĄ NR. 766

2009-01-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. V pasienio apsaugos batalionas (1939-09-01–1939-11-15)

2. VI pasienio apsaugos batalionas (1939-09-01–1939-11-03)

3. VII pasienio apsaugos batalionas (1939-09-01–1939-11-16)

4. VIII pasienio apsaugos batalionas (1939-09-01–1939-11-15)

5. IX pasienio apsaugos batalionas (1939-09-01–1939-10-08)

6. X pasienio apsaugos batalionas (1939-09-17–1939-11-30)

7. XI pasienio apsaugos batalionas (1939-09-17–1939-12-07)

8. XII pasienio apsaugos batalionas (1939-09-17–1939-12-19)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1939-09-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 14 nuo 1939-09-01 pradėtas formuoti V pasienio apsaugos batalionas. Dokumentuose batalionas vadinamas V atskiru pasienio apsaugos batalionu. Bataliono vadas buvo pavaldus Marijampolės priedangos rinktinės vadui, nuo 1939-09-18 – 9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko ir II pėstininkų divizijos vadams.[1]

Nuo 1939-09-25 pradėta V pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[2]

V atskiro pasienio apsaugos bataliono vado 1939-11-15 įsakymu Nr. 18 batalionas nuo 1939-11-15 neveikia.[3]

2. 1939-09-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 14 nuo 1939-09-01 pradėtas formuoti VI pasienio apsaugos batalionas. Dokumentuose batalionas vadinamas VI atskiru pasienio apsaugos batalionu. Bataliono vadas buvo pavaldus Marijampolės priedangos rinktinės vadui, nuo 1939-09-18 – 9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko ir II pėstininkų divizijos vadams.[4]

Nuo 1939-09-30 pradėta VI pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[5]

VI pasienio apsaugos bataliono vado 1939-11-03 įsakymu Nr. 14 batalionas nuo 1939-11-03 likviduotas.[6]

3. 1939-09-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 14 nuo 1939-09-01 pradėtas formuoti VII pasienio apsaugos batalionas. Dokumentuose batalionas vadinamas VII atskiru pasienio apsaugos batalionu.[7] Bataliono vadas buvo pavaldus Prienų priedangos rinktinės vadui, nuo 1939-09-18 – 2-ojo ulonų Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko ir II pėstininkų divizijos vadams.[8]

Nuo 1939-09-30 pradėta VII pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[9]

VII atskiro pasienio apsaugos bataliono vado 1939-11-16 įsakymu Nr. 18 batalionas nuo 1939-11-16 likviduotas.[10]

4. 1939-09-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 14 nuo 1939-09-01 pradėtas formuoti VIII pasienio apsaugos batalionas. Bataliono vadas buvo pavaldus Prienų priedangos rinktinės vadui, nuo 1939-09-18 – 2-ojo ulonų Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko ir II pėstininkų divizijos vadams.[11]

Nuo 1939-09-30 pradėta VIII pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[12]

VIII pasienio apsaugos bataliono vado paskutinis įsakymas išleistas 1939-11-15.[13]

5. 1939-09-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 14 nuo 1939-09-01 pradėtas formuoti IX pasienio apsaugos batalionas. Dokumentuose batalionas vadinamas IX atskiru pasienio apsaugos batalionu. Bataliono vadas buvo pavaldus Kaišiadorių priedangos rinktinės vadui, nuo 1939-09-18 – 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko ir II pėstininkų divizijos vadams.[14]

Nuo 1939-09-30 pradėta IX pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[15]

IX pasienio apsaugos bataliono vado 1939-10-08 įsakymu Nr. 34 batalionas nuo 1939-10-08 demobilizuotas.[16]

6. 1939-09-18 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 nuo 1939-09-17 pradėtas formuoti X pasienio apsaugos batalionas. Bataliono vadas buvo pavaldus 1-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko ir I pėstininkų divizijos vadams.[17]

Nuo 1939-09-30 pradėta X pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[18]

X pasienio apsaugos bataliono vado paskutinis įsakymas išleistas 1939-11-30.[19]

7. 1939-09-18 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 nuo 1939-09-17 pradėtas formuoti XI pasienio apsaugos batalionas. Bataliono vadas buvo pavaldus 1-ojo kavalerijos pulko ir I pėstininkų divizijos vadams.[20]

Nuo 1939-09-30 pradėta XI pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[21]

XI pasienio apsaugos bataliono vadas nustojo eiti pareigas 1939-12-07.[22]

8. 1939-09-18 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 nuo 1939-09-17 pradėtas formuoti XII pasienio apsaugos batalionas. Bataliono vadas buvo pavaldus I pėstininkų divizijos vadui.[23]

Nuo 1939-09-30 pradėta XII pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[24]

XII pasienio apsaugos bataliono vado paskutinis įsakymas išleistas 1939-12-19.[25]

Sudarytojų funkcijos

V – XII pasienio apsaugos batalionų uždavinys buvo sustiprinti sienos ir administracijos linijos apsaugą, įsiveržus svetimos kariuomenės daliniams – juos sulaikyti ir internuoti bei nuginkluoti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Pasienio apsaugos batalionų fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-05-17 į jungtinio fondo Nr. 766 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 93 bylos.

1974 m. į apyrašą papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 766 yra 1 apyrašas, 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

VI ir VII pasienio apsaugos batalionų vadų įsakymų bylų yra Atskirų  batalionų fonde Nr. 838.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

V pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai, susirašinėjimo kareivių atostogų, sveikatos, tinkamumo karinei tarnybai ir kt. klausimais dokumentai, bataliono dislokacijos schemos, žinios apie bataliono asmens sudėtį, turtą, karininkų, kareivių sąrašai,

VI pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai, karinio apmokymo planai ir programos, mobilizacijos dokumentai, raportai apie padėtį pasienyje, bataliono karininkų kvalifikaciją, bataliono dislokacijos, pasienio policijos Seinų baro schemos, pranešimai apie Vokietijos karinius įtvirtinimus pasienyje, susirašinėjimo sienų apsaugos, bataliono likvidavimo, pareigų perdavimo ir kt. klausimais dokumentai, žinios apie asmens sudėtį, karininkų, kareivių sąrašai,

VII pasienio apsaugos bataliono vado, Alytaus įgulos viršininko įsakymai, raportai apie bataliono organizavimą, komplektavimą, likvidavimą, šnipinėjimu įtariamus asmenis, telefonogramos dėl pasienio rajonų perdavimo pasienio policijai, susirašinėjimo pasienio sargybos, bataliono komplektavimo, demobilizacijos, internuotųjų turto ir kt. klausimais dokumentai, žinios apie bataliono asmens sudėtį, karininkų sąrašai, kareivių apginklavimo, aprangos ir išduotų daiktų žiniaraščiai, pašaro ir šiaudų apyskaitos,

VIII pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai,

IX pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai, mobilizacijos ir karinių pratybų dokumentai, raportai apie Lenkijos karinius įtvirtinimus pasienyje, demobilizuotų karių išvykimą, susirašinėjimo mobilizacijos, demobilizacijos, pasienio policijos Trakų baro veiklos, karių drausmės, atostogų, maitinimo ir kt. klausimais dokumentai, lenkų atbėgėlių apklausos lapai, žinios apie bataliono asmens sudėtį, turtą, šaukinių, ginklų ir kito turto lentelės, bataliono ryšių tinklo schemos, abonentų šifrai, pažymėjimai apie šeimos sudėtį ir turėtą nuosavybę, kareivių atostogų liudijimai, karininkų, kareivių, pasienio policijos Trakų baro mobilizuotų tarnautojų sąrašai, butų sekvestro, 1-osios kuopos turto perdavimo aktai, maistpinigių ir algų išmokėjimo lapai,

X pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai,

XI pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai, susirašinėjimo sienos bei priešlėktuvinės ir priešcheminės apsaugos, mobilizacijos klausimais dokumentai,

XII pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai, demobilizuotų kariškių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 97 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 136, l. 38; F. 766, ap.1, b. 1, l. 1, b. 2, l. 4, b. 12, l. 8; F. 929, ap. 3, b. 1080, l. 20, 25.
[2] LCVA. F. 509, ap. 1, b. 466, l. 21; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[3] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 1, l. 54.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 38; F. 838, ap.1, b. 7, l. 2; F. 766, ap. 1, b. 12, l. 8; F. 929, ap. 3, b. 1080, l. 20, 25.
[5] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 13, l. 42; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[6] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 9, psl. 51.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 38; F. 510, ap. 1, b. 393, l. 1 a. p.; F. 766, ap.1, b. 24, l. 1.
[8] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 12, l. 8; F. 929, ap. 3, b. 1080, l. 20, 25.
[9] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 13, l. 42; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[10] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 24, l. 105.
[11] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 38; F. 766, ap. 1, b. 34, l. 1, b. 12, l. 8; F. 929, ap. 3, b. 1080, l. 20, 25.
[12] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 13, l. 42; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[13] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 34, l. 75 a .p.
[14] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 38; F. 766, ap.1, b. 36, psl. 1, 49, 54, b. 12, l. 8, b. 40, l. 1.
[15] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 13, l. 42; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[16] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 37, l. 17 a. p.
[17] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 40; F. 766, ap.1, b. 83, l. 1; F. 509, ap. 1, b. 440, l. 29, b. 462, l. 52.
[18] LCVA. F. 929, ap. 3, b. 1122, l. 29; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[19] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 83, l. 43.
[20] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 40; F. 766, ap.1, b. 85, l. 1; F. 929, ap. 1, b. 1080, l. 49; F. 509, ap. 1, b. 440, l. 29, b. 462, l. 126.
[21] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 88, l. 3; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[22] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 85, l. 24 a. p., 42 a.p.
[23] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 40; F. 766, ap.1, b. 90, l. 1; F. 509, ap. 1, b. 440, l. 29.
[24] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 92, l. 16, 17; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[25] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 90, l. 37.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-16 11:19