O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 817 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYŠIŲ BATALIONO FONDĄ NR. 817

2008-04-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ryšių batalionas (1927-09-01–1940-09-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1927-08-04 įsakymu kariuomenei Nr. 97 nuo 1927-09-01 įsigaliojo Ryšių bataliono etatai.[1]

Ryšių batalionas buvo pavaldus Karo technikos viršininkui.

29 Šaulių teritorinio korpuso vado 1940-08-30 įsakymu Nr. 1 Lietuvos liaudies kariuomenė nuo 1940-08-30 performuota į 29 Šaulių teritorinį korpusą. 29 Šaulių teritorinio korpuso štabo viršininko 1940-09-01 slaptu įsakymu Nr. 1 Ryšių batalionas įėjo į 29 Šaulių teritorinio korpuso sudėtį. [2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ryšių batalionas tiesė telefono ir telegrafo linijas, prižiūrėjo ir taisė ryšių priemones, rengė specialistus ryšininkus, tarnybinių šunų instruktorius, dresavo tarnybinius šunis ir pašto karvelius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Ryšių bataliono fondas sudarytas atkėlus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-07-31 į fondo Nr. 817 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 18 bylų.

Iš viso fonde Nr. 817 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, bataliono vado tvarkomieji dokumentai, kareivių susižeidimų, savižudybių tyrimų dokumentai, bataliono ginklų, turto, radijo tinklo šaukinių, etatų lentelės, telefono stulpų brėžiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 80, l. 99.
[2] LCVA. F. R-222, ap. 1, b. 4, l. 8, b. 10, l. 1, 3.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:30