O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 858 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ATSARGOS BATALIONŲ FONDĄ NR. 858

2008-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Atsargos batalionas (1920-09-01–1921-07-31)

2. 2-asis atsargos batalionas (1919-05-22–1920-04-17)

3. 3-asis atsargos batalionas (1920-02-01–1920-03-27)

4. III atsargos batalionas (1939-09-18–1939-11-15)

5. IV atsargos batalionas (1939-09-17–1939-09-30)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1920-09-06 įsakymu kariuomenei Nr. 429 nuo 1920-09-01 formuojamas Atsargos batalionas ir nuo 1920-09-03 paskirtas bataliono vadas.[1] Atsargos bataliono vadas buvo pavaldus Generalinio štabo viršininkui.

1921-05-20 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 16 Atsargos batalionas nuo 1921-05-18 išformuojamas. Atsargos bataliono vado 1921-07-31 įsakymu Nr. 204 batalionas likviduotas.[2]

2. Vyriausiojo karo vado 1919-06-20 įsakymu Nr. 12 iš 2-ojo pėstininkų pulko išskirtas batalionas ir pavadintas 2-uoju atsargos batalionu. Bataliono vadas pareigas pradėjo eiti 1919-05-22.[3] Batalionas dokumentuose dar vadinamas 2-ojo pėstininkų pulko atsargos batalionu, 2-uoju pėstininkų atsargos batalionu. Bataliono vadas buvo pavaldus 2-ojo pėstininkų pulko vadui, nuo 1919-07-31 – Generalinio štabo viršininkui.

2-ojo pėstininkų atsargos bataliono vado 1920-04-17 įsakymu Nr. 104a batalionas išformuotas.[4]

3. 1920-02-14 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 4 nuo 1920-02-01 pradėtas formuoti 3-iasis atsargos batalionas. 3-iojo atsargos bataliono vado 1920-02-24 įsakyme Nr. 1 nurodyta, kad batalionas pradėtas formuoti 1920-02-24.[5]

1920-03-23 įsakymu kariuomenei Nr. 280 įsakymas dėl 3-iojo atsargos bataliono formavimo atšauktas. 3-iojo atsargos bataliono vado 1920-03-27 įsakymu Nr.12 batalionas likviduotas.[6]

4. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti III atsargos batalionas. Bataliono vadas pareigas pradėjo eiti 1939-09-18. [7]

III atsargos bataliono vado 1939-11-15 įsakymu Nr. 21 batalionas likviduotas.[8]

5. Vadovaujantis 1939-09-17 gautu mobilizacijos įsakymu pradėtas formuoti IV atsargos batalionas.

IV atsargos bataliono vado 1939-09-30 rašte pranešta, kad batalionas demobilizuotas.[9]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Atsargos batalionas, 2-asis atsargos batalionas, 3-iasis atsargos batalionas ruošė naujokus karinei tarnybai prieš išsiunčiant juos į veikiančius pulkus.

Batalionų pulko teismai nagrinėjo kariškių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų bylas.

III ir IV atsargos batalionai buvo sausumos pajėgų daliniai, suformuoti 1939 m. mobilizacijos metu valstybės teritorijos karinei apsaugai ir gynybai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Atsargos batalionų fondas sudarytas išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-10-11 į jungtinio fondo Nr. 858 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 100 bylų.

Iš viso fonde Nr. 858 yra 1 apyrašas, 100 apskaitos vienetų. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1921 m., 1939 m.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti

 

Atsargos bataliono dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono vado įsakymai, kareivių drausmės pažeidimo tyrimo dokumentai, susirašinėjimo karininkų paskyrimo, kareivių pakėlimo į aukštesnį laipsnį, personalo, bataliono aprūpinimo, išformavimo, finansų, ūkio klausimais dokumentai, etatų lentelės, rikiuotės dienynai, aktai apie pabėgusių karių išneštą turtą, atostogų, sveikatos liudijimai, kareivių baudžiamosios bylos, sąrašai, finansų dokumentai.

2-ojo atsargos bataliono dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono vado įsakymai, adjutanto paliepimai, kareivių dalyvavimo 1920 m. vasario 22–23 d. sukilime Panemunėje, kareivių nusižengimų tyrimo dokumentai, susirašinėjimas aprūpinimo, kareivių paruošimo, išsiuntimo į frontą, demobilizacijos, dezertyrų, jų išvežto turto, finansų klausimais dokumentai, žinios apie asmens sudėtį, lietuvių-rusų karinių terminų žodynėlis, etatų lentelės, kareivių sąrašai, bataliono turto apžiūrėjimo lapai, turto perėmimo-perdavimo aktai, finansų dokumentai.

3-iojo atsargos bataliono dokumentai: bataliono vado įsakymai, susirašinėjimo bataliono išformavimo, finansų, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai.

III atsargos bataliono dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, bataliono vado įsakymai, žinios apie asmens sudėtį ir turtą, susirašinėjimo kareivių maitinimo, sveikatos, algos ir kitais klausimais dokumentai, karininkų, kareivių sąrašai.

IV atsargos bataliono dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimas bataliono demobilizacijos klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m., 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 24, l. 260; F. 858, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 44; F. 858, ap. 1, b. 14, l. 530.
[3] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 325, l. 16; F. 858, ap. 1, b. 40, l. 1.
[4] LCVA. F. 858, ap. 1, b. 77.
[5] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 15, l. 5; F. 858, ap. 1, b. 91, l. 1.
[6] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 24, ap. 1, b. 24, l. 82 a. p.; F. 858 , ap. 1, b. 91, psl. 13.
[7] LCVA. F. 858, ao. 1, b. 93, l. 1; F. 510, ap. 1, b. 416, l. 115.
[8] LCVA. F. 858, ap. 1, b. 93, l. 92 a. p.
[9] LCVA. F. 510, ap. 1, b. 416, l. 118–120; F. 858, ap. 1, b.100, l. 23.
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 16:22