O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 838 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ATSKIRŲ BATALIONŲ FONDĄ NR. 838

2008-12-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Atskiras lietuvių batalionas (Особый литовский баталiон) (1917 m. rugpjūčio mėn.–1917-12-26)

Atskiras lietuvių batalionas Vitebske (1917-12-27–1918-04-24)

2. I atskiras batalionas (1930-11-12–1930-11-19)

3. VI pasienio apsaugos batalionas (1939-09-01–1939-11-03)

4. VII pasienio apsaugos batalionas (1939-09-01–1939-11-16)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Atskiras lietuvių batalionas suformuotas 1917 m. rugpjūčio mėn. Pirmas įsakymas išleistas 1917-08-24. Dokumentuose batalionas vadinamas ,,Особый литовский баталiон“. Nuo 1917-12-27 batalionas buvo dislokuotas Vitebske[1] ir vadinamas Atskiru lietuvių batalionu Vitebske.

Bataliono vadas buvo pavaldus Rusijos kariuomenės XXII korpuso XI suomių pulko vadui, nuo 1917 m. gruodžio mėn. – Vitebsko revoliuciniam komitetui.

Atskiro lietuvių bataliono Vitebske vado 1918-03-25 įsakymu Nr. 92 batalionas nuo 1918-03-26 išformuotas. Bataliono likvidavimo darbai vyko iki 1918-04-24.[2]

2. I atskiro bataliono vado 1930-11-12 įsakymu Nr. 1 nuo 1930-11-12 pradėtas formuoti I atskiras batalionas. Bataliono vadas buvo pavaldus I karo apygardos viršininkui.

I atskiro bataliono vado 1930-11-19 įsakymu Nr. 8 batalionas nuo 1930-11-19 išformuotas.[3]

3. 1939-09-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 14 nuo 1939-09-01 pradėtas formuoti VI pasienio apsaugos batalionas. Dokumentuose batalionas vadinamas VI atskiru pasienio apsaugos batalionu.

Bataliono vadas buvo pavaldus Marijampolės priedangos rinktinės vadui, nuo 1939-09-18 – 9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko ir II pėstininkų divizijos vadams.[4]

Nuo 1939-09-30 pradėta VI pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[5]

VI pasienio apsaugos bataliono vado 1939-11-03 įsakymu Nr. 14 batalionas nuo 1939-11-03 likviduotas.[6]

4. 1939-09-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 14 nuo 1939-09-01 pradėtas formuoti VII pasienio apsaugos batalionas. Dokumentuose batalionas vadinamas VII atskiru pasienio apsaugos batalionu.[7]

Bataliono vadas buvo pavaldus Prienų priedangos rinktinės vadui, nuo 1939-09-18 – 2-ojo ulonų Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko ir II  pėstininkų divizijos vadams.[8]

Nuo 1939-09-30 pradėta VII pasienio apsaugos bataliono demobilizacija.[9]

VII atskiro pasienio apsaugos bataliono vado 1939-11-16 įsakymu Nr. 18 batalionas nuo 1939-11-16 likviduotas.[10]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Atskiras lietuvių batalionas Vitebske vykdė įgulos sargybos tarnybą.

I atskiras batalionas buvo suformuotas Utenoje bandomajai mobilizacijai atlikti. Pratimuose dalyvavo Utenos miesto ir Utenos apskrities valsčių atsargos karininkai ir kareiviai.

VI ir VII pasienio apsaugos batalionų uždavinys buvo sustiprinti sienos ir administracijos linijos apsaugą, įsiveržus svetimos kariuomenės daliniams – juos sulaikyti ir internuoti bei nuginkluoti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Atskirų batalionų fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-10-12 į jungtinio fondo Nr. 838 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 9 bylos.

Iš viso fonde Nr. 838 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1918 m., 1930 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

VI ir VII pasienio apsaugos batalionų veiklos dokumentų yra Pasienio apsaugos batalionų fonde Nr. 766.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Atskiro lietuvių bataliono Vitebske vado įsakymai,

I atskiro bataliono dokumentai: bataliono vado įsakymai, ataskaita apie Utenos bandomąją mobilizaciją, karininkų raportai apie atvykimą, išvykimą, pranešimai apie atsargos karininkų dalyvavimą mobilizacijoje, kelionės lapeliai,

VI pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai,

VII pasienio apsaugos bataliono vado įsakymai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 9 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1918 m., 1930 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 838, ap. 1, b. 1, l. 210; V. Lesčius „Lietuvos kariuomenė 1918–1920 m.“, Vilnius, 1998, psl. 33.
[2] LCVA. F. 838, ap. 1, b. 2, l. 117, 169.
[3] LCVA. F. 838, ap. 1, b. 3, psl. 1, 86.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 38; F. 1371, ap.1, b. 7, l. 2; F. 766, ap. 1, b. 12, l. 8; F. 929, ap. 3, b. 1080, l. 20, 25.
[5] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 13, l. 42; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[6] LCVA. F. 838, ap. 1, b. 7, l. 43.
[7] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 136, l. 38; F. 510, ap. 1, b. 393, l. 1 a.p.; F. 838, ap. 1, b. 8.
[8] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 12, l. 8; F. 929, ap. 3, b. 1080, l. 20, 25.
[9] LCVA. F. 766, ap. 1, b. 13, l. 42; F. 384, ap. 1, b. 140, l. 3.
[10] LCVA. F. 1565, ap. 2, b. 128, l. 102.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:24