O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 832 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO LAIVO „PREZIDENTAS SMETONA“ FONDĄ NR. 832

2008-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Karo laivas „Prezidentas Smetona“ (1935-08-01–1940-06-22)

Karo laivas „Pirmūnas“ (1940-06-23–1940-08-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Karo technikos viršininko 1935-07-27 įsakymu Nr. 17 nuo 1935-08-01 suformuotas Karo laivas „Prezidentas Smetona“.[1]

Raudonajai armijai užėmus Lietuvą, 1940-06-22 įsakymu kariuomenei Nr. 66 Karo laivas „Prezidentas Smetona“ pavadintas „Pirmūnu“.[2]

Karo laivo „Prezidentas Smetona“ vadas buvo pavaldus Karo technikos viršininkui.

Karo technikos viršininko 1940-08-31 įsakymu Nr. 30 karo laivo „Pirmūnas“ etatai nuo 1940-09-01 panaikinti. Laivas perduotas SSRS kariuomenei.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Karo laivas „Prezidentas Smetona“ buvo mokomasis laivas, kuriame buvo ruošiami karo laivų puskarininkiai ir jūreiviai karo ir prekybos laivynams.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

Karo laivo „Prezidentas Smetona“ fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-09-04 į fondo Nr. 832 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 62 bylos.

Iš viso fonde Nr. 832 yra 1 apyrašas, 62 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1930 m., 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. 

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, karo laivo vado įsakymai, jūreivių mokymo, drausmės pažeidimų tyrimo dokumentai, laivo priešlėktuvinės apsaugos, Klaipėdos uosto kontrolės pavojaus metu planai,

susirašinėjimo laivo stovėjimo vietos uoste nustatymo, pasirengimo išvykti, karo laivo perdavimo SSRS kariuomenei, laivo radijo stoties įrengimo ir veiklos, teritorinių jūros vandenų, laivų apsaugos, minų gaudymo organizavimo, laivyno praplėtimo, prieplaukos kariniams kroviniams įrengimo, sportinio šaudymo rungtynių, aprūpinimo, uniformos, drausmės, sveikatos, personalo, finansų ir ūkio klausimais dokumentai,

žinios apie karo laive tarnaujančius asmenis, ginklus, stočių šaukinių ir šifro raktų, etatų lentelės, kareivių, įgulos, karo laivo turto ir medžiagų sąrašai, algų lapai, finansų dokumentai, karo laivo ,,Pirmūnas“ vado nutarimai apie valstybei padarytų nuostolių išieškojimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1930 m., 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 


[1]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1364, ap. 1, b. 153, l. 284; F. 832, ap. 1, b. 3, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 192; F. 832, ap. 1, b. 35, l. 130 a.p.
[3] LCVA. F. 1364, ap. 1, b. 728, l. 30; F. 832, ap. 1, b. 35, l. 147; b. 51, l. 99–110; F. 929, ap. 5, b. 482, l. 5.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:28