O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 833 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ARMIJOS INŽINIERIŲ VADYBOS, KAUNO TVIRTOVĖS VALDYBOS, RINKIMO KAUNO TVIRTOVĖS GELEŽIES IR KITO TURTO KUOPOS FONDĄ NR. 833

2008-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Armijos inžinierių vadyba (1920-02-21–1920-08-31)

2. Kauno tvirtovės valdyba (1920-09-01–1921-12-31)

3. Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopa (1920-05-01–1921-12-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1920-03-03 įsakymu kariuomenei Nr. 257a nuo 1920-02-21 paskirtas Armijos inžinierių viršininkas. Pirmas Armijos inžinierių viršininko įsakymas Armijos inžinierių vadybai paskelbtas 1920-03-24. 1920-04-12 įsakyme kariuomenei Nr. 298 paskelbti Armijos inžinierių vadybos nuostatai.[1] Armijos inžinierių viršininkas buvo pavaldus vyriausiajam kariuomenės vadui.

1920-09-14 įsakymu kariuomenei Nr. 434 Armijos inžinierių vadyba nuo 1920-09-01 sujungta su Generalinio štabo Susisiekimo skyriumi. Naujai sudarytas skyrius pavadintas Generalinio štabo Technikos skyriumi.[2] Armijos inžinierių vadybos likvidavimas tęsėsi iki 1920 m. spalio mėn.

2. 1920-10-28 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11 nuo 1920-09-01 suformuota Kauno tvirtovės valdyba.[3] Kauno tvirtovės viršininkas buvo pavaldus Generalinio štabo Technikos skyriaus viršininkui, nuo 1921-05-21 – Karo technikos viršininkui.

3. 1920-06-12 Armijos inžinierių viršininko įsakymu Nr. 15 nuo 1920-05-01 paskirtas Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopos darbų vykdytojas.[4] Darbų vykdytojas buvo pavaldus Armijos inžinierių viršininkui, nuo 1920-10-20 – Kauno tvirtovės valdybos viršininkui.

Dokumentuose kuopa dar vadinama Rinkimo Kauno tvirtovėje geležies ir kito turto kuopa, Geležies ir kito turto Kauno tvirtovėje rinkimo kuopa.

1922-01-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 2 Kauno tvirtovės valdyba ir Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopa nuo 1922-01-01 sujungtos į Kauno tvirtovės turto apsaugos komandą.[5]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Armijos inžinierių vadyba organizavo, prižiūrėjo ir aprūpino kariuomenės inžinerijos dalis, rūpinosi inžinerijos turto apsauga, tvarkė Kauno tvirtovę, kontroliavo inžinerijos mokyklų veiklą.

2. Kauno tvirtovės valdyba rūpinosi Kauno tvirtovės tvarkymu ir apsauga.

3. Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopa rinko tvirtovėje geležį ir kitą turtą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

Kauno tvirtovės valdybos ir Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopos fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-09-06 į fondo Nr. 833 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 39 bylos.

2008 m. Kauno tvirtovės valdybos ir Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopos fondo pavadinimas pakeistas į ,,Armijos inžinierių vadyba, Kauno tvirtovės valdyba ir Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopa“.

Iš viso fonde Nr. 833 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Armijos inžinierių vadybos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Armijos inžinierių vadybos viršininko įsakymai, Inžinerijos puskarininkių mokyklos užsiėmimų tvarkaraščiai, susirašinėjimo tiltų statymo, belaisvių paskyrimo darbams, geležies rinkimo ir kitais veiklos, personalo bei ūkio klausimais dokumentai, uniformos, inventoriaus ir turto patikrinimo aktai, kareivių sąrašai.

Kauno tvirtovės valdybos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kauno tvirtovės viršininko įsakymai, telefonogramos tvirtovės valdybos likvidavimo, kareivių paieškos, ūkio klausimais, ieškomų kareivių sąrašai, etatų lentelės.

Rinkimo Kauno tvirtovės geležies ir kito turto kuopos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, darbų vykdytojo įsakymai, susirašinėjimo geležies rinkimo ir belaisvių panaudojimo darbams, finansų ir ūkio klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondų sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 


[1]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 24, l. 57, 103 a. p.; F. 833, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, l. 265.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 14; F. 833, ap. 1, b. 1, l. 25.
[4] LCVA. F. 833, ap. 1, b. 1, l. 6 a. p., b. 31, l. 1; F. 929, ap. 4, b. 113, l. 17 a. p.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 72.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:27