O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 828 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠARVUOČIŲ RINKTINĖS FONDĄ NR. 828

2008-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Šarvuotas būrys (1920-03-01–1921-07-31)

Šarvuotas autodivizionas (1921-08-01–1923-12-31)

2. Šarvuotas traukinys „Gediminas“ (1920-08-25–1921-07-31)

Šarvuotų traukinių pulkas (1921-08-01–1923-12-31)

Šarvuočių rinktinė (1924-01-01–1940-10-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1920-04-11 įsakymu kariuomenei Nr. 297 nuo 1920-03-01 paskirtas Šarvuoto būrio vadas.[1] Būrio vadas buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui.

1921-08-04 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 20 Šarvuotas būrys nuo 1921-08-01 performuotas į šarvuotą divizioną ir pavadintas Šarvuotu autodivizionu,[2] jo vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui.

2. 1920-09-02 įsakymu kariuomenei Nr. 422 nuo 1920-08-25 suformuotas šarvuotas traukinys „Gediminas“.[3] Traukinio vadas buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui.

1921-08-04 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 20 nuo 1920-08-01 šarvuotas traukinys „Gediminas“ performuotas ir pavadintas Šarvuotų traukinių pulku. 1921-09-05 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 22 Šarvuotų traukinių pulke nuo 1921-08-01 suformuoti du nauji šarvuoti traukiniai – „Keistutis“ ir „Algirdas“.[4] Pulko vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui.

1924-01-10 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 1 Šarvuotas autodivizionas ir Šarvuotų traukinių pulkas performuoti į Šarvuotąją rinktinę.[5] Dokumentuose vartojamas Šarvuočių rinktinės pavadinimas. Rinktinės vadas buvo pavaldus Artilerijos viršininkui, nuo 1925-09-05 – II karo apygardos viršininkui, nuo 1927-06-15 – Karo technikos viršininkui.

Šarvuočių rinktinės vado 1940-10-26 įsakymu Nr. 272 Šarvuočių rinktinė nuo 1940-10-27 likviduota.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šarvuotas autodivizionas, Šarvuotų traukinių pulkas dalyvavo mūšiuose su lenkais Suvalkų ir Vilniaus frontuose, saugojo svarbius karinius objektus, dalyvavo kariuomenės manevruose.

Šarvuočių rinktinė saugojo karinius objektus, rengė kulkosvaidininkus, šoferius ir kitus specialistus šarvuotininkus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

Šarvuočių rinktinės fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967 m. sudarytas fondo Nr. 828 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 250 bylų.

1974 m., 1979 m., 1984 m. į apyrašą papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 828 yra 1 apyrašas, 256 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, šarvuotų dalių vadų tvarkomieji dokumentai, liktinių puskarininkių ir KAM civilių tarnautojų taupomųjų skolinamųjų kasų įstatai, karininkų susirinkimų protokolai,

specialistų ruošimo, kėlimo į aukštesnį laipsnį, mobilizacijos, karinio apmokymo ir pratybų bei šaudymo rungtynių rengimo, tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų tyrimų dokumentai,

kariuomenės inspekcijos dalių apžiūros planas, Lietuvių tautinės olimpiados šaudymo programa, Ekonominės karių bendrovės 1936 m. apyskaita, raportai apie dalyvavimą manevruose, rinktinės būklę, prieštankinių apkasų bandymo rezultatus,

susirašinėjimo rinktinės ir jos technikos perdavimo-perėmimo, technikos reikmenų tiekimo ir priežiūros, traukinių judėjimo, remonto, kuro ir tepalų normų nustatymo, kariškių apdovanojimo, kareivių pažiūrų, personalo ir ūkio klausimais dokumentai,

žinios apie asmens sudėtį, kareivių išsilavinimą, rinktinės parengimą, ginklus, turtą, arklius,

etatų, ginklų ir techninio turto lentelės, kariškių apdovanojimo lapai, karininkų, liktinių puskarininkių, tarnautojų, kareivių, automobilių savininkų sąrašai, ligos liudijimai, sargybos tabeliai, drausmės nuobaudų žurnalai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal fondo sudarytojus, rinktinės struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 828 apyraše Nr. 1 įrašyti 256 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap.1, b. 24, l. 102.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 50; F. 828, ap. 1, b. 9, l. 321.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 252.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 50, 52.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 66, l. 1.
[6] LCVA. F. 828, ap. 1, b. 224, l. 233 a. p.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:29