O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 836 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PĖSTININKŲ INSPEKCIJOS FONDĄ NR. 836

2008-09-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kariuomenės inspekcija (1919-11-01–1920-02-29)

Armijos inspekcija (1920-03-01–1921-08-17)

Kariuomenės inspekcija (1921-08-18–1923-12-31)

Vyriausiojo štabo Pėstininkų inspekcija (1926-01-01–1929 m. balandžio mėn.)

Vyriausiojo štabo Pėstijos ir šaudymo inspekcija (1929 m. balandžio mėn.–1930-06-30)

Vyriausiojo štabo Kariuomenės inspekcija (1930-07-01–1934-12-31)

Kariuomenės štabo Kariuomenės inspekcija (1935-01-01–1935-04-30)

Pėstininkų inspekcija (1935-05-01–1940 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-11-17 įsakymu kariuomenei Nr. 184 nuo 1919-11-01 paskirtas kariuomenės inspektorius.[1]

1920-03-03 įsakymu kariuomenei Nr. 257a nuo 1920-03-01 paskirtas armijos inspektorius.[2]

1921-07-29 įsakymu kariuomenei Nr. 172 paskirtas kariuomenės inspektorius, kuris pareigas pradėjo eiti nuo 1921-08-18.[3]

Armijos, vėliau – kariuomenės inspektorius buvo pavaldus Vyriausiajam kariuomenės vadui.

Kariuomenės inspektoriaus 1923-12-31 įsakyme Nr. 40 nurodyta, kad Kariuomenės inspekcija nuo 1924-01-01 likviduojama.[4]

1926-01-06 įsakymais kariuomenei Nr. 2 ir Nr. 3 nuo 1926-01-01 įsteigta Vyriausiojo štabo Pėstininkų inspekcija ir paskirtas Vyriausiojo štabo pėstininkų inspektorius.[5]Inspektorius buvo pavaldus Vyriausiojo štabo viršininkui.

1929-02-25 įsakymu kariuomenei Nr. 12 paskelbti nauji Vyriausiojo štabo etatai. Tiksli data, kada Vyriausiojo štabo Pėstininkų inspekcija pavadinta Vyriausiojo štabo Pėstijos ir šaudymo inspekcija, nenustatyta. Dokumentuose Pėstijos ir šaudymo inspekcijos pavadinimas vartojamas nuo 1929 m. balandžio mėn.[6]

1930-08-07 įsakymu kariuomenei Nr. 40, vadovaujantis naujais Vyriausiojo štabo etatais, nuo 1930-07-01 įsteigta Vyriausiojo štabo Kariuomenės inspekcija.[7]

1935-01-01 įsakymu kariuomenei Nr. 3 Vyriausiasis štabas pavadintas Kariuomenės štabu.[8] Vyriausiojo štabo Kariuomenės inspekcija pavadinta Kariuomenės štabo Kariuomenės inspekcija. Kariuomenės inspektorius buvo pavaldus Kariuomenės štabo viršininkui.

Nuo 1935-05-01 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės būstinės etatai, kuriuose įrašytas pėstininkų inspektorius.[9] Pėstininkų inspektorius buvo pavaldus Kariuomenės vadui.

Tiksli Pėstininkų inspekcijos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1940-08-26 įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 135 pėstininkų inspektorius buvo atleistas.[10]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Armijos ir Kariuomenės inspekcijos tikrino kariuomenės dalis ir įstaigas.

Vyriausiojo štabo Pėstininkų ir Pėstijos ir šaudymo inspekcijos inspektavo pėstininkų dalis ir įstaigas, rūpinosi pėstininkų mokymu šaudyti iš rankinių šaunamųjų ginklų, kulkosvaidžių ir minosvaidžių bei prižiūrėjo pėstininkų mokymą visose srityse.

Vyriausiojo štabo (vėliau – Kariuomenės štabo) Kariuomenės inspekcija inspektavo pėstininkų ir artilerijos dalis, tvarkė ir tikrino pėstijos ir artilerijos mokymą, šaudymą visoje kariuomenėje, prižiūrėjo poligonus ir šaudyklas.

Pėstininkų inspekcija inspektavo pėstininkų dalis ir įstaigas, prižiūrėjo pėstininkų mokymą, rūpinosi pėstininkų mokymu šaudyti, prižiūrėjo poligonus ir šaudyklas.

Inspekcijos rengė statutus, taisykles, instrukcijas, šaudymo programas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Pėstininkų inspekcijos fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-09-04 į fondo Nr. 836 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 295 bylos.

1979 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 836 yra 1 apyrašas, 296 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m., 1926 m., 1928 m., 1930–1940 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kariuomenės inspektoriaus įsakymai, Lietuvos šaulių statutas, Karo ekonominių studijų ratelio įstatai, „Pėstininkų parėmimas artilerijos ugnimi“ ir kt. kariniai statutai,

karinių dalių apžiūros, karinio mokymo ir pratybų organizavimo, šaudymo rungtynių dokumentai, žinios apie užsienio valstybes, jų kariuomenių dislokacijos schemos,

susirašinėjimas karinių dalių inspektavimo, aprūpinimo ginklais ir amunicija, ginklų patikrinimo bei išbandymo, naujokų, karių apmokymo, kursų organizavimo, statutų, instrukcijų rengimo, vadovėlių kariams vertimo ir spausdinimo, dalių aprūpinimo spauda ir knygomis, Gaižiūnų poligono statybos, šaudyklų ir taikinių įrengimo bei poligono veiklos, antro poligono organizavimo, mobilizacijos, etatų, personalo, finansų, ūkio ir kt. klausimais dokumentai,

Vilniaus krašto poligonų aprašymai, pastatų planai, apkasų planai, šaudyklų projektai, taikinių, maskavimo tinklų aprašymai, šaudymo schemos ir brėžiniai, žemėlapių suskaldymo schemos, Gaižiūnų poligono ir jo pastatų situacijos planai, atliktų darbų žurnalai ir poligono komendantūros turto nurašymo aktai, šautuvų, įrenginių, kulkosvaidžių kuopos nuotraukos,

telefonogramos apie rengiamas paskaitas, šventes, Ekonominės karių bendrovės ataskaitos, žinios apie asmens sudėtį, naujokus, etatų, slaptažodžių lentelės,

karininkų, civilių tarnautojų, kareivių, kursų lankytojų, lektorių sąrašai, turto tabeliai, lentelės, finansų dokumentai

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 296 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m., 1926 m., 1928 m., 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, nuotrauka, brėžinys, žemėlapis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 3, l. 215 a. p.
[2] LCVA. F. 836, ap. 1, b. 1, psl. 1; F. 384, ap. 1, b. 24, l. 57.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 36, l. 224; F. 836, ap. 1, b. 1, psl. 61.
[4] LCVA. F. 836, ap. 1, b. 1, psl. 138.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 73, l. 6-7; F. 929, ap. 5, b. 195, l. 20; ap. 1, b . 489, l. 10.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 92, l. 13; ap. 3, b. 439, l. 58–60; F. 929, ap. 5, b. 298, l. 5;
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 95, l. 55 a.p.; F. 929, ap. 5, b. 298, l. 63.
[8] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 117, l. 2.
[9] Vyriausybės žinios, Nr. 487-3400, 3404; LCVA. F. 929, ap. 5, b. 428, l. 5.
[10] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 138, l. 310.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:26